26.01.2007 tarihinde Sağlık, Spor ve Tanıtım Müdürlüğü bünyesinde kurulmustur. Birimimiz yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda birimimizin görevleri:

  • Akademik yaşama başlayan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak, karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken tedbirleri belirlemek, ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak.
  • Engelli öğrencilerimizin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için eğitim gördükleri alanların düzenlenmesini sağlamak, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin temin edilmesi, engellilere uygun eğitim, araştırma ortamlarının hazırlanması ve barınma koşullarının engelli öğrencilere göre düzenlenmesi konularında kararlar almak.

 

Faydalı Adresler

 


Engelli Öğrenci Birimi Üyeleri

Prof. Dr. Yusuf SARINAY (Başkan) 

Makine Mühendisliği Bölümü: Dr. Öğretim Üyesi Sıtkı USLU

İşletme Bölümü: Doç. Dr. Berna TARI KASNAKOĞLU

Sağlık, Spor ve Tanıtım Müdür Vekili: M. Kıvanç ALTAY 

Öğrenci İşleri Müdürü: Adviye SARI

Sağlık, Spor ve Tanıtım Müdürlüğü Personeli: Tuğçe ÖZSOY

 

İrtibat Kişisi

Tuğçe BULUT - 0312 292 43 06

 

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR