26.01.2007 tarihinde Sağlık, Spor ve Tanıtım Müdürlüğü bünyesinde kurulmustur. Birimimiz yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda birimimizin görevleri:

  • Akademik yaşama başlayan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak, karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken tedbirleri belirlemek, ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak.
  • Engelli öğrencilerimizin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için eğitim gördükleri alanların düzenlenmesini sağlamak, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin temin edilmesi, engellilere uygun eğitim, araştırma ortamlarının hazırlanması ve barınma koşullarının engelli öğrencilere göre düzenlenmesi konularında kararlar almak.

 

Faydalı Adresler

  • Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
  • T.C. Başbakanlığı Özürlüler İdaresi
  • Özürlüler Kanunu


Engelli Öğrenci Birimi Üyeleri

Prof. Dr. Yusuf SARINAY (Başkan) 
Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ünver KAYNAK 
İşletme Bölüm Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Berna TARI KASNAKOĞLU 
Öğrenci İşleri Müdürü: Adviye SARI 
Hemşire: Semennas IŞIK 

İrtibat Kişisi

Semennas IŞIK 0312 292 44 18

Engelli Öğrenci Bilgi Paylaşım Formu için tıklayınız.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR