DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, ALES Belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ayrıca Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi adayları bu belgelere ek olarak bilimsel çalışma, portfolyo ve yayınlarını başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. Son başvuru tarihi 15/11/2021'dir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

 

BAŞVURU YERİ VE ADRESİ: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü/ANKARA

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ: 01.11.2021

SON BAŞVURU TARİHİ: 15.11.2021

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 24.11.2021

YAZILI SINAV TARİHİ: 01.12.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 08.12.2021

 

FAKÜLTE / MERKEZ BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Öğretim Görevlisi 1 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55  puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 55 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora/Sanatta Yeterlik  diploması sahibi olmak ya da
a. Tezli bir yüksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES’ten 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak.
1- Görsel İletişim Tasarımı alanında lisans mezunu olmak
2-  Grafik Tasarım alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak
3- Görsel İletişim Tasarımı alanında belgelendirmek kaydıyla ders vermiş olmak
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ Öğretim Görevlisi 1 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55  puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 55 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora/Sanatta Yeterlilik  diploması sahibi olmak ya da
a. Tezli bir yüksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES’ten 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak.
1-Mimarlık alanında lisans mezunu olmak.
Kültürel Mirası Koruma (Restorasyon) Programı Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
2-Mimari Tasarım ve Kentsel Tasarım alanında Ulusal/Uluslararası yarışma projelerine girmiş ve ödül almış olmak.
3-Bir Yükseköğretim Kurmunda en az 3 yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış ve belgelendirmek kaydıyla stüdyo dersi vermiş olmak.