DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26.maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:

  • Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
    YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.
  • Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları.
  • Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 15/11/2021’dir. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  Biyomedikal Mühendisliği   Dr. Öğr. Üyesi 1 Üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmuş ve yüksek lisans yapmış olmak. Tıp Bilişimi alanında doktora yapmış olmak.Nörobilim,Nörogörüntüleme, Beyin araştırmaları, Biyomedikal sinyal işleme alanlarında yayınları bulunmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme   Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Pazarlama alanında yapmış olmak; Pazarlama alanında lisans ve lisansüstü dersleri vermiş olmak; Tüketici Davranışları ve Karar Verme konusunda araştırma ve yayın yapmış olmak; nicel araştırma yöntemlerine hâkim olmak; 'SSCI', 'SCI' veya 'SCI-expanded' endekslerince taranan dergilerde nicel metodoloji kullanarak en az bir yayın yapmış olmak.
  Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Pazarlama alanında yapmış olmak; Pazarlama alanında lisans ve lisansüstü dersleri vermiş olmak; kültürel tüketim teorileri (CCT) konusunda araştırma ve yayın yapmış olmak; nitel araştırma yöntemlerine hâkim olmak; ‘SSCI’ veya ‘SCI-expanded’ endekslerince taranan dergilerde nitel metodoloji kullanarak en az bir yayın yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı   Profesör 1 Tarihi Türk Lehçeleri, Türkiye Türkçesi ve diyalektoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak
Psikoloji   Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını gelişim psikolojisi alanında yapmış olmak ve erken dönem yaşam stresinin etkileri üzerine araştırmalar yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıbbi Bioteknoloji alanında doktora yapmış olmak
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Girişimsel Kardiyoloji konusunda tecrübe sahibi olmak 
Halk Sağlığı Profesör 1 Halk sağlığı uzmanı olmak 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Psikiyatri Anabilim Dalında uzman olmak. Dinamik Psikiyatri konusunda eğitim almış olmak
Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz hastalıkları uzmanı olmak, Uluslararası oftalmolojik yeterlilik belgelerine sahip olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1 Göz hastalıkları uzmanı olmak.