DUYURUYU PAYLAŞIN
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26.maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:
  . Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya (1 adet basılı kopya, 6 adet CD yada taşınabilir bellek) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.
  · Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya (1 adet basılı kopya, 4 adet CD yada taşınabilir bellek) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları.
  · Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya (1 adet basılı kopya, 4 adet CD yada taşınabilir bellek) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.
Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 26/03/2024’dür. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.
FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri  Çocuk Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Beyin Cerrahisi uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Profesör 1 Plastik Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
Tıbbi Patoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Patoloji uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Kadın Doğum uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 KBB uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.

Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak. 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Profesör 1 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak  
Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak  
İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Tercihen Nefroloji, Endokrinoloji, Hematoloji, Romatoloji alanlarında yandal uzmanlığı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak. 
Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak. 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak  
Radyoloji Doçent 1 Radyoloji uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak  
Nöroloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Nöroloji uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak