DUYURUYU PAYLAŞIN
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26.maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:
. Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.
· Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları.
· Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.
Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 26/07/2023’dir. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.
FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
TIP Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 Genel Cerrahi uzmanı olmak.
TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
MÜHENDİSLİK Biyomedikal Mühendisliği   Profesör 1 Doktora derecesini Biyomedikal Mühendisliği veya Biyokimya alanında almış olmak. Moleküler biyoloji, genetik, biyobelirteçler konularında araştırmalar yapmış olmak.  Çalışma konularında yurtdışı araştırma tecrübesine sahip olmak.
Biyomedikal Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim tecrübesine sahip olmak. 
Makine Mühendisliği   Profesör 1 Doktora derecesini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.
Talaşlı imalat, akıllı imalat, endüstriyel otomasyon/kontrol, makine öğrenme uygulamaları alanlarında araştırmalar yapmış olmak. 
Araştırma konularında yurtdışı çalışma tecrübesine sahip olmak. 
Makine Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim tecrübesine sahip olmak.
Elektrik Elektronik Mühendisliği   Profesör 1 Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Fizik alanında almış olmak.  Kuantum mühendisliği, kuantum aygıtlar, taramalı uç mikroskopisi, grafen malzemeler konularında araştırmalar yapmış olmak. 
Araştırma konularında yurtdışı çalışma tecrübesine sahip olmak.
Endüstri Mühendisliği   Profesör 1 Doktora derecesini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.
Kalite kontrolü, güvenilirlik analizi, deney tasarımı ve stokastik programlama alanlarında araştırmalar yapmış olmak.
Endüstri Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim tecrübesine sahip olmak. 
Profesör 1 Doktora derecesini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.
Lojistik ve ulaştırma sistemlerinin tasarımı, proje yönetimi, optimizasyon teknikleri alanlarında araştırmalar yapmış olmak. 
Endüstri Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim tecrübesine sahip olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler   Profesör 1 Doçentlik unvanını, Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak;
Uluslararası Ekonomi Politiği alanında uzmanlaşmış ve ayrıca enerji güvenliği, Avrupa Birliğinin enerji politikası, Türkiye'nin enerji güvenliği, Orta Asya ve Kafkasya bölgesi enerji jeopolitiği, enerji ekonomi politiği ve dış politika konularında uzmanlaşıp uluslararası hakemli dergilerde yayınları olması, uzmanlık alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermiş ve lisansüstü tez yönetmiş olmak
  Profesör 1 Doçentlik unvanını Siyasal Düşünceler alanından almış olmak;
Uluslararası hakemli dergilerde siyaset teorisi, Türkiye siyasi tarihi, siyaset ve kültür, milliyetçilik ve azınlıklar alanlarında yayımlanmış çalışmaları olmak ve bu konularda lisans ve lisansüstü dersler verip lisansüstü tezler yönetmiş olmak
  Profesör 1 Doçentlik unvanını, Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak;
De Facto Devletler, Türk Dış Politikası ve Ortadoğu siyaseti alanlarında uzmanlaşmış olmak, ayrıca bu konularda uluslararası hakemli dergilerde yayınlara sahip olmak ve uzmanlık alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermiş ve lisansüstü tez yönetmiş olmak.
Uluslararası Girişimcilik   Profesör 1 Doçentlik unvanını Mikro İktisat bilim alanında almış olmak;
İktisat alanında doktora ve yüksek lisans derecesine sahip olmak;
Matematik alanında lisans derecesine sahip olmak;
Dış ticaret, inovasyon, istihdam ve firma hetorejenliği konularında SSCI endekslerince taranan dergilerde yayınlar yapmış olmak;
Nicel araştırma yöntemlerine hakim olmak; Ekonomik analiz, istatistik ve sosyal bilimlerde yapay zeka alanlarında dersler vermiş olmak.
İktisat   Doçent 1 İktisat alanında doktora derecesine sahip olmak,
Doçentlik unvanını “Mikroiktisat” alanından almış olmak.
İşgücü Ekonomisi, Kalkınma Ekonomisi, Eğitim Ekonomisi alanlarında uzmanlaşmış ve yayınlar yapmış olmak, bu alanlarda lisans ve lisansüstü seviyede dersler vermiş olmak. Nicel yöntemler alanında uzmanlaşmış olmak ve Ekonometri ve İstatistik alanlarında lisans ve lisansüstü dersleri vermiş olmak.
FEN EDEBİYAT Psikoloji   Doçent 1 Klinik Psikoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak
Afet ve travma psikolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak
  Doçent 1 Sosyal Psikoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Trafik ve ulaşım psikolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak
  Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamış olmak.
Bilişsel gelişim alanında çalışmalar yapmış olmak
MİMARLIK VE TASARIM Mimarlık   Doçent 1 Mimarlık Anabilim dalından lisans mezunu olmak;
Mimarlık eğitiminin ilk yıl müfredatı kapsamında proje stüdyosu ve/veya temel tasarım eğitimi derslerini vermis ve bu konu akademik çalısmalar yapmış sahip olmak; 
Mimarlık eğitiminde yenilikçi yöntem ve araçlar üzerine çalışmalar yapmış olmak;  
Bir yüksek öğretim kurumunun mimarlık bölümünde, belgelendirmek koşuluyla, en az 5 yıl görev yapmış olmak
Endüstriyel Tasarım   Dr. Öğr. Üyesi 1 Mimarlık Anabilim dalından lisans mezunu olmak,
Mimari Tasarımda Bilişim konusunda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,
Dijital üretim yöntemleri ve geleneksel malzemelerin dijital yöntemlerle üretilmesi konusunda doktora çalışması yapmış olmak,
Temel Tasarımda dijital araçların kullanılması ve yenilikçi eğitim yöntemleri konusunda çalışmaları olmak,
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde veya konferanslarda alanında yayınlar yapmış olmak veya ulusal veya uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitapta bölüm sahibi olmak.
  Dr. Öğr. Üyesi 1 Endüstri Ürünleri Tasarımı / Endüstriyel Tasarım Anabilim dalından lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak
Endüstriyel tasarımcıların uzaktan çalıştırılması ve yenilikçi iş modelleri hakkında doktora çalışması yapmış olmak,
Grişimci endüstriyel tasarımcılar konusunda çalışmalar yapmış olmak,
Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde veya konferanslarda alanında yayınlar yapmış olmak veya ulusal veya uluslararası yayın evleri tarafından basılmış kitapta bölüm sahibi olmak,