DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Fakültelerinin bazı Bölümlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, ALES Belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. Son başvuru tarihi 27/10/2021’dir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ: 13.10.2021

SON BAŞVURU TARİHİ: 27.10.2021

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 03.11.2021

YAZILI SINAV TARİHİ: 10.11.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 15.11.2021

 

BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ VE ADRESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Araştırma Görevlisi 1 1) 657 sayılı kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES sınavından en az  85 puan almış olmak (Sayısal Puan türünde),
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80 puan  puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 
1) Lisansta en az 3.00/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak.
2) Tezli yüksek lisansta en az 3.50/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak ya da bütünleşik doktora programında bulunmak.
3) Makine Mühendisliği ana bilim dalındaki bir doktora programına başarılı statüde devam ediyor olmak
4) Kayıtlı olduğu doktora programında Doktora Yeterlilik Sınavını başarı ile geçmiş olmak.  
Mühendislik Fakültesi
 Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü/ANKARA
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Araştırma Görevlisi 1 1) 657 sayılı kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES sınavından en az  85 puan almış olmak (Sayısal Puan türünde),
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80 puan  puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 
1) Lisansta en az 3.00/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak
2) Tezli yüksek lisansta en az 3.50/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak ya da bütünleşik doktora programında bulunmak.
3) Endüstri  Mühendisliği ana bilim dalındaki bir doktora programına başarılı statüde devam ediyor olmak
4) Kayıtlı olduğu doktora programında Doktora Yeterlilik Sınavını başarı ile geçmiş olmak.  
İKTİSAT BÖLÜMÜ Araştırma Görevlisi 1 1) 657 sayılı kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES'ten en az 75 puan almış olmak,
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu  puan muadili bir puan almış olmak.  
1) Tezli yüksek lisans yapmış olmak
2) İktisat alanında doktora  öğrencisi olmak 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü/ANKARA
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Araştırma Görevlisi 1 1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES'ten en az 75 puan almış olmak,
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 
1) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programından mezun olmak,
2) Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak 
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü/ANKARA
TARİH BÖLÜMÜ Araştırma Görevlisi 1 1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES'ten en az 75 puan almış olmak,
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 
1) Tarih Bölümü lisans programından mezun olmak,
2) Tarih alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak 
MATEMATİK BÖLÜMÜ Araştırma Görevlisi 1 1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES'ten en az 85 puan almış olmak (Sayısal Puan türünde),
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 
1) Matematik Bölümü lisans programından mezun olmak,
2) Matematik alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak