DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezine (TÖMER); "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, ALES Belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ayrıca TÖMER öğretim görevlisi adayları bu belgelere ek olarak bilimsel çalışma, portfolyo ve yayınlarını başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. Son başvuru tarihi 31/08/2021’dir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

FAKÜLTE / MERKEZ BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ VE ADRESİ DUYURU BAŞLAMA TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ YAZILI SINAV TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÖMER)   Öğretim Görevlisi 1 1)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,                                   2)Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55 puan veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdana en az YDS 55 muadili puan almış olmak, 3)Doktora diploması sahibi olmak, ya da
a. Tezli bir yüksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES'ten 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans mezunu olup Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip olmak ve bu alanda Yükseköğretim Kurumlarında en az bir (1) yıl ders vermiş olmak
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü

Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA
16.08.2021 31.08.2021 06.09.2021 08.09.2021 10.09.2021