DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26.maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:

  • Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
    YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.
  • Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları.
  • Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 30/11/2022’dir. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Öğr. Üyesi 1 Kadın Hastalıkları uzmanı olmak.TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1 Beyin Cerrahi uzmanı olmak.TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
Çocuk Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak.TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak. 
Ortopedi ve Travmatoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Ortopedi uzmanı olmak. Çocuk ortopedisi ve omurga hakkında uluslararası dergilerde yayın sahibi olmak. Hayvan deneyleri sertifikası sahibi olmak.
Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 Plastik Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 Radyoloji uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak. 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak. 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmak.TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.