DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin aşağıda belirtilen Bölümlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, devam edilen programlara (yüksek lisans veya doktora) dair öğrenim durum belgesi, lisans transkripti,ALES Belgesi, yabancı dil belgesi,lisans mezuniyet notu (belgelendirmek kaydıyla), askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. İlanın başvuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmi Gazetede ilan edilmesi halinde, sınav takvimi ilgili güne göre güncellenerek internet sitemizden yayımlanacaktır. Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Sitesi : www.etu.edu.tr

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

FAKÜLTE / MERKEZ BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ VE ADRESİ DUYURUNUN BAŞLAMA TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ SINAV TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 1) 657 sayılı kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES sınavından en az  85 puan almış olmak (Sayısal Puan türünde),
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80 puan  puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 
1) Lisansta en az 3.00/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak.
2) Tezli yüksek lisansta en az 3.50/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak ya da bütünleşik doktora programında bulunmak.
3) Elektrik Elektronik Mühendisliği ana bilim dalındaki bir doktora programına başarılı statüde devam ediyor olmak
4) Kayıtlı olduğu doktora programında Doktora Yeterlilik Sınavını başarı ile geçmiş olmak.  
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü/ANKARA   
17.01.2022 31.01.2022 3.02.2022 8.02.2022 16.02.2022
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat  Araştırma Görevlisi 1 1) 657 sayılı kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES'ten en az 75 puan almış olmak,
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 75 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu  puan muadili bir puan almış olmak.          
    
1) İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak; lisans mezuniyet not ortalamasının en az 75/100 (veya bu puanın Yükseköğretim Kurulu karşılığı) olması. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü/ANKARA