DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz  Fakültelerinin aşağıda yer alan Bölümlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, devam edilen programlara (Yüksek Lisans veya Doktora) dair öğrenim durum belgesi, Lisans Transkripti, ALES Belgesi, yabancı dil belgesi, Lisans Mezuniyet Notu (Belgelendirmek kaydıyla) askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ayrıca adaylar bu belgelere ek olarak bilimsel çalışma, portfolyo ve yayınlarını başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. İlan duyuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmi Gazete'de ilan edilmesi halinde, sınav takvimi ilgili güne göre güncellenerek internet sitemizden yayımlanacaktır. Duyuruların yayımlanacağı internet sitesi www.etu.edu.tr 'dir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ: 19.07.2022

SON BAŞVURU TARİHİ: 2.08.2022

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 8.08.2022

SINAV TARİHİ: 12.08.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 19.08.2022

FAKÜLTE / MERKEZ BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ VE ADRESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES sınavından en az  85 puan almış olmak (Sayısal Puan türünde),
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından  (YDS) en az 80 puan  veya eşdeğerliği  kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 
1) Lisansta en az 3.00/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak.
2) Tezli yüksek lisansta en az 3.50/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak ya da bütünleşik doktora programında bulunmak.
3) Elektrik Elektronik Mühendisliği ana bilim dalındaki bir doktora programına başarılı statüde devam ediyor olmak
4) Kayıtlı olduğu doktora programında Doktora Yeterlilik Sınavını başarı ile geçmiş olmak.  
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü/ANKARA   
Biyomedikal Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES sınavından en az  85 puan almış olmak (Sayısal Puan türünde),
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından  (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği  kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 
1) Lisansta en az 3.00/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak.
2) Tezli yüksek lisansta en az 3.50/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak.
3) Biyomedikal Mühendisliği ana bilim dalındaki bir doktora programına başarılı statüde devam ediyor olmak ve kayıtlı olduğu doktora programında Doktora Yeterlilik Sınavını başarı ile geçmiş olmak. 
4) Biyomedikal Mühendisliği alanında yayınları olmak.  
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES sınavından en az  85 puan almış olmak (Sayısal Puan türünde),
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından  (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği  kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 
1) Lisansta en az 3.00/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak.
2) Tezli yüksek lisansta en az 3.50/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak ya da bütünleşik doktora programında bulunmak.
3) Mikro ve Nanoteknoloji veya Malzeme Biimi ve Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği ana bilim dallarındaki bir doktora programına başarılı statüde devam ediyor olmak
4) Kayıtlı olduğu doktora programında Doktora Yeterlilik Sınavını başarı ile geçmiş olmak.  
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırma  Görevlisi 1 1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2) ALES’ten en az 75 puan almış olmak (Sözel Puan türünde)
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından  (YDS) en az 92 puan veya eşdeğerliği  kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
1) Lisansta en az 3.25/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak
2) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup bu alanda doktora yapıyor olmak
3) Kayıtlı olduğu doktora programında Doktora Yeterlilik Sınavını başarı ile geçmiş olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı Araştırma  Görevlisi 1 1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES'ten en az 70 puan almış olmak (Sözel Puan türünde )
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 50  puan veya eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
1) Görsel İletişim Tasarımı, Grafik  veya Grafik Tasarım alanında lisans mezunu olmak.
2) Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım, Grafik veya Tasarım alanında yüksek lisans veya sanatta yeterlik yapıyor olmak.
 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Araştırma
Görevlisi
1 1)  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 50  puan veya eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
1) İçmimarlık ve Çevre Tasarımı alanında lisans mezunu olmak.
2) Lisansta en az 3.00/4.00 mezuniyet ortalamasına sahip olmak.
3) İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık veya Tasarım alanında tezli yüksek lisans programına başarılı statüde devam ediyor olmak.