DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26.maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:

  • Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
    YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.
  • Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları.
  • Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 02/08/2022’dir. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Az Görme Rehabilitasyonu alanında yüksek lisans ve çalışmalar yapmış olmak, Görsel yeti yitimi olan çocuklarda yaşam kalitesi ve mikroperimetri konusunda çalışmaları olmak, Avrupa Oftalmoloji Board Sertifikası almış olmak, prematüre retinopatisi konusunda deneyimli olmak
Tıbbi Patoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Patoloji Uzmanı olmak. Moleküler patoloji konusunda deneyimli olmak. 
Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak, Allerji Hastalıkları yan dal uzmanı olmak,  
İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji Uzmanı olmak, Kronik Hepatit B'li hastaların karaciğer biyopsilerinde immünohistokimyasal çalışma yapmak, Obez hastalarda pankreas ekzokrin yetmezliği ile ilgili çalışma yapmak
Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1 Acil Tıp Uzmanı diploması olmak, Acil Tıp Yeterlik Kurulu onaylı Acil Tıp yeterlik sertifikasına sahip olmak, tıp eğitimi ve bilişimi alanında doktora eğitimi yapmış olmak ya da eğitimine devam ediyor olmak, sağlık kurumları yönetimi alanında diploma ya da sertifika sahibi olmak.
Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Radyoloji uzmanı olmak, Ürogenital Radyoloji ve prostat MRG alanında ulusal ve uluslararası yayınlara sahip olmak, Ürogenital Radyoloji ve prostat MRG alanında uluslararası projede yer almak.
MÜHENDİSLİK Endüstri Mühendisliği   Doçent 1 Doktora derecesini Endüstri Mühendisliği veya ilgili bir alanda almış olmak. Kesin ve sezgisel çözüm yöntemleri ile optimizasyon uygulamaları konularında araştırma ve yayın deneyimine sahip olmak. Endüstri Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim tecrübesine sahip olmak.
Makine Mühendisliği   Doçent 1 Doktora derecesini Makine Mühendisliği veya ilgili bir alanda almış olmak. Eklemeli imalat, latis yapılar, ve topoloji optimizasyonu alanlarında araştırma ve yayın deneyimine sahip olmak.  Makine Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim tecrübesine sahip olmak. Doktorasını yurtdışında almış veya en az 1 yıl süre ile yurt dışında doktora sonrası araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.
Biyomedikal Mühendisliği   Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini Biyomedikal Mühendisliği veya ilgili bir alanda almış olmak. Biyomedikal uygulamalar için protein tabanlı malzeme geliştirilmesi, protein yapı analizi ve karakterizasyonu, protein stabilizasyonu ve moleküler modelleme konularında  araştırma ve yayın deneyimine sahip olmak. Doktorasını yurtdışında almış veya en az 1 yıl süre ile yurt dışında doktora sonrası araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.
Elektrik Elektronik Mühendisliği   Profesör 1 Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili bir alanda almış olmak. Terahertz radyo frekans (RF) devre bileşenlerinin  geliştirilmesi, karakterizasyonu ve fabrikasyonu konularında  araştırma ve yayın deneyimine sahip olmak.  Devre Analizi, Elektromanyetik, Anten ve Mikrodalgalar konularında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim tecrübesine sahip olmak. Doktorasını yurtdışında almış veya en az 1 yıl süre ile yurt dışında doktora sonrası araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.
  Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili bir alanda almış olmak. Çoklu antenli kablosuz haberleşme, 5G ve ötesi kablosuz sistemler konularında  araştırma ve yayın deneyimine sahip olmak.  Doktorasını yurtdışında almış veya en az 1 yıl süre ile yurt dışında doktora sonrası araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.
  Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili bir alanda almış olmak. Haberleşme sistemleri, kontrol, ve  sinyal işleme konularında  araştırma ve yayın deneyimine sahip olmak. Doktorasını yurtdışında almış veya en az 1 yıl süre ile yurt dışında doktora sonrası araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İşletme   Profesör 1 Pazarlama alanında doktora derecesine sahip olmak.Pazarlama Prensipleri, Pazarlama Araştırma Yöntemleri, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama gibi temel dersler dışında Pazarlama Teorisi (Marketing Theory) ve İleri Düzey Tüketici Davranışları (Advanced Consumer Behavior) gibi dersleri lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde İngilizce ve Türkçe olarak verebilmek, bu konularda tez danışmanlığı yapabilmek.İstatistiksel yöntemler ve yapısal eşitlik modellemesi gibi sayısal yöntemler konusunda literatüre ve uygulamalara hakim olmak. SSCI veya SCI-expanded endeksli dergilerde yayınlanmış, nicel ve nitel yöntemler kullanan çalışmalarda bulunmak. 
  Doçent 1 İşletme (Nicel Karar Yöntemleri), Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Yöneylem Araştırması, Üretim İşlemler Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlama, Üretim Planlaması ve Denetimi, Olasılık ve İstatistik, Tahmin Yöntemleri, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi gibi dersleri İngilizce ve Türkçe olarak lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde verebilmek, bu konularda tez danışmanlığı yapabilmek.  SCI-Expanded ve/veya SSCI endeksli dergilerde nicel karar yöntemleri alanına uygun makale yayımlamış olmak. 
FEN EDEBİYAT Tarih   Doçent 1 Doktorasını Osmanlı Tarihi alanında yapmış olmak; Osmanlı Müslüman ve Rumları arasındaki ilişkiler ve Bizsans-Osmanlı dünyaları arasındaki etkileşim alanlarında yayınlar yapmış olmak.
Psikoloji   Doçent 1 Uygulamalı Psikoloji alanında doçentlik derecesine sahip olmak, Psikoterapi Kuramları, Psikoterapist Eğitimi ve Terapi ilişkisi ile ilgili yayınlar yapmış olmak.