DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Bölümüne "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; https://www.etu.edu.tr/tr/kariyer adresinde yer alan ilgili iş başvuru formunu doldurdurup, Çalışma süresini gösteren hizmet belgesi (İngilizce Öğretmenliği yaptığına dair),Lisans ve Lisansüstü diploması, Resmi transkript, Yabancı Dil belgesi, ALES belgesi, CV, web sitesi üzerinden doldurulan başvuru formu çıktısı, Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, muaf veya 2 yıl tecilli olduğunu belirten belge ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli olan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurularda adayların belgelerin asıllarını ya da onaylı örneklerini; şahsen başvurularda ise belgelerin onaylı örneklerini veya asıllarını sunmak suretiyle fotokopilerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. Son başvuru tarihi 16/08/2021’dir.

BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ VE ADRESİ DUYURU BAŞLAMA TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ SÖZLÜ SINAV TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ  ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi 10 a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
                                         
b) ALES’ten en az 70 puan almış olmak,
                                           
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az  90 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak
                                  
 d) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
a) İngilizce Öğretmenliği, İngilizce MütercimTercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak

b)En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

 Yabancı Diller Bölümü
Söğütözü Cad. No:41 Söğütözü / ANKARA
2.08.2021 16.08.2021 18.08.2021 19.08.2021 31.08.2021