DUYURUYU PAYLAŞIN
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26.maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:
  . Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya (1 adet basılı kopya, 6 adet CD yada taşınabilir bellek) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.
  · Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya (1 adet basılı kopya, 4 adet CD yada taşınabilir bellek) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları.
  · Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya (1 adet basılı kopya, 4 adet CD yada taşınabilir bellek) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.
Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 16/01/2024’dür. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.
FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri  Çocuk Cerrahisi Doçent 1 Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Beyin Cerrahisi uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Doçent 1 Plastik Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
Tıbbi Patoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Patoloji uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak  
Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Enfeksiyon uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak  
Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak  
İç Hastalıkları Doçent 1 Endokrinoloji yandal uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak. 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzmanı olmak. TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak  
Temel Tıp Bilimleri Tıp Tarihi ve Etik Profesör 1 Tıp Tarihi ve Etik uzmanı olmak.TOBB ETÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari şartlara uygun olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği   Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Sürdürülebilir imalat, yenilikçi üretim yöntemleri ve imalatta yapay zeka uygulamaları konularında araştırmalar yapmış olmak.  Makine Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim tecrübesine sahip olmak.
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği    Profesör 1 Doktora derecesini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanından almış olmak. İki boyutlu malzemeler, karbon nanotüpler, elektromanyetik kalkanlama ve ısı dağıtımı uygulamalarına yönelik malzeme sentezi konularında araştırmalar yapmış olmak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim tecrübesine sahip olmak.
Yapay Zeka Mühendisliği   Profesör 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Yapay Zeka Mühendisliği bölümlerinde öğretim üyesi olarak görev yapmış olmak. Makine öğrenmesi ve uygulamalarına ilişkin araştırmalar yapmış olmak. Araştırma konularında yurtdışı çalışma tecrübesine sahip olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 2 Doktora derecesini Yapay Zeka Mühendisliği , Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.  Makine öğrenmesi ve uygulamalarına ilişkin araştırmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Uluslararası Girişimcilik   Doçent 1 İktisat alanında doktora ve lisans derecesine sahip olmak; Maliyet etkililik, bütçe etkisi, sosyal güvenlik alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak ve SSCI endekslerince taranan dergilerde yayınlar yapmış olmak; Girişimcilik, inovasyon, sosyal inovasyon ve sosyal güvenlik alanlarında ulusal ve uluslararası projelerde deneyim sahibi olmak; Mikro ekonomi, makro ekonomi ve sosyal girişimcilik alanlarında dersler vermiş olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik   Doçent 1 Matematik bilim alanında lisans ve doktora mezunu olmak; matematik bilim alanında doçent unvanına sahip olmak; tıbbi-biyolojik süreçlerin matematiksel modelleri ve matematiksel analizleri üzerine çalışmaları olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı   Doçent 1 Türkiye Türkçesi, söz dizimi ve anlam bilimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
  Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans ve lisanüstü derecelerini Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden almış olmak; yeni Türk edebiyatı alanını tarih, felsefe gibi disiplinler arası yaklaşımlarla değerlendiren çalışmalar yapmış olmak; ilgili alanda ders verme tecrübesi bulunmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ Görsel İletişim Tasarımı   Profesör 1 Doçentlik ünvanını Reklamcılık alanında almış olmak.Bir yükseköğretim kurumunda görsel iletişim tasarımı ve reklam konularında ders vermiş olmak.  Yükseköğretim kurumlarında görsel iletişim tasarımı alanında en az 5 yıl görev yapmış olmak. 
  Dr. Öğr. Üyesi 1 Görsel efekt ve animasyon alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.Bir yükseköğretim kurumunda üç boyutlu görselleştirme konusunda ders vermiş olmak.