DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz Hukuk Fakültesine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, ALES Belgesi, yabancı dil belgesi,lisans mezuniyet notu (belgelendirmek kaydıyla), askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. Son başvuru tarihi 07/01/2022’dir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

FAKÜLTE / MERKEZ BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ VE ADRESİ DUYURU BAŞLAMA TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ  YAZILI SINAV TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
HUKUK Özel Hukuk Araştırma Görevlisi 2 1) 657 sayılı kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,                                                                       
2) ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak,                             3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu  puan muadili bir puan almış olmak,            
  
                
1) Hukuk Fakültesi lisans programından mezun olmak
2) Özel Hukuk (Medeni Hukuk) dalında yüksek lisans  veya doktora öğrencisi olmak)
Hukuk Fakültesi Dekanlığı

Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA
24.12.2021 07.01.2022 12.01.2022 17.01.2022 24.01.2022
Araştırma Görevlisi 1) 657 sayılı kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak,
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu  puan muadili bir puan almış olmak,
1) Hukuk Fakültesi lisans programından mezun olmak,
2) Özel hukuk  (Roma hukuku veya Medeni hukuk) dalında yüksek  lisans veya doktora öğrencisi olmak