DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, ALES Belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ayrıca Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi adayları bu belgelere ek olarak bilimsel çalışma, portfolyo ve yayınlarını başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. Son başvuru tarihi 07/01/2022’dir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

FAKÜLTE / MERKEZ BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ VE ADRESİ DUYURU BAŞLAMA TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ YAZILI SINAV TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ Öğretim Görevlisi 1 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55  puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 55 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora/Sanatta Yeterlilik  diploması sahibi olmak ya da
a. Tezli bir yüksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES’ten 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak.

1)İçmimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
2)Yüksek lisans tez çalışmasını "Geçici Afet Barınakları" ve "Acil durum yerleşim birimleri" konularında yapmış olmak.
3)İçmimarlık ve Çevre Tasarımı  alanında Sanatta Yeterlilik/Doktora yapıyor olmak.
4)Bir yüksek öğretim kurumunda en az 3 yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak.
 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü/ANKARA  
24.12.2021 07.01.2022 14.01.2022 19.01.2022 26.01.2022
Öğretim Görevlisi 1 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55  puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 55 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora/Sanatta Yeterlilik  diploması sahibi olmak ya da
a. Tezli bir yüksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES’ten 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak.
1)İçmimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
2)Yüksek lisans tez çalışmasını "Akıllı Malzeme" ve "Kentsel Donatı" konularında yapmış olmak.
3)İçmimarlık ve Çevre Tasarımı  alanında Sanatta Yeterlilik/Doktora yapıyor olmak.
4)Bir yüksek öğretim kurumunda en az 3 yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak.