DUYURUYU PAYLAŞIN

Üniversitemiz Mimarllık ve Tasarım Fakültesi Bölümlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, devam edilen programlara (Yüksek Lisans veya Doktora) dair öğrenim durum belgesi, Lisans Transkripti, ALES Belgesi, yabancı dil belgesi, Lisans Mezuniyet Notu (Belgelendirmek kaydıyla) askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ayrıca öğretim görevlisi adayları bu belgelere ek olarak bilimsel çalışma, portfolyo ve yayınlarını başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. İlan duyuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmi Gazete'de ilan edilmesi halinde, sınav takvimi ilgili güne göre güncellenerek internet sitemizden yayımlanacaktır. Duyuruların yayımlanacağı internet sitesi www.etu.edu.tr

Ön değerlendirme sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

 

BAŞVURU YERİ VE ADRESİ: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ: 22.12.2022

SON BAŞVURU TARİHİ: 05.01.2023

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.01.2023

SINAV TARİHİ: 20.01.2023

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 25.01.2023

FAKÜLTE/ MERKEZ BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Öğretim Görevlisi 1 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55  puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 55 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora/Sanatta Yeterlilik  diploması sahibi olmak ya da
a. Tezli bir yüksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES’ten 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak.
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Lisans mezunu olmak.
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
Yüksek lisans tez çalışması mobilya tasarımını konu edinen bir alanda tamamlamış olmak.
İç mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Doktora yapıyor olmak.
Mobilya ve Mekan Tasarım stüdyosu derslerini vermek konusunda Lisans eğitiminden sonra deneyim sahibi olmak ( Resmi olarak belgelendirilecektir )
Endüstriyel Tasarım Öğretim Görevlisi 1 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 85  puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 85 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora/Sanatta Yeterlilik  diploması sahibi olmak ya da
a. Tezli bir yüksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES’ten 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak.
Endüstriyel Tasarım  Bölümü Lisans Mezunu olmak
Tasarım Yönetimi alanında Tezli  Yüksek Lisans mezunu olmak