DUYURUYU PAYLAŞIN
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 
Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı araştırma görevlisi alınacaktır.
 
Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, devam edilen programlara (yüksek lisans veya doktora) dair öğrenim durum belgesi, lisans transkripti,ALES Belgesi, yabancı dil belgesi,lisans mezuniyet notu (belgelendirmek kaydıyla), askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için)  başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 
Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. İlanın başvuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmi Gazetede ilan edilmesi halinde, sınav takvimi ilgili güne göre güncellenerek internet sitemizden yayımlanacaktır. Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Sitesi :  www.etu.edu.tr
 
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.
FAKÜLTE / MERKEZ BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ VE ADRESİ DUYURU BAŞLAMA TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞER. TARİHİ  SINAV TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
MİMARLIK VE TASARIM Endüstriyel Tasarım Bölümü Araştırma Görevlisi 1 1) 657 sayılı kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak,
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından  (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu  puan muadili bir puan almış olmak.           
 1) Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinden Lisans Programı mezunu olmak.
 2) Üniversitelerin ilgili bölümlerinin Endüstriyel Tasarım veya  Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans veya Doktora programlarına kayıtlı olmak.
Mimarlık ve Tasarım  Fakültesi Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA
10/23/2023 11/10/2023 11/13/2023 11/17/2023 11/20/2023