DUYURUYU PAYLAŞIN
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26.maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:
  . Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya (1 adet basılı kopya, 6 adet CD yada taşınabilir bellek) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.
  · Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya (1 adet basılı kopya, 4 adet CD yada taşınabilir bellek) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği lisansüstü çalışmalar.
  · Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya (1 adet basılı kopya, 4 adet CD yada taşınabilir bellek) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.
Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 18/07/2024’dür. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.
FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında almış olmak. Görüntü İşleme, Bilgisayarlı Görü, Yapay Zeka ve Gömülü Sistemler alanlarında araştırmalar yapmış olmak. Araştırma konularında yurtdışı çalışma deneyimine sahip olmak.
Makine Mühendisliği Profesör 1 Doktora derecesini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Malzemelerin mekanik davranışı ve kırılma mekaniği alanlarında araştırmalar yapmış olmak. Araştırma konularında yurtdışı çalışma deneyimine sahip olmak. Makine Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim tecrübesine sahip olmak.
Doçent 1 Doktora derecesini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.  Makine teorisi ve biyomekanik alanlarında araştırmalar yapmış olmak. Araştırma konularında yurtdışı çalışma deneyimine sahip olmak. Makine Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim tecrübesine sahip olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Yapısal dinamik ve mekanik titreşimler alanlarında araştırmalar yapmış olmak. Araştırma konularında yurtdışı çalışma deneyimine sahip olmak.
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Profesör 1 Doktora derecesini Polimer Mühendisliği alanında almış olmak. Optik biyosensörler, nanokristalizasyon ve yüzey kimyası konularında araştırmalar yapmış olmak.  Araştırma konularında yurtdışı çalışma tecrübesine sahip olmak. Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim tecrübesine sahip olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Doçent 1 Doktora derecesini İktisat alanında almış olmak.  Makro Ekonomi, Uluslararası İktisat, Finansal Krizler, Döviz Kuru Sistemleri  konularında uzmanlaşmış ve hakemli dergilerde makale yayınlamış olmak.  Araştırma konularında yurtdışı akademik deneyime sahip olmak.  İktisat alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim ve tez danışmanlığı tecrübesine sahip olmak.  
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doçent 1 Doçentlik unvanını İç Mimarlık alanında almış olmak.  Mimari Akustik alanında uzmanlaşmış ve hakemli dergilerde makale yayınlamış olmak.  Araştırma konularında yurtdışı akademik deneyime sahip olmak.  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim ve tez danışmanlığı tecrübesine sahip olmak.