DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Bölümüne "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; Başvuru dilekçesi, 1 adet vesikalık fotoğraf , Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Çalışma süresini gösteren hizmet belgesi (Öğretmenlik yaptığına dair), Lisans ve Lisansüstü diploması, Resmi transkript, Yabancı Dil belgesi, ALES belgesi, CV, Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, muaf veya 2 yıl tecilli olduğunu belirten belge ile belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda adayların belgelerin asıllarını ya da onaylı örneklerini; şahsen başvurularda ise belgelerin onaylı örneklerini veya asıllarını sunmak suretiyle fotokopilerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. İlan duyuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmi Gazete'de ilan edilmesi halinde, sınav takvimi ilgili güne göre güncellenerek internet sitemizden yayımlanacaktır. Duyuruların yayımlanacağı internet sitesi www.etu.edu.tr

Ön değerlendirme sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

 

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ: 7 Kasım 2022

SON BAŞVURU TARİHİ: 21 Kasım 2022

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 23 Kasım 2022

SINAV TARİHİ: 24 Kasım 2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 9 Aralık 2022

BÖLÜM KADRO UNVANI KADRO SAYISI GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ VE ADRESİ
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ Öğretim Görevlisi 6 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,                                          2) ALES’ten en az 70 puan almış olmak,                                             3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 90 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak
4) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
1) İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak
2)En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA
 YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ Öğretim Görevlisi 1 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,                                          2) ALES’ten en az 70 puan almış olmak,                                             3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak                                                     4) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 1) Almanca Öğretmenliği, Alman  Dili ve Edebiyatı, Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak 
2)En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA