DUYURUYU PAYLAŞIN
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünşversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanmak üzere başvuran adayların 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yazılı sınav yapmak üzere oluşturulan jürimiz, adayları 12 Ağustos 2022 tarihinde sınava tabi tutmuştur.                                                                                                                                                                                                   Sınav her sınav jürisi tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiş, giriş (yazılı) sınavı notu üç jüri üyesinin değerlendirilmesinin ortalaması olarak alınmış ve sonuç aşağıdaki tabloda sunulmuştur.                             
Ad Soyad Bölüm Ales 30% Y.DİL Y. DİL %10 Lisans Mezuniyet Ortalaması (x25) 30% Giriş Sınav Notu 30% Başarı Puanı Sonuç
Merve ÇELİK TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği 89,12943 26,739 90 9 90 27 82 24,6 87,34 Kabul
Mürşide DEĞİRMENCİ TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği 91,20504 27,362 80 8 88,75 26,63 Girmedi 0 61,99 Red