DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümlerine Araştırma Görevlisi olarak atanmak üzere başvuran adayların 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yazılı sınav yapmak üzere oluşturulan jürimiz, adayları 10 Kasım 2021 tarihinde sınava tabi tutmuştur.  Sınav her sınav jürisi tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiş, giriş (yazılı) sınavı notu üç jüri üyesinin değerlendirilmesinin ortalaması olarak alınmış ve sonuç aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Ad Soyad

Bölüm

Ales

30%

Y.DİL

Y. DİL %10

Lisans Mezuniyet Ortalaması (YÖK)

30%

Giriş Sınav Notu

30%

Başarı Puanı

Sonuç

Tuğçe YAVUZ

TOBB ETÜ Endüstri Mühendisliği

90.688

27.2064

87.5

8.75

88.75

26.625

11.3

3.39

65.971403

Red