DUYURUYU PAYLAŞIN

2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca fakültemize alınacak 3 Aralık 2018 tarihli ve 30614 sayılı resmi gazetede ilan edilen 1 kadro için Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi başvurusu nihai değerlendirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Adayın 

Adı Soyadı

Ales

%30

Y. Dil

%10

Lisans 

Mezuniyet 

Ortalaması

%30

Giriş Sınavı Notu

%30

Başarı

Puanı

Sonuç

OĞUZ TUNCELİ

82,44199

24,73

90

9

85,06

25,52

80

24

83,25

Başarılı (Asil)