DUYURUYU PAYLAŞIN

2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca, 13-27.10.2021 tarihleri arasında ilana çıkılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların nihai değerlendirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.