DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, ALES Belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ayrıca Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi adayları bu belgelere ek olarak bilimsel çalışma, portfolyo ve yayınlarını başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. Son başvuru tarihi 18.12.2018’dir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

FAKÜLTE / MERKEZ BÖLÜMÜ KADRO
ÜNVANI
KADRO
SAYISI
GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU
YERİ VE
ADRESİ
DUYURU
BAŞLAMA
TARİHİ
SON
BAŞVURU
TARİHİ
ÖN
DEĞER.
TARİHİ
SINAV TARİHİ SONUÇ
AÇIKLAMA
TARİHİ
MIMARLIK VE TASARIM
FAKÜLTESİ
Görsel İletişim
Tasarımı
Öğretim Görevlisi 1 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55 puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 55 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora diploması sahibi olmak, ya da
a. Tezli bir yuksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES’ten 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak
• Grafik Tasarımı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA
03/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 21/12/2018 24/12/2018
Mimarlık Öğretim Görevlisi 1 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80 puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 80 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora diploması sahibi olmak, ya da
a. Tezli bir yuksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES’ten 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak
• Mimarlık alanında yüksek lisans yapmış olmak. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA
3/12/2018 18/12/2018 20/12/2018 24/12/2018 25/12/2018
Endüstriyel
Tasarım
Öğretim Görevlisi 1 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80 puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 80 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora diploması sahibi olmak, ya da
a. Tezli bir yuksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES’ten 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Alanında Yüksek Lisans Mezunu olmak,
• Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Lisans Mezunu olmak,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü / ANKARA
3/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 21/12/2018 24/12/2018
 
TÜRKÇE
ÖĞRETİM
UYGULAMA
VE
ARAŞTIRMA
MERKEZİ
(TÖMER)
  Öğretim Görevlisi 1 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55 puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 55 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora diploması sahibi olmak, ya da
a. Tezli bir yuksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES’ten 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak
• Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip olmak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
Söğütözü Cad. No:43 Kat:3 No:329 Söğütözü / ANKARA
3/12/2018 18/12/2018 19/12/2018 21/12/2018 24/12/2018
Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR