DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, ALES Belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ayrıca Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi adayları bu belgelere ek olarak bilimsel çalışma, portfolyo ve yayınlarını başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. Son başvuru tarihi 04/11/2020’dir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

FAKÜLTE / MERKEZ BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ VE ADRESİ DUYURU BAŞLAMA TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞERLEN- DİRME TARİHİ YAZILI SINAV TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI Öğretim Görevlisi 1 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55  puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 55 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora/Sanatta Yeterlilik  diploması sahibi olmak ya da
a. Tezli bir yüksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES'ten
en az 70 puan almış olmak,
1) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında lisans mezunu olmak
2) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak

 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü/ANKARA            
19/10/2020 04/11/2020 11/11/2020 18/11/2020 23/11/2020
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Öğretim Görevlisi 1 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55 puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 55 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora/Sanatta Yeterlilik  diploması sahibi olmak ya da
a. Tezli bir yüksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES’ten 100 puan üzerinden
en az 70 puan almış olmak.
1) Lisans Eğitimini Grafik Tasarım alanında yapmış olmak.
2) Mekan tasarımı ve markalaşma konusunda sanatta yeterlik yapmış olmak.
3) Kurumsal Kimlik  ve İç Mekan konularında çalışmalarının bulunması.  
Öğretim Görevlisi 1 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55 puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 55 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora/Sanatta Yeterlilik  diploması sahibi olmak ya da
a. Tezli bir yüksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES'ten
en az 70 puan almış olmak,
1) Lisans eğitimini Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde yapmış olmak.
2) Medya ve Tasarım alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
FAKÜLTE / MERKEZ BÖLÜMÜ KADRO UNVANI KADRO SAYISI GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ VE ADRESİ DUYURU BAŞLAMA TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ SÖZLÜ SINAV TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
  ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ Öğretim Görevlisi 1 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80  puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 80 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora/Sanatta Yeterlilik  diploması sahibi olmak ya da
a. Tezli bir yüksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES'ten
en az 70 puan almış olmak,
1) Endüstri Mühendisliği Lisans Mezunu olmak
2) Endüstriyel Tasarım / Endüstri ürünleri Tasarımı Bölümünden Doktora mezunu olmak
 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü/ANKARA  
19/10/2020 04/11/2020 11/11/2020 18/11/2020 23/11/2020
MİMARLIK BÖLÜMÜ Öğretim Görevlisi 1 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80  puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 80 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora/Sanatta Yeterlilik  diploması sahibi olmak ya da
a. Tezli bir yüksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES’ten 100 puan üzerinden
en az 70 puan almış olmak.
•Mimarlık  Lisans mezunu olmak
•Mimarlık Anabilim Dalından Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak
• Mimarlık alanında Doktora yapmış veya yapıyor olmak.
•Yüksek Lisans tamamlandıktan sonra, belgelendirilmek kaydıyla,  mimarlık alanında en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 •Mimari Proje dersi veya Mimari Tasarım Stüdyosu dersi verme deneyimine sahip olmak.