DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, onaylı nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, transkriptler, yabancı dil belgesi, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ayrıca Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi adayları bu belgelere ek olarak bilimsel çalışma, portfolyo ve yayınlarını başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. Son başvuru tarihi 19.07.2019’dur.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI KADRO
SAYISI
GENEL ŞARTLAR ÖZEL ŞARTLAR BAŞVURU YERİ VE ADRESİ DUYURU BAŞLAMA TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞER. TARİHİ SINAV TARİHİ (YAZILI) SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Öğretim Görevlisi 1 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 55 puan, veya YDS ile eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir sınavdan en az YDS 55 puan muadili puan almış olmak,
• Doktora/Sanatta Yeterlilik diploması sahibi olmak ya da
a. Tezli bir yüksek lisans programı mezunu olmak ve
b. ALES’ten 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak. ( Öğretim Üyesi dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 14. Maddesi 1. Fıkrası kapsamında olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.)
•İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında lisans mezunu olmak
•İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak
•İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Doktora veya Sanatta Yeterlilik mezunu olmak
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı
Söğütözü Cad. No:43 Söğütözü/ANKARA
6/26/2019
7/19/2019
7/24/2019
7/29/2019 7/31/2019
Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR