DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26.maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:

- Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.

- Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları.

- Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 27/10/2020’dir. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
MÜHENDİSLİK Bilgisayar Mühendisliği   Profesör 1 Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentliğini Bilgisayar Bilimleri/Mühendisliği alanında almış olmak. Veri madenciliği, veri mahremiyeti ve biyoenformatik alanlarında araştırma yapmış olmak. Yayınlarına yüksek sayıda (Web of Science atıf sayısı en az 300) atıf almış olmak. Araştırma projelerinde yürütücülük yapmış olmak. En az 10 yıl ders verme deneyimi olmak.  
Elektrik Elektronik Mühendisliği   Profesör 1 Düşük sıcaklık elektroniği, süperiletken elektroniği konularında araştırma yapıyor ve üniversitelerin elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinde ders veriyor olmak. Bahsedilen konularda yüksek etki faktörlü dergilerde yayın geçmişi olmak. Üniversitelerin elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinde elektronik devreler, analog elektronik, CMOS VLSI tasarımı, Süperiletken Elektroniği, Enstrümentasyon konularında ders verme tecrübesine sahip olmak. 
  Doçent 1 Optik , Fotonik, Fiberoptik haberleşme ve Optik Ağlar konularında araştırma yapıyor ve üniversitelerin elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinde ders veriyor olmak. Bahsedilen konularda yüksek etki faktörlü dergilerde yayın geçmişi olmak. Üniversitelerin elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinde elektromanyetik alan ve dalga teorisi, elektronik devreler, Optik, Fotonik, Haberleşme konularında ders verme tecrübesine sahip olmak. 
  Dr. Öğr. Üyesi 1 Kablosuz haberleşme, haberleşme ağları başarım analizi ve optimizasyonu konularında doktora yapmış olmak. Makine öğrenmesi, pekiştirmeli öğrenme , derin öğrenme yöntemleri  ve bu yöntemlerin haberleşme ağlarına uygulanması konusunda deneyim sahibi olmak. Bahsedilen konularda yüksek etki faktörlü dergilerde yayın yapmış olmak.  Üniversitede Haberleşme, Haberleşme Ağları, Sinyaller ve Sistemler, Sayısal Sinyal İşleme konularında ders verme yeterliliğine sahip olmak. 
Makine Mühendisliği   Profesör 1 Lisans ve lisans üstü derecelerini Makina Mühendisliği alanında almış olmak, titreşimli akışlar, nanokışkanlarda ısı transferi, iklimlendirme konularında araştırmalar yapmış olmak.
  Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans ve lisans üstü derecelerini Makina Mühendisliği alanında almış olmak, kardiyovasküler biyomekanik, akış-yapı etkileşimi, akış kaynaklı titreşimler konularında araştırmalar yapmış olmak.
  Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans ve lisans üstü derecelerini Makina Mühendisliği alanında almış olmak, enerji, enerji geri kazanım teknolojileri, kojenerasyon, güç-soğutma çevrimleri ve güneş enerjisi konularında araştırmalar yapmış olmak.
Endüstri Mühendisliği   Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Türiyenin veya dünyanın tanınmış araştırmacı üniversitelerinin Endüstri Mühendisliği Bölümünden almış olmak. İnsani yardım lojistiği, yapay öğrenme yöntemleri ile tıbbi teşhis,  evrimsel algoritmalar ve çok kriterli karar verme konularında bilimsel çalışma yapmış olmak. SCI, SCI-E ya da SSCI tarafından taranan hakemli dergilerde ilk isim olacak şekilde en az iki adet yayın yapmış olmak. Endüstri Mühendisliği alanında düzenlenen ulusal ve uluslararası konferanslara katılmış ve bildiri sunmuş olmak. Üretim bilişim sistemleri, iş analizi, kalite, tesis tasarımı ve rassal modeller gibi konularda lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler verebilecek yetkinlikte olmak.
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği   Dr. Öğr. Üyesi 1 Yüksek lisans ve Doktora derecelerinden en az birini Kimya bölümünden almış olmak. Farklı şekillerde ve boyutlarda ıslak kimya temelli nanoparçacık sentezi ve uygulamaları konusunda araştırmalar yapmış olmak. Lisans sonrası araştırmaları süresince Al2O3/ZrO2/TiO2/CeO2 içerikli karmaşık oksit yapıların ve perovskit türü malzemelerin sentezi, karakterizasyonu, eksoz emisyon gazlarının katalitik yollar ile indirgenmesi ve yenilenebilir enerji uygulamalarında aktivite ve detaylı Kızılötesi Spektroskopi çalışmalarında bulunmuş olmak. Yurtdışında 2 yıl doktora sonrası araştırma tecrübesi sahibi olmak. Aynı zamanda temiz oda tecrübesi, litografik yöntemler ile 2 boyutlu model malzeme fabrikasyonu ve katalitik uygulamalarında tecrübe sahibi olmak. 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İktisat   Profesör 1 İktisat alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Doçentlik unvanını “ekonometri” alanından almış olmak. Hesaplamasal ekonometri, ekonometrik yazılımlar ve enerji ekonomisi alanlarında uluslararası çalışmalar yapmış olmak. Ekonometri ve uygulamalı makroekonomi konularında eğitim tecrübesi bulunmak.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler   Profesör 1 Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak; Dış Politika Analizi, Türk Dış Politikası, Boru Hatları Jeopolitiği ve Ortadoğu konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak; uzmanlık alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak ve bu alanlarda lisansüstü tez yönetmiş olmak.
FEN EDEBİYAT Psikoloji   Dr. Öğr. Üyesi 1 Psikoloji alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak; kişilik, psikoterapi süreci, psikoterapide duygular ve ilişki çerçevesi konularında çalışmaları bulunmak.
HUKUK Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku  Profesör 1 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yayınları bulunmak 
Özel Hukuk Medeni Hukuk Doçent 1 Medeni hukuk alanında doçentlik unvanını almış olmak ve aile hukuku, borçlar hukuku, eşya hukuku, tüketici hukuku alanında yayınları bulunmak
MİMARLIK VE TASARIM  Görsel İletişim Tasarımı   Doçent 1 Doçentlik unvanını reklamcılık  alanından almış olmak,  alanında lisans ve yüksek lisans  düzeyinde dersler vermiş olmak.
Görsel iletişim, reklam ve  sosyal medya  konularında yayınlar yapmış olmak.Yükseköğretim kurumlarında görsel iletişim tasarımı alanında en az 10 yıl görev yapmış olmak.
Mimarlık   Dr. Öğr. Üyesi 1 Mimarlık anabilim dalından lisans mezunu. Koruma ve restorasyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.  Kent koruma, kent morfolojisi konusunda doktora çalışmaları yapmış olmak. Endüstriyel miras ve mimari tasarım alanlarında yurtdışında akademik eğitimler almış olmak.  
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Romatoloji yandalı yapmış olmak, Skleroderma hastalığı konusunda çalışmalar yapmış olmak, otoimmün hastalıklarda X kromozom inaktivasyonu ve ısı doku proteinleri gen polimorfizmleri konusunda moleküler genetik çalışmalar yapmış olmak, idareci konumunda çalışmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Gelişimsel Pediatri alanında Yan Dal Uzmanı olmak, Prematüre ve çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin gelişimsel sorunları konusunda bilimsel çalışmaları olmak, Neonatal hematoloji konusunda çalışmaları olmak.
Doçent 1 Neonatoloji doçenti olmak,Neonatal hematoloji alanında bilimsel ve akademik çalışmaları olmak, Emzirme danışmanlığı sertifikasına sahip olmak, Hayvan deneyi kullanım sertifikası olmak, Neonatal patoloji alanında çalışmış olmak.
Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Kesitsel görüntüleme yöntemleri, multiparametrik prostat görüntüleme ve meme görüntüleme konusunda tecrübeli olmak. Çocukluk çağı PRES sendromu ile ilgili araştırma yapmış olmak
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 Tıp doktoru olmak. Parazitoloji alanında doktora yapmış olmak. Mikrobiyoloji doçenti unvanına sahip olmak. En az beş (5) yıl profesör olarak görev yapmış olmak. Laboratuvar güvenliği konusunda yayın ve/veya projeleri olmak. Kalite ve akreditasyon konusunda deneyimli olmak. Avrupa Birliği projesinde yer almak. İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.
Histoloji ve Embriyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak. Üremeye yardımcı tedavi laboratuvar uygulamaları eğitim sertifikası sahibi olmak. Tıp Fakültesinde Dönem 1 ve 2 Türkçe İngilizce Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı bünyesinde pratik ve teorik ders anlatma tecrübesine sahip olmak. Dişi genital sistem patolojilerine dair tez çalışması/araştırma projesi/ akademik çalışma yapmış olmak. Hücre kültürü ve elektron mikroskopisi alanlarında araştırma projesi tamamlamış olmak / akademik çalışma yapmış olmak.
Anatomi Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp doktoru olmak. Plastinasyon konusunda deneyimli ve uluslar arası sertifikaya sahip olmak.