DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26.maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:

. Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.

· Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları.

· Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 29/06/2020’dir. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak, Klinik Hepatoloji üst uzmanlık sertifikası olmak, Endoskopik cerrahi işlemler için sertifikası olmak.
Profesör 1 Gastroenteroloji Yan Dal uzmanı olmak, İnflamatuvar Bağırsak hastalıkları alanında bilimsel çalışmaları olmak, Avrupa Gastroenteroloji Board Sertifikası olmak.
Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıp Fakültesi Tıbbi ve Klinik Farmakoloji Anabilim dalında Farmakoloji alanında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak, İlaç ve aşı klinik araştırmaları uygulama ve proje geliştirme alanlarında deneyimli olmak, Yurtdışında Farmakoloji alanında araştırma deneyimi olmak, Farmakovijilans alanında T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün eğitim programını ve Avrupa Birliği Tıp Kurumunun (European Medical Agency) Eudravigilance eğitimini tamamlamış olmak, sertifika ile belgelendirmek, İyi Klinik Araştırmalar konusunda sertifikalı eğitim tamamlamış olmak, Klinik araştırmalar etik kurul üyeliği deneyimi olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Profesör 1 Otizm Spektrum Bozuklukları ve Pediatrik Uyku Bozuklukları alanlarında yurtdışında eğitimler almış ve bu konularda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedide rejeneratif  tedavi ve kök hücre uygulamaları alanında en az 6 ay yurtdışı tecrübesi ve bu alanda yayınlanmış birden fazla çalışmasının olması, Yurtdışı Doktora Sonrası  Araştırma Programı dahilinde,  ortopedide rejeneratif ve kök hücre tedavisi alanında çalışmalarını tamamlamış ve  sertifika almış  bulunmak, Osteoartrit ve  kıkırdak hasarı etyopatogenezi konusunda tecrübe ve yayınlanmış deneysel ve klinik bilimsel çalışmaları  bulunmak, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi Yeterlik sınavında başarılı olarak Türk Ortopedi  ve Travmatoloji Eğitim Konseyi üyeliğine hak kazanmış olmak
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Laparoskopik ve Histeroskopik jinekolojik cerrahi alanlarında deneyimli olmak. Jinekolojik ve obstetrik 3D ultrason konularında deneyimli olmak. Alanında uluslararası eğitim-öğretim faaliyetinde bulunmuş olmak. Jinekolojik, obstetrik, onkolojik ve infertilite alanlarında çalışmalar yapmış olmak.