DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’nden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:

  • Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.
  • Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları.
  • Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 30.10.2019’dur. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği   Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden almış olmak; doktorasını yurt dışında almış olmak,  doktorasını aldığı kurumdan farklı bir akademik kurumda doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmış olmak, genel olarak bilgi erişim sistemleri ve doğal dil işleme alanlarında, özel olarak  bilgi erişim sistemlerinin değerlendirilmesi, kalabalık kaynaklandırma yöntemleri ile kaliteli veri etiketlemesi, herhangi bir iddianın doğruluğunun ya da yanlışlığının tahmin edilmesi, metinsel verinin semantik ve dilbiçimsel analizi konuları üzerine araştırma yapmış olmak.
Biyomedikal Mühendisliği   Profesör 1 Nanotıp ve biyonanomalzemeler konusunda uzmanlaşmış olmak, seramik membranlar ve türevleriyle güdümlü ilaç taşınımı, biyoalgılayıcı, biyomalzeme ve desen transferi konularında projeler yürütmüş ve bilimsel makaleler yayımlamış olmak. 
Elektrik Elektronik Mühendisliği   Doçent 1 Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili bir alanda almış olmak. Terahertz frekansında çalışan yüksek performanslı radyo frekans devre bileşenleri (antenler, dalga kılavuzları, anahtarlar, filtreler, kuplörler vd.)   geliştirilmesi, karakterizasyonu, gerçeklenmesi, fabrikasyonu konularında  çalışmalar yapıyor olmak.  Devre Analizi, Elektromanyetik, Anten ve Mikrodalgalar konularında eğitim tecrübesine sahip olmak. Doktorasını yurtdışında almış veya en az 1 yıl süre ile yurt dışında doktora sonrası araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.
  Dr. Ögr. Üyesi 1 Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili bir alanda almış olmak. H.264 ve diğer ölçeklenebilir video kodlama teknikleri, video sıkıştırma ve video kalite tahmini üzerinde  üzerinde çalışıyor olmak. Video trafiğinin yeni nesil geniş alan yazılım tabanlı ağlar üzerinden  çok katmanlı ve çok yollu aktarımı üzerine çalışıyor olmak. Haberleşme, sinyal işleme, video sinyal işleme konularında eğitim tecrübesine sahip olmak. Yurtdışında doktora yapmış veya en az 1 yıl süre ile yurt dışında doktora sonrası araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği   Dr. Ögr. Üyesi 1 Doktora derecesini Fizik alanında almış olmak ve yurt dışı deneyimine sahip olmak. 2D malzemeler, katkılı nano-parçacıklar, düşük boyutlu malzemelerde ışınımsız enerji transferi, kiral seramik nanomalzemelerin plazmoniği, perovskit malzemelerin üretimi ve uygulamaları, nanofotonik yapıların doğrudan ve tersine yöntemlerle tasarımı konularında araştırmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat   Dr. Ögr. Üyesi 1 İktisat Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Türkiye ve Ortadoğu 20. Yüzyıl İktisat Tarihi, Kalkınma, Sanayileşme ve Ekonomi Coğrafyası alanlarında doktora ve doktora sonrası düzeyde araştırmalar yapmış olmak ve bu konularda yayın yapmış olmak, lisans ve yüksek lisans düzeyinde Kalkınma, İktisat Tarihi ve Politik İktisat konularında ders vermiş olmak
  Dr. Ögr. Üyesi 1 İktisat doktorası yapmış olmak. En az yüksek lisans seviyesinde dış ticaret, ekonometri ve endüstriyel organizasyon dersleri vermiş ve bu konularda tez danışmanlığı yapmış olmak. Dış ticaret, ekonometri ve endüstriyel organizasyon konularında doktora tezi yazmış ve çalışmalar yapmış olmak.
İşletme   Profesör 1 Muhasebe-Finans alanında doçentlik ünvanına sahip olmak, alanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermiş, yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş olmak, muhasebe ve finans alanında ampirik bilimsel makaleler ve kitaplar yayınlamış olmak.  
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler    Doçent 1 Doçentlik unvanını, Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak; Uluslararası Ekonomi Politiği alanında uzmanlaşmış ve ayrıca enerji güvenliği, Avrupa Birliğinin enerji politikası, Türkiye'nin enerji güvenliği, Orta Asya ve Kafkasya bölgesi enerji jeopolitiği, enerji ekonomi politiği ve dış politika konularında uzmanlaşıp uluslararası hakemli dergilerde yayınları olması, uzmanlık alanlarında lisans ve lisansüstü dersler vermiş ve lisansüstü tez yönetmiş olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Psikoloji   Profesör 1 Deneysel psikoloji alanında, hayvan modelleri ile davranış nörogenetiği konusunda projeler yürütmüş ve yayınlar yapmış olmak
Profesör 1 Klinik psikoloji alanında, afetlerin psikolojik etkileri konusunda projeler yürütmüş ve yayınlar yapmış olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı   Profesör 1 Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış ve Osmanlı edebiyatı ve Osmanlı kültür tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR