DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23. 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:

- Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.

- Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarihi 01.07.2019’dur. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme   Profesör

1 Maliye alanında lisans, iktisat alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Finansal krizler, finansal stres, politik belirsizlik, sermaye hareketleri, makroihtiyati düzenlemeler ve vergi reformu konularında yayınlar yapmış olmak; finansal yönetim, finansal modelleme, hesaplamalı finans, finansta sayısal yöntemler, finansta araştırma yöntemleri konularında dersler vermiş olmak. Bankacılık ve finans alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev yapmış olmak; bu alanlarda danışmanlık deneyimine sahip olmak. 
HUKUK FAKÜLTESİ Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dr. Öğretim Üyesi

1 Doktorasını İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dalında almış olmak, bu alanda yayınları bulunmak.
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Tıp Tarihi ve Etik Dr. Öğretim Üyesi

1 Doktora derecesini Tıp Tarihi ve Etik Bölümünden almış olmak; doktora sonrası yurt dışı deneyim/leri bulunmak, Araştırma Etiği, Gen-etik ve Nano-etik alanlarinda araştırmalar yapmış olmak ve en az bir Üniversitenin Tıp Fakültesi'nde tıp tarihi ve etik alanında ders(ler) vermiş olmak, klinik araştırmalar etik kurulunda çalışmış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Profesör

1 Obstrüktif uyku apnesi ile ilgili genetik ve cerrahi çalışmalar ile presbiakuzide işitsel beyin sapı cevapları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi

1 Yenidoğan uzmanlık belgesi, anne sütü ile beslenmede danışmanlık kursu belgesi ve deney hayvanları kullanımı kurs belgesi sahibi olmak, en az beş yıl tecrübesi olmak, Yenidoğan Hematolojisi alanında çalışma yapmış olmak
Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR