DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:

- Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarihi 13.12.2019’dur. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme   Profesör 1 Maliye alanında lisans, iktisat alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Finansal krizler, finansal stres, politik belirsizlik, sermaye hareketleri, makroihtiyati düzenlemeler ve vergi reformu konularında yayınlar yapmış olmak; finansal yönetim, finansal modelleme, hesaplamalı finans, finansta sayısal yöntemler, finansta araştırma yöntemleri konularında dersler vermiş olmak. Bankacılık ve finans alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev yapmış olmak; bu alanlarda danışmanlık deneyimine sahip olmak. 
HUKUK FAKÜLTESİ Kamu Hukuku İdari Hukuku Profesör 1 İdare hukuku alanında Doktora çalışmasına sahip olmak; Doçentlik unvanını idare hukuku alanından almış olmak, En az 10 (on) yıl üniversitede profesör olarak çalışıyor olmak, Kamu ihale Hukuku ve idarenin sözleşmelerine ilişkin çalışmaları olmak.

 

 

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR