Kalite Güvence Sistemi

TYYÇ Bilgi Paketi

Lisans Program Bilgileri

Lisans Ders Bilgi Formları

 

TOBB ETÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Özgörevi:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün amacı bu alandaki öğrencilere kuramsal ve uygulamalı olarak kaliteli bir eğitim vermek; mezunların iyi bir kariyere ve geleceğe kavuşmasına katkıda bulunmak; onların mesleki ve etik anlamda yüksek standartlara sahip olmalarını sağlamak; yenilikçi ve disiplinler arası araştırmalar, bilimsel yayınlar yapmak; üniversite-sanayi iş birliğini sürekli kılmak ve bu yollarla ülkemize ve insanlığa hizmet etmektir. 

TOBB ETÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Eğitim Amaçları:

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği programının eğitim amaçları, TOBB ETÜ mezunlarının mezuniyet sonrası erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri tanımlamaktadır.

Buna göre mezunlarımız,
I. Özellikle savunma, bilgi teknolojileri, elektronik, enerji, iletişim, otomotiv gibi sektörlerde veya bilimsel araştırma kurumlarında elektrik-elektronik mühendisi olarak faaliyet gösterirler.

II. Çalıştıkları kurumlarda yönlendirici, teknik veya idari lider konumlara gelirler.

III. Lisansüstü programlarda eğitim alırlar ve akademik çalışmalar yaparlar.

IV. Ar-Ge, Tasarım, Üretime Geçiş veya Sistem Mühendisliği gibi pozisyonlarda çalışırlar veya girişimci olarak kendi şirketlerini kurarlar.

 

TOBB ETÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Program Çıktıları:

1. (a) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi;

1. (b) bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

 

2. (a) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi;

2. (b) bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

 

3. (a) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi;

3. (b) bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

 

4. (a) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;

4. (b) bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 

5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

 

6. (a) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi;

6. (b) bireysel çalışma becerisi.

 

7. (a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi;

7. (b) en az bir yabancı dil bilgisi.

7. (c) etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

8. (a) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci;

8. (b) bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

9. (a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci

9. (b) mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

 

10. (a) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;

10. (b) girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

11. (a) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;

11. (b)mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

Sürekli İyileştirme Mekanizması

 

Bölüm Danışma Kurulu

AD SOYAD

KURUM

Statü

Mustafa Emre Cansev

EGO

Mezun

Selim Özcan

Siemens

Mezun

Emre Sönmez

Aselsan

Mezun

Mustafa Kağan Çetin

TOBB ETÜ

Mezun

Ali Güven

TOBB ETÜ

Mezun

Beyza Zeynep Üçpınar

Roketsan

Mezun

Yunus Emre Ergüven

Aselsan

Mezun

Muharrem Kağan Altun

Turkcell

Mezun

Mahmut Kemal Ercan

Bilkent

Mezun

Emrah Onat

ESEN Sistem Entegrasyon

İşveren

Tuna Güven

Aselsan

İşveren

Yiğit Ergin

Karel Elektronik

İşveren

Elif Uysal Bıyıkoğlu

ODTÜ

İşveren

Okan Demirel

TAI

İşveren

Sinan Gezici

İ.D. Bilkent Üniversitesi

İşveren

Tolga Sönmez

Havelsan

İşveren

Yeşim Bayramlı

Havelsan

İşveren

Ali Arsal

ULAK Haberleşme

İşveren