Kalite Güvence Sistemi

TYYÇ Bilgi Paketi

Lisans Program Bilgileri

Lisans Ders Bilgi Formları

 

TOBB ETÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Eğitim Amaçları:

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği programının eğitim amaçları, TOBB ETÜ mezunlarının mezuniyet sonrası erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri tanımlamaktadır.

Buna göre mezunlarımız,
I. Özellikle savunma, elektronik, enerji, imalat, biyomedikal, yazılım sektörlerinde veya
bilimsel araştırma kurumlarında faaliyet gösterirler.

II. Yazılı ve sözlü iletişim yetenekleri ile çalıştıkları kurumlarda yönlendirici lider
konumlara gelirler.

III. Seminerler, sertifika programları, çevrimiçi eğitimler ve lisansüstü programlarla
kendilerini sürekli geliştirirler.

IV. Kişiliklerine uygun olmak kaydıyla, başta Ar-Ge, Tasarım, Üretime Geçiş veya Sistem
Mühendisliği olmak üzere katma değer yaratacakları pozisyonlarda çalışırlar; veya
girişimci olarak kendi şirketlerini kurarlar.

 

TOBB ETÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Program Çıktıları:

1. (a) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi;

1. (b) bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

 

2. (a) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi;

2. (b) bu amaçla uygun analitik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

 

3. (a) Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirdik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi;

3. (b) bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

 

4. (a) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;

4. (b) bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 

5. Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

 

6. (a) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi;

6. (b) bireysel çalışma becerisi.

 

7. (a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi;

7. (b) en az bir yabancı dil bilgisi.

7. (c) etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

8. (a) Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci;

8. (b) bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

9. (a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci

9. (b) mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

 

10. (a) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;

10. (b) girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

11. (a)Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi;

11. (b)mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

Sürekli İyileştirme Mekanizması

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR