Araştırma Konuları

Optik Fotonik

Optik ve Fotonik çalışmaları elektronlar yerine fotonların kullanılmasına dayalı araştırma ve uygulamaları içeren bir disiplindir. Bilginin fotonlarla işlenebilmesi verinin ışık hızında ve yüksek bant aralığında iletilmesini mümkün kılmaktadır. Yonga seviyesinde foton manipülasyonu için entegre fotonik aygıtlar tasarlanmaktadır. Haberleşme, aylidınlatma, enerji, sensörler, biyomedikal ve askeri uygulamalar fotoniğin araştırma konuları arasında yer almaktadır. Fotonların yapay yöntemlerle tasarlanmış ortamlarla etkileşimi neticesinde daha önce mümkün olmayan pek çok alışılmamış özellikler ortaya çıkmıştır. Işığın negatif kırılımı, optik görünmezlik pelerini, yavaş ışık bu özelliklerin bazılarıdır. Nanofotonik Araştırma Grubu, Silikon fotonik, fotonik kristaller, biyokimyasal sensörler, yavaş ışık, GRIN optik, güneş pilleri, aydınlatma ve yenilenebilir enerji konularında faaliyet göstermektedir.

İlgili Araştırma Laboratuvarları:

 • Nanofotonik Araştırma Laboratuvarı

İlgili Projeler:

 • "Derecelendirilmiş Kırılma İndisine Sahip Dielektrik Yapıların Tasarımı ve Fotonik Uygulamaları", TÜBİTAK 1001 Projesi, 2011-2014, Bütçe 353.079 TL.
 • "Fotonların Hızının Fotonik Kristal Dalga Kılavuzları Kullanılarak Yavaşlatılması", TÜBİTAK 3501 Kariyer Projesi, 2009-2011, Bütçe 84.182 TL.
 • TÜBİTAK 1001 Projesi, 115R036, Başlık: Düşük Simetriye Sahip Periyodik ve Kuvazi-Periyodik Fotonik Yapıların Nümerik ve Deneysel Analizi", Süre: 2015-2018, Proje Yürütücüsü: Hamza Kurt, Bütçe: 517.650 TL.
 • NATO Projesi: SPS MYP G5048, Title: Nanostructures for Highly Efficient Infrared Detection, Süre: 2015-2018, Proje Yürütücüsü: Prof. Kestutis Staliunas (İspanya), Proje Ortakları: Prof. Hamza Kurt (Türkiye), Prof. Vygantas Mizeikis (Japonya), Prof. Saulius Juodkazis (Avustralya), Prof. Mangirdas Malinauskas (Litvanya), Toplam Bütçe: €416.950. 
Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Hamza Kurt
İlgili Dersler
 • ELE 451: Optik
 • ELE 452: Fotonik
 • ELE 453: Optik Haberleşme
 • ELE 454: Opto-Elektronik
 • ELE 457: Güneş Enerji Sistemleri

Radar Sistemleri ve Görüntüleme

Radar Sistemleri ve Görüntüleme

Radar hedefleri elektromanyetik dalgalar aracılığıyla algılayan uzaktan, hava şartları gece gündüz ve hatta arada engel olması durumlarında dahi hedefin tespit edilmesini, görüntülenmesini, takip edilmesini sağlayan bir sensördür. Bölümümüzde radar alanında aktif araştırmalar yürütülmekte özellikle sentetik açıklıklı radar, yer altı ve duvar arkası radar görüntüleme ve radar ile insan sezimi alanlarında aktif projeler savunma sanayi ve Tübitak işbirliği ve destekleri dahilinde yürütülmektedir.

İlgili Araştırma Laboratuvarları:

 • Rarad Sistemleri Araştırma Laboratuvarı

İlgili Projeler:

 • Compressive Data Acquisition and Processing Techniques for Sensing Applications (COMPSENSE), Bütçe: 75000 €, Avrupa Birliği, Süre: 2010-2013
 • Yeraltı Görüntüleme Radar Prototip Çalışması, Bütçe: 100000 TL, Destekleyen: Sanayi Bakanlığı, Süre: 2011-2012
Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Harun Taha Hayvacı
İlgili Dersler
 • ELE 371: Sinyaller ve Sistemler
 • ELE 432: Antenler ve Yayılım
 • ELE 465: Radar Sinyal İşleme Temelleri
 • ELE 471: Sezim ve Kestirim Kuramı
 • ELE 473: Sayısal Görüntü İşleme
 • ELE 474: Sayısal Sinyal İşleme
 • ELE 475: Uzamsal Dizilim Sinyal İşleme

Analog ve Dijital Elektronik

Analog ve Dijital Elektronik

Elektronik devreler aklınıza gelebilecek bütün teknoloji ürünlerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Bütün bilgisayarlar, haberleşme ürünleri, görüntüleme cihazları, ses ve görüntü üreten cihazlar, hepsi elektronik devreler üzerinde çalışır. Elektronik devreler geleneksel olarak ikiye ayrılır: sayısal elektronik devreler ve analog elektronik devreler. Sayısal elektronik devreler bilgisayar ve benzeri aygıtlarda ve genel anlamıyla bilginin sayısal olarak (yani bitler halinde) saklandığı veya taşındığı her ortamda kullanılır. Her ne kadar sayısal bir dünyada yaşıyor olsak da birler ve sıfırlarla ifade edilen sayısal bilginin her zaman başka formlara çevrilmesi gerekir. Bu da analog elektronik devreler ile sağlanır.

İlgili Projeler:

 • "Yüksek Genlikli Odaklı Ultrason (HIFU) ve Ultrason Demedi Oluştrumak için Transdiser dizin elemanlarına uygulanan fazların manyetik rezonans (MR) görüntülerinden çıkarılan doku bilgisi ile optimize edilmesi", TÜBİTAK – 1001, 2011-2014, Bütçe 360.000 TL
 • "Taşınabilir Düşük Maliyetli Kablosuz Ultrason Cihazı", TÜBİTAK – 1003, 2013-2016, Bütçe 480.000 TL
 • "Kateter içi Odaklı Ultrason Sistemi", TÜBİTAK – 1001, 2012-2015, Bütçe 360.000 TL
Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Arif Sanlı Ergün
İlgili Dersler
 • ELE 421: Yarı İletken Devre Teknolojisi
 • ELE 422: CMOS VLSI Tasarımı
 • ELE 430: Doğrusal Olmayan Haberleşme Elektroniği
 • ELE 431: Mikrodalga Elektroniği
 • ELE 442: Tıbbi Görüntüleme Sistemleri

Süperiletken Elektroniği

Süperiletken Elektroniği

Süperiletken malzemelerin elektronik devrelerde kullanılması, güç kaybı olmaksızın enerji aktarımından ve elektronların çok yüksek hızlara ulaşabilmelerinden dolayı ilk keşfinden beri arzulanan bir gelişme olmuştur. Süperiletkenler on yıllardır üzerinde araştırma yapılan malzemelerdir fakat süperiletken malzeme kullanılarak sayısal devreler oluşturulması, işlemci birimleri yapılması Türkiye çapında yalnızca TOBB ETÜ'de, Dünya çapında ise Amerika ve Japonya'daki bazı araştırma kurumlarında çalışılan bir konudur.

İlgili Araştırma Laboratuvarları:

 • Süperiletken Laboratuvarı

İlgili Projeler:

 • "SFQ Devreleri için Geliştirilmiş Standart Üretim Süreçleri Kullanılarak 10X10 Süperiletken Monolitik Görüntüleme Matrisi Kurulumu", TÜBITAK, 2014-2017, Bütçe 359.288 TL.
 • "RSFQ Tabanlı Entegre Devre Tasarım Aracı ve Aritmetik Mantık Birimi Geliştirilmesi", TÜBITAK, 2012-2015, Bütçe 358.783 TL.
 • "Süperiletkenlik Merkez Laboratuvarı Kurulumu", T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2010-2013, Bütçe 9.250.000 TL.
 • "Linak-LHC Bazında eP, gammaP, eA VE gammaA Çarpıştırıcıları", TAEK, 2008-2011, Bütçe 215.000 TL.
 • "RSFQ Tabanlı Analog-Dijital Dönüştürücü Tasarım ve Karakterizasyonu", TÜBITAK, 2009-2011, Bütçe: 239.173 TL.
Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Ali Bozbey
İlgili Dersler
 • ELE 421: Yarı İletken Devre Teknolojisi
 • ELE 422: CMOS VLSI Tasarımı
 • ELE 428: Süperiletken Elektroniği I
 • ELE 429: Süperiletken Elektroniği II

Otomatik Kontrol

Otomatik Kontrol

Kontrol Sistemleri herhangi bir insan etkisi olmadan, bağlı olduğu sistemi istenen seviyelerde tutmaya yarayan sistemdir. Günümüzde kontrol sistemleri bir çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Arabalarda, uçaklarda, evlerde kullanılan klima, ısıtma ve havalandırma sistemleri, gemilerde, robotlarda, trafik kontrolünde ve sayılamayacak kadar çok örnekte karşımıza çıkmaktadır.

İlgili Projeler:

 • "Akış Kontrolü için Modelleme ve Kontrol Yaklaşımları", TUBİTAK, 2010-2013, Bütçe 85.000TL
 • "FLOCON: Flow Control", EU-FP7, 2010-2014, Bütçe 100.000 €
 • "Milli Otomatik Meteroloji Gözlem İstasyonu (MOMGİ)", Proje süresi: Değerlendirme Aşamasında, Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK, Bütçe: 2.500.000 TL.
Araştırmacılar
 • Prof. Dr. Coşku Kasnakoğlu
İlgili Dersler
 • ELE 301 Kontrol Sistemleri
 • ELE 301 Kontrol Sistemleri Laboratuvarı
 • ELE 401/501 Doğrusal Sistemler
 • ELE 402/502 Optimal Kontrol
 • ELE 403/503 Doğrusal Olmayan Sistemler
 • ELE 404/504 Dijital Kontrol Sistemleri
 • ELE 405/505 Endüstiriyel Kontrol Sistemleri
 • ELE 411/511 Robotik
 • ELE 412/512 Mekatronik Sistem Tasarımı
 • ELE 416/516 Akıllı Sistemleri
 • ELE 508 Uyarlamalı Kontrol
 • ELE 515 MATLAB ile Bilgisayarlı Kontrol

Kablosuz Haberleşme

Kablosuz Haberleşme

Genişbant telsiz, uydu haberleşmesi, askeri ağlar, GPS, cep telefonu teknolojileri, kablosuz yerel alan ağları (IEEE 802.11) , algılayıcı ağları ve pek çok diğer uygulamaları ile kablosuz iletişim hızla gelişmekte olan bir teknolojidir. Yüz milyarlarca dolarlık yıllık pazarı olan dev bir endüstri koludur. TOBB ETÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Haberleşme Sistemleri grubu, alanında tecrübeli isimlerden oluşmaktadır. Pek çok projenin yürütücüsü olan bu grup TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi, Aselsan A.Ş. gibi kurumlardan destek almaktadır.

İlgili Projeler:

 • "İşbirlikli Kablosuz Haberleşmede Dik Frekans Bölmeli Çoklama (OFDM)-Tabanlı Öz Kaynak Tahsisi", TÜBİTAK 1001, 2009-2011, Bütçe 163.354 TL.
 • "Oransız Kodlar Kullanılan Telsiz Ağlarda Yol Atama", TÜBİTAK 3501 “Kariyer”, 2011-2013, Bütçe 128.000 TL.
 • "Yüksek Hızlı Dalga Şekli Alternatif Çözümler Geliştirme Projesi", ASELSAN, Ocak-Ağustos 2012, Bütçe 28.800 TL
 • "APCO Telsiz Sistemlerinde Oransız Kodların Kullanımı", San-Tez ve ASELSAN, 2012-2014, Bütçe 76.000 TL
 • "Frekans Atlamalı Tasarsız Ağlarda Dağıtık Frekans Tahsisi ve Yönlendirme", San-Tez ve ASELSAN, 2013-2015, Bütçe 98.000 TL
 • "Gelecek Nesil Aşağı Gönderim Sistemleri İçin Temel Yöntemler", Bütçe: 156000 TL, Destekleyen: TÜBİTAK 3501
 • “Kariyer”, Süre: 2012-2015
 • "Yüksek Hızlı Askeri Haberleşme için Çok Katmanlı İletim", San-Tez ve ASELSAN, 2012-2014, Bütçe 114.141 TL
 • "Kablosuz Sensör Ağları için Sıkıştırmalı Algılama (SA) Odaklı Enerji Verimli İletişim (Compressive Sensing Based Energy Efficient Communications for Wireless Sensor Network", Türk Telekom, 2013-2014, Bütçe 66000 TL
Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Ayşe Melda Yüksel Turgut
 • Doç. Dr. Tolga Girici
 • Prof. Dr. Bülent Tavlı

Uzaktan Algılama

Uzaktan Algılama

Uzaktan algılama herhangi bir algılayıcı sensörden gelen bilgileri kullanarak algılanan ortam hakkında istenilen bilgiyi üretmeye çalışan kamera, akustik, sismik, infrared, manyetik, hiperspectral ve radar gibi birçok farklı sensör tipini yakın mesafelerden uydu sistemlerine kadar çeşitlikteki sistemlerdeki kullanılışını analiz eden savunma sanayii, güvenlik, çevresel gözlemler gibi birçok uygulama alanına sahip çok geniş bir alanı ifade eder. Elektrik Elektronik bölümü aktif projeler ve Tübitak Uzay gibi kurum işbirlikleriyle bu alanda aktif araştırma projeleri yürütmektedir.

İlgili Projeler:

 • "Uzaktan Algılama Uygulamaları için Bilişsel ve İşbirlikçi Sinyal İşleme Teknolojileri", Avrupa Birliği, 2011-2014, Bütçe 75000€ "Sıkıştırılmış Uzaktan Algılama ve Görüntüleme", TÜBİTAK
İlgili Dersler
 • ELE 371: Sinyaller ve Sistemler
 • ELE 432: Antenler ve Yayılım
 • ELE 465: Radar Sinyal İşleme Temelleri
 • ELE 471: Sezim ve Kestirim Kuramı
 • ELE 473: Sayısal Görüntü İşleme
 • ELE 474: Sayısal Sinyal İşleme
 • ELE 475: Uzamsal Dizilim Sinyal İşleme

Ultrason

Ultrason

Ultrason insan kulağının duyamadığı frekanslardaki ses dalgaları olarak tanımlanır. Ultrasonun insanlar tarafından kullanımı 19, yüzyıla kadar uzanır. 19. yüzyılın sonlarında ilk ultrason üreten aletin yapılması (http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound) ve Curie kardeşler tarafından piezoelektrik etkinin keşfedilmesi (elektrik sinyali ile uyarılınca mekanik titreşim, mekanik kuvvet ile uyarılınca elektrik sinyali üreten asimetrik yapılı kristaller, http://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectricity) ultrasonun miladı sayılabilir. Ultrasonun ilk kullanım alanı sualtında olmuştur. 1. dünya savaşında başlayan sonar çalışmaları 2. dünya savaşı sırasında büyük hız kazanmış ve günümüzde de sualtında bütün vasıtaların en önemli görüş aracı olmuştur. Ultrasonun tıp alanında kullanımı ise 1950'lerde başlamıştır. Su altındaki görüntüleme yeteneğinin çoğunluğu su olan insan vücudunda da kullanılabileceğini düşünen bilim adamları ilk görüntüleme sistemini 1950'lerde geliştirmişlerdir. Bir su küveti içinde gerçekleştirildiği için pek de pratik olmayan bu sistemin yerini 1970'lerde entegre devre teknolojisinin gelişmesiyle modern ultrason sistemleri almıştır. Günümüzde gerçek zamanlı ve en az zararla görüntü alan tek görüntüleme sistemidir ultrason ile görüntüleme. Son 10-20 senede ise ultrasonun terapik etkileri de kullanılmaya başlanmıştır. Yüksek dozlarda kullanıldığında lokal olarak dokuları ısıtabilmesi ve yakabilmesi sayesinde bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır.

İlgili Projeler:

 • "Yüksek Genlikli Odaklı Ultrason (HIFU) Frekansının ve Ultrason Demedi Oluşturmak için ...." Tübitak 1001, 2011-2014, Bütçe : 352170,00 TL
 • "Kateter içi Odaklı Ultrason Sistemi" Tübitak 1001, 2012-2015, Bütçe: 360000,00 TL
 • "Taşınabilir Düşük Maliyetli Kablosuz Ultrason Cihazı" Tübitak 1003, 2013-2016, Bütçe : 480000,00 TL
Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Arif Sanlı Ergün
İlgili Dersler
 • ELE 441/541: Biyomedikal Mühendisliği
 • ELE 442/542: Tıbbi Görüntüleme
 • ELE 443/543: Akustik Dalgalar ve Aygıtlar
 • ELE 444/544: Ultrasonik Görüntüleme