Araştırma Konuları

Üretim ve Servis Sistemleri Tasarım ve Planlama

Üretim ve Servis Sistemleri Tasarım ve Planlama

Üretim ve servis sistemleri tasarımı üretilecek ürün/hizmet ailesine karar verilmesi, uzun dönem talep tahmini, kullanılacak malzemelerin, süreçlerin ve metotların belirlenmesi, makine ve teçhizat seçimi, iş akışının, iş sisteminin ve yerleşkenin tasarlanmasını içerir. Planlama problemi ise mevcut bir üretim veya hizmet sisteminde gelebilecek işlerin veya siparişlerin tahmin edilmesi, önceliklendirilmesi, kapasitenin taleple eşlenmesi için kapasite planlamasını yapılması ve mevcut üretim birimlerinin gelen iş ve siparişlerin hangisini, ne zaman, ne miktarda yapacağının belirlenmesidir.

İlgili Projeler:

 • Yeşil Robotik Hücre Çizelgelemeü, TÜBİTAK-1001, 2016-2018, Bütçe: 243.750TL
 • MEB Bütçesinin Kontrolü ve Performansa Dayalı Okul Eğitim Performansının İzlenmesi, KAMAG Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 2009-2012, Bütçe: 1,400,000 TL
 • Esnek İşlemli Akış Tipi Sistemlerde Üretim Hızının Enbüyüklenmesi: Esnekliğin Getirisi, Matematiksel Modelleme ve Çözüm Teknikleri, TÜBİTAK, 2011-2013, Bütçe: 121,530 TL
 • Emniyet Stokları ve Sipariş Parti Büyüklüklerinin Optimizasyonu İçin Matematiksel Modellere Dayalı Yazılım Geliştirmek, KOSGEB, 2011-2012, Bütçe: 158,400 TL
Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Hakan Gültekin
 • Doç. Dr. Kadir Ertoğral
 • Doç. Dr. Nilgün Fescioğlu Ünver
 • Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Derinkuyu
 • Dr. Öğr. Üyesi Salih Tekin
İlgili Dersler
 • END 520: İleri Üretim Sistemleri ve Stok Kontrol
 • END 522: Kalite Mühendisliği
 • END 524: Sıralama ve Çizelgeleme

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik

Tedarik zinciri ve lojistik yönetimi küreselleşen pazarda rekabetçi avantaj sağlamak için giderek önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, tedarik zinciri ve lojistik sistemlerin planlanması, tasarımı ve kontrolü için analitik yöntemlerin kullanılması önem kazanmaktadır.

İlgili Projeler:

 • Tam kamyon yükü gönderici işbirliğinde güzergâh planlama ve maliyet dağıtımının eniyilenmesi, TÜBİTAK, 2012-2015, Bütçe: 168,860 TL
 • Ana dağıtım üsleri için yer seçimi ve kapasiteli intermodal ana dağıtım üssü ağları tasarımı, TÜBİTAK, 2012-2014, Bütçe: 139,970 TL 
Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Ayşegül Altın Kayhan
 • Doç. Dr. Kadir Ertoğral
 • Dr. Öğr. Üyesi Eda Yücel
 • Dr. Öğr. Üyesi Gültekin Kuyzu
İlgili Dersler
 • END 411: Tedarik Zinciri Yönetimi
 • END 426: Lojistik
 • END 504: Şebeke Modelleri ve Optimizasyon
 • END 540: Tedarik Zincirinde Analitik Modeller

Optimizasyon

Optimizasyon

Gerçek hayatta karşımıza çıkan birçok problem bu şekilde ifade edilebilmekte olup üretim, tedarik zinciri, lojistik, mühendislik tasarımı, finans gibi pek çok alanda başarı ile uygulanmaktadır. Matematik, bilgisayar bilimleri ve yönetim bilimi gibi birden fazla disiplini içeren disiplinlerarası bir yaklaşım ve altyapı gerektirir. Temel çözüm teknikleri olarak matematiksel modelleme ve sezgisel yöntemler sayılabilir.

İlgili Projeler:

 • Topoloji Kontrolü ve Kısmî Fazlalığa Dayalı Güvenlik Önemleri ile Enerji Verimli Kablosuz Algılayıcı Ağ Tasarımı, TÜBİTAK, 2013-2016, Bütçe: 84,000 TL

 

Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Ayşegül Altın Kayhan
 • Doç. Dr. Hakan Gültekin
 • Doç. Dr. Kadir Ertoğral
 • Dr. Öğr. Üyesi Eda Yücel
 • Dr. Öğr. Üyesi Gültekin Kuyzu
 • Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Derinkuyu
İlgili Dersler
 • END 501: İleri Doğrusal Programlama
 • END 502: Tamsayılı Programlama
 • END 503: Doğrusal Olmayan Programlama
 • END 507: Sezgisel Arama Yöntemleri

Rassal Modeller ve Karar Analizi

Rassal Modeller ve Karar Analizi

Üretim ve hizmet sektörlerinde belirsizlik içeren mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanıldığı gibi benzer dinamiklerin oluşacağı ekonomi, sağlık, kamu yönetimi ve işletme problemlerinin ele alınmasında da kullanılabilir. Karar analizi alanı da bireylerin tek veya çok ölçütlü karar problemlerindeki davranışlarını hem analitik modeller geliştirerek hem de davranışsal olarak inceler.

İlgili Projeler:

 • Karmaşık Stokastik Sistemlerin Asimptotik Özellikleri, TÜBİTAK, 2011-2014, Bütçe: 82,380 TL
 • Bilginin Değerinin Riske Duyarlılığa Bağlı Davranışının Farklı Yaklaşımlarla Analizi, TÜBİTAK, 2011-2012 Bütçe: 12,000 TL
Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Nilgün Fescioğlu Ünver
 • Dr. Öğr. Üyesi Salih Tekin
 • Prof. Dr. Tahir Khaniyev
İlgili Dersler
 • END 423: Karar Analizi
 • END 521: İleri Sistem Benzetimi
 • END 570: Stokastik Süreçler
 • END 572: Markov ve Yenileme Süreçleri

Bulanık Mantık ve Esnek Hesaplama

Bulanık Mantık ve Esnek Hesaplama

Esnek Hesaplama (Soft Computing) yönteminin geleneksel hesaplama yöntemlerinden farkı, belirsizlik, kısmi doğruluk ve kesin olmama durumlarını tolere ederek çözümlerin gürbüzlüğünü ve yönetilebilirliğini arttırmasıdır. Esnek hesaplama kendine rol modeli olarak insan beyninin çalışma prensiplerini alır.

İlgili Projeler:

 • Tip 1 ve Tam Tip 2 Bulanık Sistem Modelleri, NSERC (National Science and Engineering Council)- Discovery Grant, Kanada, Yıl: 2011- 2015, Bütçe: 300,000 TL
Araştırmacılar
 • Doç. Dr. Nilgün Fescioğlu Ünver
 • Prof. Dr. Tahir Khaniyev
İlgili Dersler
 • END 450: Bulanık Küme ve Mantık Teorisi
 • END 451: Bulanık Sistem Modelleri ve Uygulamaları
 • END 552: Bulanık Olasılık
 • END 641: Tip-2 Bulanık Sistem Modelleri