Yan Dal ve Çift Anadal Programları

Çift Anadal

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde çift anadal yapmak isteyen öğrenciler müfredatımızda yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlamak zorundadır. Anadal ve ikinci anadal programlarında yer alan ve birbirleriyle eşdeğer kabul edilen derslerden yalnızca birisinin alınması yeterlidir. Eşdeğer derslerin belirlenmesi ve saydırılması ilgili bölüm kurullarınca yapılmaktadır. Programa yeni kabul edilen öğrencilerin intibakları (ders saydırma işlemleri) de yine bölüm kurulunca yapılmaktadır.

Yandal

Endüstri Mühendisliği yandal programı kapsamında aşağıda listesi verilen derslerin tamamı başarıyla tamamlanmalıdır:

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi
END 294 Yöneylem Araştırması I 3
END 202 İş Analizi ve Tasarımı 3
END 306 Benzetim Sistemleri 3
END 307 Üretim Sistemleri Planlama 3
END 308 Tesis Tasarımı ve Planlama 3
END 471 Kalite Planlama ve Kontrol 3
END 396 Servis Sistemleri Tasarım ve Planlama 3
Toplam   21