Endüstri Mühendisliği Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programı

 • Zorunlu dersler: END501 İleri Doğrusal Programlama ve END570 Stokastik Süreçler
 • Seçmeli dersler: Toplamı 15 krediden az olmamak üzere EN AZ 5 adet ders
  Seçmeli ders koşulları:
 1. -END5XX ve END6XX kodlu dersler haricinde alınabilecek dersler, "Diğer bölümlerden alınabilecek dersler" listesinden ve END4XX kodlu seçmeli dersler arasından seçilebilir. Bu listelerde bulunmamasına rağmen alınan dersler toplam krediye sayılmaz.
 2. -END5XX ve END6XX kodlu dersler haricindeki ders grubundan EN FAZLA toplam 10 kredilik ders alınabilir.
 3. -İŞL5XX ve İŞL6XX kodlu derslerden EN FAZLA toplam 3 kredilik ders (1 ders) alınabilir.
 4. -END4XX kodlu derslerden EN FAZLA toplam 6 kredilik ders (2 ders) alınabilir.
 • 1 Seminer dersi (Kredisiz)
 • Yüksek Lisans Tezi (Kredisiz)
 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Zorunlu dersler: END501 İleri Doğrusal Programlama ve END570 Stokastik Süreçler
 • Seçmeli dersler: Toplamı 24 krediden az olmamak üzere EN AZ 8 adet ders
  Seçmeli ders koşulları:
 1. -END5XX ve END6XX kodlu dersler haricinde alınabilecek dersler, "Diğer bölümlerden alınabilecek dersler" listesinden ve END4XX kodlu seçmeli dersler arasından seçilebilir. Bu listelerde bulunmamasına rağmen alınan dersler toplam krediye sayılmaz.
 2. -END5XX ve END6XX kodlu dersler haricindeki ders grubundan EN FAZLA toplam 15 kredilik ders alınabilir.
 3. -İŞL5XX ve İŞL6XX kodlu derslerden EN FAZLA toplam 6 kredilik ders (2 ders) alınabilir.
 4. -END4XX kodlu derslerden EN FAZLA toplam 6 kredilik ders (2 ders) alınabilir.
 • Yüksek Lisans Projesi dersi (Kredisiz)
 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)

 

Yüksek Lisans Programı Dersleri

Ders Kodu Ders Adı
END 501 İleri Doğrusal Programlama
END 502 Tamsayılı Programlama
END 503 Doğrusal Olmayan Programlama
END 504 Şebeke Modelleri ve Optimizasyon
END 505 Büyük Ölçekli Model Optimizasyonu
END 506 Stokastik Programlama
END 507 Sezgisel Arama Metotları
END 508 Karar Analizi
END 520 İleri Üretim Sistemleri ve Stok Kontrol
END 521 İleri Sistem Benzetimi
END 522 Kalite Mühendisliği
END 523 Toplam Kalite Yönetimi
END 524 Sıralama ve Çizelgeleme
END 525 Ergonomi ve Tasarım
END 526 Tasarım ve Mühendislikte İnsan Faktörü
END 527 Tesis Yeri ve Yerleşimi Modelleri
END 528 Stratejik Planlama ve Yönetim
END 529 Yatırım Planlama
END 530 Sürdürülebilir Mühendislik
END 537 Yöneylem Araştırmasında Özel Konular
END 540 Tedarik Zincirinde Analitik Modeller
END 541 Lojistik Sistem Mühendisliği
END 550 Bulanık Küme ve Mantık Teorisi
END 551 Bulanık Sistem Modelleri ve Uygulamaları
END 560 Deney Tasarımı
END 561 İleri İstatistiksel Yöntemler
END 562 Zaman Serisi Analizleri ve Tahmin
END 570 Stokastik Süreçler
END 571 Kuyruk Sistemleri
END 572 Markov ve Yenileme Süreçleri
END 590 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular
END 597 Seminer
END 598 Dönem Projesi
END 599 Yüksek Lisans Tezi

 

Doktora

TOBB ETÜ Endüstri Mühendisliği Doktora Programı, 2011-2012 Eğitim Yılı Bahar döneminde başlamıştır. Endüstri Mühendisliğinde yüksek lisans bilgi ve yeterliliklerine dayalı olarak, güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve uygulamak amacıyla açılan doktora programının içeriği aşağıdaki şekildedir:

 • Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders
 •   Ders koşulları:
     - END5XX ve END6XX kodlu dersler haricinde alınabilecek dersler, "Diğer bölümlerden alınabilecek dersler" listesinden seçilebilir.
      - END5XX ve END6XX kodlu dersler haricindeki ders grubundan EN FAZLA toplam 10 kredilik ders alınabilir.
     - İŞL5XX ve İŞL6XX kodlu derslerden EN FAZLA toplam 3 kredilik ders (1 ders) alınabilir.
 • Yeterlilik Sınavı (Kredisiz)
 • Tez Önerisi (Kredisiz)
 • Doktora Tezi (Kredisiz)
 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)

Doktora Programı Dersleri

Ders Kodu

Ders Adı

END 603

Yöneylem Araştırmaları Matematiği

END 620

Tedarik Zincirinde Özel Konular

END 625

Makine Çizelgelemesinin Teorisi

END 627

Envanter Kontrol Kuramı

END 630

İleri Bilişim Sistemleri

END 631

Dinamik Sistem Modellemesi ve Analizi

END 635

Yapay Zeka ve Karar Destek Sistemleri

END 651

İleri Rassal Süreçler

END 652

Bulanık Stokastik Modeller

END 653

Tip-2 Bulanık Sistem Modelleri

END 670

Kuyruk Kuramı

END 672

Markov Karar Süreçleri

END 673

Güvenilirlik Kuramı

END 690

Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular

END 697

Doktora Semineri

END 699

Doktora Tezi

Bilimsel Hazırlık

Programa Endüstri Mühendisliği dışındaki lisans programlardan mezun olarak kabul edilen adaylar bir bilimsel hazırlık programına tabidirler. Bu program en fazla 1 yıl içinde tamamlanmalı ve alınan bütün derslerden başarılı olunmalıdır. Bilimsel hazırlık programında toplam 6 dersin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu programa tabi öğrenciler için alınacak dersler Lisans Üstü Koordinatörü tarafından belirlenir. Bilimsel hazırlık programı sırasında dersi veren öğretim üyesinin onayına ve ön koşul kurallarına uymak kaydıyla yüksek lisans programından da ders alınabilir. Bilimsel hazırlık 3 zorunlu ders ve 3 seçmeli dersten oluşur. Bilimsel Hazırlık dönemi ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrenciler Yüksek Lisans Programına başlamaya hak kazanabilirler. 

Zorunlu dersler: 

 • END 014: Olasılık ve İstatistik II,
 • END 094: Yöneylem Araştırması I,
 • END 007: Üretim Sistemleri Planlama. 

Seçmeli dersler:

Ders Kodu Ders Adı
END 002 İş Analizi ve Tasarımı
END 006 Benzetim Sistemleri
END 008 Tesis Tasarımı ve Planlama
END 020 Mühendislik Ekonomisi
END 021 Rassal Modeller
END 095 Yöneylem Araştırması II
END 096 Servis Sistemleri Tasarım ve Planlama
END 009 Üretim Bilişim Sistemleri
END 071 Kalite Planlama ve Kontrol
Diğer Bölümlerden Alınabilecek Dersler

Mühendislik Fakültesi ve Matematik Bölümü

Tüm yüksek lisans ve doktora (5XX ve 6XX) kodlu dersler alınabilir.

İktisat Bölümü

Ders Kodu Ders Adı
İKT 514 Endüstriyel Organizasyon
İKT 515 Sağlık Ekonomisi
İKT 516 Deneysel Ekonomi
İKT 517 Davranışsal Ekonomi
İKT 518 Sürdürülebilir Kalkınma
İKT 519 Enerji Ekonomisi
İKT 531 Makroekonomi I
İKT 532 Makroekonomi II
İKT 533 Parasal Ekonomi
İKT 551 Sayısal Yöntemler
İKT 553 Uygulamalı Ekonometri I (Zaman Serisi Analizi)
İKT 554 Uygulamalı Ekonometri II (Mikroekonometri)
İKT 561 İktisatçılar için Matematik

 

İşletme Bölümü

Course Code Course Name
İŞL 512 İnsan Kaynaklarının Yönetimi
İŞL 514 Stratejik Yönetim
İŞL 523 Kültürlerarası Yönetim
İŞL 530 Küresel Girişim ve Dış Ticaret
İŞL 535 Yeni Ürün Yönetimi
İŞL 537 Uluslararası Pazarlama Stratejileri
İŞL 538 Perakende ve Satış Yönetimi
İŞL 539 Pazarlama Araştırması
İŞL 542 Proje Yönetimi  
İŞL 545  Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi
İŞL 546 Kurumsal Kaynak Planlama
İŞL 560 Para ve Sermaye Piyasaları Uygulamaları
İŞL 562 Finansal Analiz
İŞL 563 Risk Yönetimi ve Türev Araçları
İŞL 564 Yatırım ve Menkul Kıymetler Analizi
İŞL 566 Portföy Analizi ve Yönetimi
İŞL 568 Finans Piyasaları ve Kurumları
İŞL 569 Finansta Güncel Konular
İŞL 545  Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi
İŞL 571 Proje Finansmanı