Endüstri Mühendisliği Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programı

 • END501 İleri Doğrusal Programlama, END570 Stokastik Süreçler ve  toplam 15 krediden az olmamak koşuluyla en az 5 adet ders
 • 1 Seminer dersi (Kredisiz)
 • Yüksek Lisans Tezi (Kredisiz)
 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • END501 İleri Doğrusal Programlama, END570 Stokastik Süreçler ve  toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 adet ders
 • Yüksek Lisans Projesi dersi (Kredisiz)
 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)

Yüksek Lisans Programı Dersleri

Ders Kodu Ders Adı
END 501 İleri Doğrusal Programlama
END 502 Tamsayılı Programlama
END 503 Doğrusal Olmayan Programlama
END 504 Şebeke Modelleri ve Optimizasyon
END 505 Büyük Ölçekli Model Optimizasyonu
END 506 Stokastik Programlama
END 507 Sezgisel Arama Metotları
END 508 Karar Analizi
END 520 İleri Üretim Sistemleri ve Stok Kontrol
END 521 İleri Sistem Benzetimi
END 522 Kalite Mühendisliği
END 523 Toplam Kalite Yönetimi
END 524 Sıralama ve Çizelgeleme
END 525 Ergonomi ve Tasarım
END 526 Tasarım ve Mühendislikte İnsan Faktörü
END 527 Tesis Yeri ve Yerleşimi Modelleri
END 528 Stratejik Planlama ve Yönetim
END 529 Yatırım Planlama
END 537 Yöneylem Araştırmasında Özel Konular
END 540 Tedarik Zincirinde Analitik Modeller
END 541 Lojistik Sistem Mühendisliği
END 550 Bulanık Küme ve Mantık Teorisi
END 551 Bulanık Sistem Modelleri ve Uygulamaları
END 560 Deney Tasarımı
END 561 İleri İstatistiksel Yöntemler
END 562 Zaman Serisi Analizleri ve Tahmin
END 570 Stokastik Süreçler
END 571 Kuyruk Sistemleri
END 572 Markov ve Yenileme Süreçleri
END 590 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular
END 597 Seminer
END 598 Dönem Projesi
END 599 Yüksek Lisans Tezi
Doktora

TOBB ETÜ Endüstri Mühendisliği Doktora Programı, 2011-2012 Eğitim Yılı Bahar döneminde başlamıştır. Endüstri Mühendisliğinde yüksek lisans bilgi ve yeterliliklerine dayalı olarak, güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve uygulamak amacıyla açılan doktora programının içeriği aşağıdaki şekildedir:

 • Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders
 • Yeterlilik Sınavı (Kredisiz)
 • Tez Önerisi (Kredisiz)
 • Doktora Tezi (Kredisiz)
 • FBE 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (Kredisiz - Zorunlu)

Doktora Programı Dersleri

Ders Kodu

Ders Adı

END 603

Yöneylem Araştırmaları Matematiği

END 620

Tedarik Zincirinde Özel Konular

END 625

Makine Çizelgelemesinin Teorisi

END 627

Envanter Kontrol Kuramı

END 630

İleri Bilişim Sistemleri

END 631

Dinamik Sistem Modellemesi ve Analizi

END 635

Yapay Zeka ve Karar Destek Sistemleri

END 651

İleri Rassal Süreçler

END 652

Bulanık Stokastik Modeller

END 653

Tip-2 Bulanık Sistem Modelleri

END 670

Kuyruk Kuramı

END 672

Markov Karar Süreçleri

END 673

Güvenilirlik Kuramı

END 690

Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular

END 697

Doktora Semineri

END 699

Doktora Tezi

Bilimsel Hazırlık

Programa Endüstri Mühendisliği dışındaki lisans programlardan mezun olarak kabul edilen adaylar bir bilimsel hazırlık programına tabidirler. Bu program en fazla 1 yıl içinde tamamlanmalı ve alınan bütün derslerden başarılı olunmalıdır. Bilimsel hazırlık programında toplam 6 dersin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu programa tabi öğrenciler için alınacak dersler Lisans Üstü Koordinatörü tarafından belirlenir. Bilimsel hazırlık programı sırasında dersi veren öğretim üyesinin onayına ve ön koşul kurallarına uymak kaydıyla yüksek lisans programından da ders alınabilir. Bilimsel hazırlık 3 zorunlu ders ve 3 seçmeli dersten oluşur. Bilimsel Hazırlık dönemi ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrenciler Yüksek Lisans Programına başlamaya hak kazanabilirler. 

Zorunlu dersler: 

 • END 014: Olasılık ve İstatistik II,
 • END 094: Yöneylem Araştırması I,
 • END 007: Üretim Sistemleri Planlama. 

Seçmeli dersler:

Ders Kodu Ders Adı
END 002 İş Analizi ve Tasarımı
END 006 Benzetim Sistemleri
END 008 Tesis Tasarımı ve Planlama
END 020 Mühendislik Ekonomisi
END 021 Rassal Modeller
END 095 Yöneylem Araştırması II
END 096 Servis Sistemleri Tasarım ve Planlama
END 009 Üretim Bilişim Sistemleri
END 071 Kalite Planlama ve Kontrol
Diğer Bölümlerden Alınabilecek Dersler

Matematik Bölümü

Yüksek Lisans Programı Dersleri

Ders Kodu Ders Adı
MAT 501 109 Fark Denklemlerine Giriş I
MAT 503 Optimal Kontrol Teorisine Giriş I
MAT 505 Finans Matematiği I
MAT 509 Kısmi Türevli Denklemler I
MAT 511 Kısmi Türevli Denklemlerin Nümerik Çözümleri I
MAT 513 Lineer Fark Denklemleri ve Kararlılık Teorisi I
MAT 515 Kriptoloji I
MAT 517 Kodlama Teorisi I
MAT 521 Nümerik Analiz I
MAT 523 Diferansiyel Denklemler I
MAT 525 Uygulamalı Matematik I
MAT 527 Topoloji I
MAT 529 Fonksiyonel Analiz I
MAT 531 Diferansiyel Operatörlerin Spektral Analizi I
MAT 533 Reel Analiz I
MAT 537 Fonksiyonlar Teorisi I
MAT 539 Diferansiyel Geometri I
   

Doktora Programı Dersleri

Ders Kodu Ders Adı
MAT 641 Fonksiyonel Analiz I
MAT 643 Yaklaşımlar Teorisi I
MAT 651 Uygulamalı Matematik
MAT 654 Dinamik Sistemler

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Lisansüstü Dersleri

Ders Kodu Ders Adı
BİL 510 Bilgi Kuramı
BİL 511 Nesnesel Tasarım ve Programlama
BİL 514 Hesaplama Kuramı
BİL 515 Java ve C# ile İleri Düzey Nesnesel Programlama
BİL 519 Web Servisleri
BİL 531 Algoritma Tasarımı ve Analizi
BİL 532 Sayısal Yöntemler
BİL 533 Paralel Hesaplama
BİL 541 Yapay Us
BİL 542 Yapay Sinir Ağları
BİL 543 Uzman Sistemler
BİL 544 Akıllı Sistemler
BİL 545 Çok Etmenli Sistemler
BİL 546 Semantik Web
BİL 547 Akıllı Şebekelerin Haberleşme Altyapısı
BİL 551 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları
BİL 552 İnternet Mimarisi
BİL 553 İnternet ve Veri Güvenliği
BİL 554 İnternet'te Uygulama Geliştirme
BİL 555 Çoklu Ortam Sistemleri
BİL 556 Telekom Sistemleri
BİL 557 Kablosuz Ağlar
BİL 558 Gezgin Tasarsız Ağlar
BİL 559 Kablosuz Algılayıcı Ağları
BİL 560 Sayısal Sistem Tasarımı
BİL 561 Görüntü İşleme ve Tanıma
BİL 563 Sayısal Sinyal İşleme
BİL 564 Örüntü Tanıma
BİL 567 Biyometrik Tanıma
BİL 568 İzinsiz Giriş Sezinleme Sistemleri
BİL 572 Web Veritabanı Tasarımı
BİL 573 Veri Madenciliği
BİL 578 Bilişim Sistemlerinde İleri Konular
BİL 579 Karar Destek Sistemleri
BİL 582 Yazılım Mühendisliği
BİL 583 Nesnesel Bilgi Sistemleri Tasarımı
BİL 584 Yazılım Proje Yönetimi
BİL 585 Yazılım Doğrulama ve Geçerleme
BİL 586 Robotiğe Giriş
BİL 588 Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular
BİL 590 Hatalar Karşı Dayanıklı Sistem Tasarımı
BİL 595 Biyoenformatik
BİL 596 Kablosuz İletişim Ağlarında İleri Konular

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Lisansüstü Dersleri

Ders Kodu Ders Adı
ELE 501 Doğrusal Sistemler
ELE 502 Optimal Kontrol
ELE 503 Doğrusal Olmayan Sistemler
ELE 505 Sistem Tanılama
ELE 506 Gürbüz Kontrol
ELE 507 Çok Değişkenli Kontrol
ELE 508 Uyarlamalı Kontrol
ELE 509 Akış Kontrolü
ELE 511 Robotik Ve Algılama
ELE 512 Uçuş Kontrol Sistemleri
ELE 513 Yapay Sinir Ağları
ELE 514 Bulanık Mantık
ELE 515 MATLAB ile Bilgisayarlı Kontrol
ELE 516 Akıllı Sistemler
ELE 517 Yapay Görme
ELE 518 Sürü Sistemleri
ELE 533 Elektromanyetikte Sayısal Metotlar
ELE 541 Biyomedikal Mühendisliği
ELE 542 Tıbbi Görüntüleme
ELE 543 Biyomedikal Sinyal Işleme
ELE 544 Biyomalzeme
ELE 545 Biyoelektrik Olaylar
ELE 546 Biyoelektrik ve Biyomanyetik
ELE 547 Biyomedikal Optik
ELE 549 Biyomekanik ve Doku Biyomekaniği
ELE 561 Kablosuz Haberleşme
ELE 562 Uydu Haberleşme Sistemleri
ELE 563 Haberleşme Ağları
ELE 564 Dijital Haberleşme
ELE 565 Radar Ve Sonar Sistemleri
ELE 566 Mobil Haberleşme Sistemleri
ELE 571 Sezim ve Kestirim Teorisi
ELE 572 Enformasyon Teorisi
ELE 573 Dijital Görüntü İşleme
ELE 575 Örüntü Tanıma
ELE 579 İstatistiksel Sinyal İşleme

Makine Mühendisliği Bölümü

Lisansüstü Dersleri

Ders Kodu Ders Adı
MAK 501 Mühendislik Matematiği
MAK 502 Mühendislikte Sayısal Yöntemler
MAK 521 Bilgisayarlı Bütünleşik İmalat
MAK 523 Malzemelerin Mekanik Davranışı
MAK 527 Sistem Mimarisi ve İnovasyon
MAK 528 Sürdürülebilir Üretim Sistemleri
MAK 530 Alışılmamış İmalat Yöntemleri
MAK 533 Kompozit Malzemeler
MAK 534 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri
MAK 536 Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji
MAK 538 Korozyon
MAK 539 Hasar Analizi
MAK 543 Makinaların Bilgisayarla Kontrolü
MAK 547 Robotik
MAK 549 İleri Sistem Dinamiği ve Optimum Kontrol
MAK 564 Isı İletimi
MAK 565 Taşınımla Isı Transferi
MAK 568 İçten Yanmalı Motorlar
MAK 569 Birleşik Isı-Güç Santralleri
MAK 571 Yenilenebilir Enerji Sistemleri
MAK 574 Türbülans Modelleme ve Simülasyonu
MAK 582 Hesaplamalı Bilimler için Paralel Programlama

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

Lisansüstü Dersleri

Ders Kodu Ders Adı
MNT 501 Nanoteknolojiye giriş
MNT 502 Nanomalzemeler ve Özellikleri
MNT 503 Nanoölçekte Üretim ve Karakterizasyon Yöntemleri
MNT 506 Nanoteknolojide Seçilmiş Konular
MNT 508 Kuantum Mekanik
MNT 521 Biyo ve Nanoteknolojide Bilgisayar Modellemesi
MNT 523 Bioinformatik

İktisat Bölümü

Lisansüstü Dersleri

Ders Kodu Ders Adı
İKT 514 Endüstriyel Organizasyon
İKT 515 Sağlık Ekonomisi
İKT 516 Deneysel Ekonomi
İKT 517 Davranışsal Ekonomi
İKT 518 Sürdürülebilir Kalkınma
İKT 519 Enerji Ekonomisi
İKT 531 Makroekonomi I
İKT 532 Makroekonomi II
İKT 533 Parasal Ekonomi
İKT 551 Sayısal Yöntemler
İKT 553 Uygulamalı Ekonometri I (Zaman Serisi Analizi)
İKT 554 Uygulamalı Ekonometri II (Mikroekonometri)
İKT 561 İktisatçılar için Matematik

İşletme Bölümü

Lisansüstü Dersleri

Ders Kodu Ders Adı
İŞL 512 İnsan Kaynaklarının Yönetimi
İŞL 514 Stratejik Yönetim
İŞL 523 Kültürlerarası Yönetim
İŞL 530 Küresel Girişim ve Dış Ticaret
İŞL 535 Yeni Ürün Yönetimi
İŞL 537 Uluslararası Pazarlama Stratejileri
İŞL 538 Perakende ve Satış Yönetimi
İŞL 539 Pazarlama Araştırması
İŞL 542 Proje Yönetimi
İŞL 546 Kurumsal Kaynak Planlama
İŞL 560 Para ve Sermaye Piyasaları Uygulamaları
İŞL 562 Finansal Analiz
İŞL 563 Risk Yönetimi ve Türev Araçları
İŞL 564 Yatırım ve Menkul Kıymetler Analizi
İŞL 566 Portföy Analizi ve Yönetimi
İŞL 568 Finans Piyasaları ve Kurumları
İŞL 569 Finansta Güncel Konular
İŞL 571 Proje Finansmanı