Akademik Kadro

Kudret Aslan, Doç. Dr.

Kudret Aslan, Doç. Dr.

Eğitim

Doktora
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (Medeni Usul İcra İflas H.)
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (Medeni Usul İcra İflas H.)
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Medeni Usul Hukuku
 2. İcra ve İflas Hukuku
 3. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
 4. Arabuluculuk
 5. Tahkim
 6. Konkordato

İş Deneyimi

 1. Akdeniz Üniversitesi Yardımcı Doçent
 2. Universität zu Köln (Almanya) Doktora Sonrası Araştırmacı

Bağlantıya Geçin

Fahri Bakırcı, Prof. Dr.

Fahri Bakırcı, Prof. Dr.

Eğitim

Doktora
Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi
Lisans
Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi

Araştırma Alanları

 1. Siyasal Düşünceler Tarihi
 2. Devlet Doktrinleri (Genel Kamu Hukuku)
 3. Toplum Sözleşmesi Kuramları
 4. Siyasal İdeolojiler
 5. Hukuk Felsefesi
 6. Parlamento Hukuku
 7. Anayasa Hukuku

İş Deneyimi

 1. TBMM Yasama Uzmanı / Müdür Yardımcısı
 2. Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Başkan Yardımcısı
 3. Yasama Dergisi Editör

Bağlantıya Geçin

İbrahim Nihat Bayar, Dr. Öğr. Üyesi

İbrahim Nihat Bayar, Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim

Doktora
Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku
Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi Maliye
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Mali Hukuk
 2. Vergi Hukuku
 3. Vergi Yargılaması Hukuku

İş Deneyimi

 1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hukuk Müşaviri
 2. Davapro (Tübitak Projesi) Proje Danışmanı
 3. İcrapro (Tübitak Projesi) Proje Danışmanı
 4. Ankara Barosu Stajyer Avukat

Bağlantıya Geçin

Ofis Z66
Sanem Suphiye Baykal, Prof. Dr.

Sanem Suphiye Baykal, Prof. Dr.

Eğitim

Doktora
Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Hukuku
Yüksek Lisans
Londra Üniversitesi Avrupa Hukuku
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Avrupa Bütünleşmesi
 2. Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku
 3. Avrupa Birliği Maddi Hukuku
 4. Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
 5. Türkiye-AB Ortaklık Hukuku

İş Deneyimi

 1. Ankara Üniversitesi Profesör
 2. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Müdür/ Müdür Yardımcısı/ Yönetim Kurulu Üyesi/Öğretim Üyesi
 3. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-AB ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi
 4. AB Başkanlığı AB Hukuku Başkanı
 5. New York Üniversiyesi Araştırmacı
 6. Londra Üniversitesi Araştırmacı
 7. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Editör

Bağlantıya Geçin

Orhan Ersun Civan, Doç. Dr.

Orhan Ersun Civan, Doç. Dr.

Dekan Yardımcısı

Eğitim

Doktora
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku)
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku)
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Bireysel İş Hukuku
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
 3. Sosyal Sigortalar Hukuku
 4. Toplu İş Hukuku

İş Deneyimi

 1. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi
 2. Institute for Labour Law and Industrial Relations in the European Union – Trier Üniversitesi (Almanya) Doktora Sonrası Araştırmacı
 3. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg – Almanya Araştırmacı

Bağlantıya Geçin

Olgun Değirmenci, Prof. Dr.

Olgun Değirmenci, Prof. Dr.

Genel Sekreter V.

Eğitim

Yüksek Lisans
Beykent Üniversitesi İşletme
Doktora
Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku
Lisans
Anadolu Üniversitesi İktisat
Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku
Lisans
İstanbul Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Askeri Ceza Hukuku
 2. Bilişim Suçları
 3. Ceza Hukuku
 4. Ceza Muhakemesi Hukuku
 5. Dijital Deliller
 6. Uluslararası Ceza Hukuku

İş Deneyimi

 1. Florida Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırma
 2. Kara Harp Okulu Öğretim Görevlisi
 3. Kara Harp Okulu Öğretim Üyesi
 4. Ankara Barosu Avukat

Bağlantıya Geçin

Duygu Çağlar Doğan, Dr. Öğr. Üyesi

Duygu Çağlar Doğan, Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim

Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Ceza Hukuku
 2. Ceza Muhakemesi Hukuku

İş Deneyimi

 1. Ankara Barosu Stajyer Avukat

Bağlantıya Geçin

Fatma Tülay Karakaş, Doç. Dr.

Fatma Tülay Karakaş, Doç. Dr.

Eğitim

Doktora
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (Medeni Hukuk)
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (Medeni Hukuk)
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Kişiler Hukuku
 2. Boşanma
 3. Mal Rejiminin Tasfiyesi
 4. Soybağı
 5. Sözleşme Hukuku
 6. Sorumluluk Hukuku
 7. Miras Hukuku
 8. Tenkis

İş Deneyimi

 1. Freie Universität Berlin (Almanya) Doktora Sonrası Araştırmacı
 2. Ufuk Üniversitesi Yardımcı Doçent
 3. Max-Planck Institut - Hamburg (Almanya) Araştırmacı

Bağlantıya Geçin

Didem Kayalı, Dr. Öğr. Üyesi

Didem Kayalı, Dr. Öğr. Üyesi

Dekan Yardımcısı

Eğitim

Doktora
Ankara Üniversitesi Uluslararası Özel Hukuk
Yüksek Lisans
University of London Queen Mary College Uluslararası ve Karşılaştırmalı Uyuşmazlık Çözümü
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. ICSID Tahkimi
 2. Kanunlar İhtilafı Hukuku
 3. Milletlerarası Ticari Tahkim
 4. Milletlerarası Usul Hukuku
 5. Tabiiyet Hukuku
 6. Yabancılar Hukuku

İş Deneyimi

 1. Hazine Musteşarlığı Uzman Yardımcısı, Uzman, Şube Müdürü
 2. Ankara Barosu Stajyer Avukat

Bağlantıya Geçin

Çiğdem Kırca, Prof. Dr.

Çiğdem Kırca, Prof. Dr.

Hukuk Fakültesi Dekan V., Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

Eğitim

Doktora
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk
Yüksek Lisans
Marburg Philipps University (Almanya) Özel Hukuk ve Anayasa Hukuku
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (Medeni Hukuk)
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Borçlar Hukuku
 2. Eşya Hukuku
 3. Hukuk Metodolojisi
 4. Medeni Hukuk

İş Deneyimi

 1. Ankara Üniversitesi Dekan Yardımcısı / Profesör
 2. Albert Ludwigs Uni. Freiburg (Almanya) Doktora Sonrası Araştırmacı
 3. Ludwig Maximilians Uni. München (Almanya) Misafir Araştırmacı

Bağlantıya Geçin

İsmail Kırca, Prof. Dr.

İsmail Kırca, Prof. Dr.

Eğitim

Doktora
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Kıymetli Evrak Hukuku
 2. Ticarî İşletme Hukuku
 3. Şirketler Hukuku

İş Deneyimi

 1. Ankara Üniversitesi Profesör/Dekan Yardımcısı/Yönetim Kurulu Üyesi/Fakülte Kurulu Üyesi
 2. Passau Üniversitesi Araştırmacı
 3. Albert- Ludwigs Üniversitesi Freiburg Araştırmacı
 4. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (T. İş Bankası A.Ş. Vakfı) Enstitü Kurulu Üyesi/Müdür
 5. Ankara Barosu Avukat

Bağlantıya Geçin

Elif Oral, Dr. Öğr. Üyesi

Elif Oral, Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim

Doktora
Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku (Uluslararası Kamu Hukuku)
Yüksek Lisans
Amsterdam Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve Avrupa Hukuku
Lisans
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Uluslararası Kamu Hukuku
 2. Uluslararası Sorumluluk Hukuku
 3. İnsan Hakları Hukuku
 4. Sürdürülebilir Kalkınma Hukuku
 5. İş Dünyası ve İnsan Hakları

İş Deneyimi

 1. TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi
 2. Amsterdam Üniversitesi Araştırmacı
 3. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi
 4. Bayraktar Hukuk Bürosu Stajyer Avukat

Bağlantıya Geçin

Ofis Z51-A
Betül Özlük, Doç. Dr.

Betül Özlük, Doç. Dr.

Eğitim

Doktora
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (Medeni Hukuk)
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (Medeni Hukuk)
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Borçlar Hukuku
 2. Eşya Hukuku
 3. Tüketici Hukuku
 4. Medeni Hukuk

İş Deneyimi

 1. Başkent Üniversitesi Yardımcı Doçent
 2. Ludwig Maximilians Uni. München (Almanya) Araştırmacı

Bağlantıya Geçin

Fatma Ceren Sancar, Dr. Öğr. Üyesi

Fatma Ceren Sancar, Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim

Doktora
Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Ekonomik İdare Hukuku
 2. Enerji Piyasaları Hukuku
 3. Kamu Hukuku
 4. Kamu Özel İşbirliği Hukuku
 5. İdare Hukuku
 6. İdari Yargı

İş Deneyimi

 1. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Yardımcı Doçent
 2. TİM Danışma Kurulu, İstanbul Danışman
 3. TEDAM, İstanbul Direktör
 4. Hamburg Üniversitesi Araştırmacı
 5. Pricewaterhousecoopers (PwC), Hamburg Misafir Çalışan
 6. Euler Hermes, Hamburg Misafir Çalışan
 7. OECD Gemi İnşa Çalışma Grubu, Paris Temsilci
 8. Türk Eximbank, Ankara Uzman

Bağlantıya Geçin

Fügen Sargın , Prof. Dr.

Fügen Sargın , Prof. Dr.

Eğitim

Doktora
Ankara Üniversitesi Hukuk
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Kanunlar İhtilâfı Hukuku
 2. Milletlerarası Aile ve Miras Hukuku
 3. Milletlerarası Ticarî Tahkim Hukuku
 4. Milletlerarası Usul Hukuku
 5. Patent ve Markalardan Doğan Milletlerarası Unsurlu Hukukî Sorunlar Hakkında Uygulanacak Hukuk ve Milletlerarası Yetki
 6. Tâbiiyet Hukuku
 7. Yabancılar Hukuku

İş Deneyimi

 1. Ankara Üniversitesi Dekan Yardımcısı, Profesör
 2. Max Planck Institute Araştırmacı
 3. Boston Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Araştırmacı
 4. Ohio Devlet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Konuk Öğretim Üyesi
 5. Zürih Üniversitesi Araştırmacı

Bağlantıya Geçin

Murat Sezginer, Prof. Dr.

Murat Sezginer, Prof. Dr.

Eğitim

Doktora
Selçuk Üniversitesi İdare Hukuku
Yüksek Lisans
Selçuk Üniversitesi İdare Hukuku
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. İdare Hukuku
 2. İdari Yargılama Hukuku
 3. Kamu İhaleleri
 4. İdarenin Sözleşmeleri

İş Deneyimi

 1. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölüm Başkanı /Sosyal Bilimler MYO Müdürü
 2. Dış Ticaret Müsteşarlığı 1. Hukuk Müşaviri / Müsteşar Yrd. / Müşavir
 3. T.C. Paris Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri
 4. TODAİE Yönetim Kurulu Üyesi
 5. Türk Telekom A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
 6. Gazi Üniversitesi Dekan Vekili / Fakülte Kurulu Üyesi
 7. Adalet Bakanlığı İdari Yargı Mevzuatı ve İdari Sulh Kanunu Bilim Kurulu Üyesi

Bağlantıya Geçin

Özlem Söğütlü , Prof. Dr.

Özlem Söğütlü , Prof. Dr.

Eğitim

Doktora
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (Roma Özel Hukuku)
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (Roma Özel Hukuku)
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Roma Özel Hukuku
 2. Roma Kamu Hukuku
 3. Hukuk Teorisi
 4. Hukuk Başlangıcı

İş Deneyimi

 1. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi / Doçent
 2. Ludwig Maximilians Uni. München (Almanya) Araştırmacı
 3. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayın Sekreterliği/Editörlük
 4. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Dergisi (BATİDER) Editörlük

Bağlantıya Geçin

Sema Taşpınar Ayvaz, Prof. Dr.

Sema Taşpınar Ayvaz, Prof. Dr.

Eğitim

Doktora
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku)
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku)
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Medenî Usul Hukuku
 2. İcra-İflâs Hukuku
 3. Tahkim
 4. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
 5. Arabuluculuk
 6. Konkordato
 7. Tebligat
 8. Adlî Yazışma
 9. Avukatlık-Noterlik Hukuku

İş Deneyimi

 1. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesör / Fakülte Kurulu Üyesi
 2. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayın Sekreterliği / Editörlük
 3. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
 4. Doğu Akdeniz Hukuk Fakültesi Dekan / Öğretim Üyesi
 5. Hamburg Max Planck Enstitüsü Doktora Sonrası Çalışma
 6. Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi
 7. Adalet Bakanlığı Mevzuat İşleri Genel Müdürlüğü İcra Ve İflâs Kanunu Bilim Komisyonu Üyesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilim Komisyonu Üyesi
 8. Türkiye Barolar Birliği Eğitim Kurulu Üyesi / Eğitici

Bağlantıya Geçin

Çiğdem Yatağan Özkan, Dr. Öğr. Üyesi

Çiğdem Yatağan Özkan, Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim

Doktora
Ankara Üniversitesi Hukuk
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (Ticaret Hukuku)
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Kıymetli Evrak Hukuku
 2. Ticari İşletme Hukuku
 3. Şirketler Hukuku

İş Deneyimi

 1. Ankara Barosu Stajyer Avukat

Bağlantıya Geçin

Araştırma Görevlileri

Abdullah Ada, Arş. Gör.

Abdullah Ada, Arş. Gör.

Eğitim

Yüksek Lisans
University of Strathclyde İnsan Hakları Hukuku
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi
 2. İnsan Hakları Hukuku

İş Deneyimi

Bağlantıya Geçin

Ofis Z63
Doğukan Arık, Arş. Gör.

Doğukan Arık, Arş. Gör.

Eğitim

Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Borçlar Hukuku
 2. Eşya Hukuku
 3. Tüketici Hukuku
 4. Medeni Hukuk
 5. Hukuk Metodolojisi

İş Deneyimi

 1. SCH LEGAL AVUKATLIK ORTAKLIĞI Stajyer Avukat

Bağlantıya Geçin

Ofis
Abdullah Harun Ataşlar, Arş. Gör.

Abdullah Harun Ataşlar, Arş. Gör.

Eğitim

Doktora
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam ediyor)
Yüksek Lisans
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Araştırma Alanları

 1. Kişiler Hukuku
 2. Aile Hukuku
 3. Borçlar Hukuku
 4. Eşya Hukuku
 5. Miras Hukuku
 6. Hukuk Metodolojisi
 7. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
 8. Dijital Oyun Hukuku
 9. Uluslararası Mal Satım Sözleşmeleri (CISG)

İş Deneyimi

Bağlantıya Geçin

Ofis Z62
Can Boyacı, Arş. Gör.

Can Boyacı, Arş. Gör.

Eğitim

Yüksek Lisans
Akdeniz Üniversitesi Özel Hukuk (Medeni Hukuk)
Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Borçlar Hukuku
 2. Miras Hukuku
 3. Kişiler Hukuku
 4. Aile Hukuku
 5. Uluslararası Mal Satım Sözleşmeleri

İş Deneyimi

 1. Hidayetoğlu Avukatlık Bürosu Stajyer Avukat

Bağlantıya Geçin

Ofis Z51/B
Emre Ali Deliktaş, Arş. Gör.

Emre Ali Deliktaş, Arş. Gör.

Eğitim

Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (Ticaret Hukuku)
Lisans
Selçuk Üniversitesi Hukuk
Lisans
Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği

Araştırma Alanları

 1. Ticari İşletme Hukuku
 2. Şirketler Hukuku
 3. Kıymetli Evrak Hukuku

İş Deneyimi

 1. Türk Silahlı Kuvvetleri Subay
 2. Ankara Barosu Stajyer Avukat

Bağlantıya Geçin

Ofis Z62
Burkay Can Kara, Arş. Gör.

Burkay Can Kara, Arş. Gör.

Eğitim

Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. İdare Hukuku
 2. İdari Yargılama Hukuku

İş Deneyimi

 1. Ankara Barosu Stajyer Avukat

Bağlantıya Geçin

Ofis Z51/C
Tuğba Korkmaz Dağlı, Arş. Gör.

Tuğba Korkmaz Dağlı, Arş. Gör.

Eğitim

Lisans
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Medeni Usul Hukuku
 2. İcra ve iflas Hukuku

İş Deneyimi

 1. Konya Barosu Stajyer Avukat

Bağlantıya Geçin

Ofis Z62
Damla Okumuş Gülbenk, Arş. Gör.

Damla Okumuş Gülbenk, Arş. Gör.

Eğitim

Yüksek Lisans
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Hukuk
Lisans
Başkent Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Roma Özel Hukuku
 2. Roma Kamu Hukuku
 3. Hukuk Başlangıcı

İş Deneyimi

 1. Ankara Barosu Avukat

Bağlantıya Geçin

Ofis Z51/A
Mehmet Murat Öngel, Arş. Gör.

Mehmet Murat Öngel, Arş. Gör.

Eğitim

Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Anayasa Hukuku
 2. Sosyal Teori
 3. İnsan Hakları Hukuku

İş Deneyimi

 1. Ankara Barosu Stajyer Avukat

Bağlantıya Geçin

Ofis Z63
Eren Özdemir, Arş. Gör.

Eren Özdemir, Arş. Gör.

Eğitim

Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Özel Hukuk (Medeni Hukuk)
Lisans
Ufuk Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Sözleşmeler Hukuku
 2. Haksız Fiil Hukuku
 3. Kira Hukuku
 4. Uluslararası Satım Hukuku
 5. Hukuk Metodolojisi
 6. Eşya Hukuku

İş Deneyimi

Bağlantıya Geçin

Ofis Z51/C
Sezin Vural, Arş. Gör.

Sezin Vural, Arş. Gör.

Eğitim

Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku
Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk

Araştırma Alanları

 1. Ceza Hukuku
 2. Ceza Muhakemesi Hukuku

İş Deneyimi

 1. Ankara Barosu Stajyer Avukat

Bağlantıya Geçin

Ofis Z62