Modüler Eğitim

Hukuk Fakültesi Seçmeli Dersleri:

Uluslararası Hukuk

Ekonomi Hukuku

Kamu Hukuku

    HUK 155 Türk Hukuk Tarihi
HUK 328 Sürüm Sözleşmeleri HUK 328 Sürüm Sözleşmeleri HUK 328 Sürüm Sözleşmeleri
  HUK 330 İmar Hukuku HUK 330 İmar Hukuku
  HUK 331 Banka Hukuku  
  HUK 332 Sermaye Piyasası Hukuku  
HUK 336 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku   HUK 336 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku
    HUK 338 Bilişim Suçları
  HUK 335 Tüketici Hukuku  
  HUK 339 İhale Hukuku HUK 339 İhale Hukuku
    HUK 341 Siyasal Partiler ve Seçim Hukuku
HUK 342 Çocuk Hukuku   HUK 342 Çocuk Hukuku
    HUK 343 Kriminoloji
HUK 345 Modern Siyasal İdeolojiler   HUK 345 Modern Siyasal İdeolojiler
    HUK 346 Parlamento Hukuku
  HUK 353 Tebligat Hukuku HUK 353 Tebligat Hukuku
HUK 354 Avukatlık Hukuku HUK 354 Avukatlık Hukuku HUK 354 Avukatlık Hukuku
HUK 355 Adli Yazışma Usulleri HUK 355 Adli Yazışma Usulleri HUK 355 Adli Yazışma Usulleri
HUK 356 Refugee Law   HUK 356 Refugee Law
HUK 357 ICSID Arbitration HUK 357 ICSID Arbitration  
    HUK 358 Hukuk ve Edebiyat
HUK 360 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru HUK 360 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru HUK 360 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
  HUK 361 Enerji Piyasası Hukuku HUK 361 Enerji Piyasası Hukuku
HUK 362 Roma Kamu Hukuku   HUK 362 Roma Kamu Hukuku
HUK 364 Yargı Etiği HUK 364 Yargı Etiği HUK 364 Yargı Etiği
    HUK 366 Parliamentary Law 
HUK 368 Turkey-EU Association Law HUK 368 Turkey-EU Association Law HUK 368 Turkey-EU Association Law
  HUK 369 Public Private Partnership ( *) HUK 369 Public Private Partnership (*)
HUK 370 Sustainable Development Law (*)   HUK 370 Sustainable Development Law (*)
HUK 372 Refugee Law Through the Perspective of Human Rights (*)   HUK 372 Refugee Law Through the Perspective of Human Rights (*)
HUK 373 Arbitration under the ICSID Convention (*) HUK 373 Arbitration under the ICSID Convention (*)  
    HUK 375 Introduction to Parliamentary Law (*)
HUK 376 Legal Aspects of Turkey-EU Association Relationship (*) HUK 376 Legal Aspects of Turkey-EU Association Relationship (*) HUK 376 Legal Aspects of Turkey-EU Association Relationship (*)
HUK 377 Space Law (*)   HUK 377 Space Law (*)
HUK 378 Anti-Discrimination Law (*)   HUK 378 Anti-Discrimination Law (*)
HUK 379 Gender and Law (*)   HUK 379 Gender and Law (*)
  HUK 380 İslam Hukuku (*) HUK 380 İslam Hukuku (*)
  HUK 410 Sosyal Güvenlik Hukuku (*) HUK 410 Sosyal Güvenlik Hukuku (*)
HUK 420 İflas Hukuku HUK 420 İflas Hukuku HUK 420 İflas Hukuku
HUK 421 Rekabet Hukuku HUK 421 Rekabet Hukuku HUK 421 Rekabet Hukuku
HUK 423 Deniz Ticareti Hukuku HUK 423 Deniz Ticareti Hukuku  
HUK 424 Uluslararası Ticari Tahkim HUK 424 Uluslararası Ticari Tahkim  
  HUK 427 Teminat Hukuku  
  HUK 430 Sigorta Hukuku  
  HUK 432 Enerji Hukuku HUK 432 Enerji Hukuku
  HUK 434 İnşaat Hukuku  
    HUK 433 İdari Yaptırımlar Hukuku
    HUK 435 Adli Tıp
    HUK 436 Ceza Yargılaması Uygulaması
    HUK 437 İnfaz Hukuku
HUK 441 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (*) HUK 441 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (*) HUK 441 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (*)
HUK 442 İş Hukuku Uygulamaları HUK 442 İş Hukuku Uygulamaları HUK 442 İş Hukuku Uygulamaları
    HUK 443 Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları
HUK 445 International Criminal Law   HUK 445 International Criminal Law
HUK 446 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları HUK 446 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları HUK 446 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
HUK 447 Vatandaşlık Hukuku HUK 447 Vatandaşlık Hukuku HUK 447 Vatandaşlık Hukuku
HUK 449 International Commercial Arbitration HUK 449 International Commercial Arbitration  
HUK 450 Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku HUK 450 Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku HUK 450 Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku
HUK 460 International Investment Law and Arbitration HUK 460 International Investment Law and Arbitration HUK 460 International Investment Law and Arbitration
HUK 462 Legal Aspects of International Trade and Economic Integrations HUK 462 Legal Aspects of International Trade and Economic Integrations HUK 462 Legal Aspects of International Trade and Economic Integrations
HUK 463 Law of Notaries (*) HUK 463 Law of Notaries (*) HUK 463 Law of Notaries (*)
HUK 464 Energy Law (*) HUK 464 Energy Law (*) HUK 464 Energy Law (*)
HUK 465 International and Comparative Commercial Arbitration (*) HUK 465 International and Comparative Commercial Arbitration (*)  
HUK 466 International Investment Law and Arbitration (*) HUK 466 International Investment Law and Arbitration (*) HUK 466 International Investment Law and Arbitration (*)
HUK 467 Legal Aspects of Economic Integration and International Trade (*) HUK 467 Legal Aspects of Economic Integration and International Trade (*) HUK 467 Legal Aspects of Economic Integration and International Trade (*)
HUK 468 Independent Regulatory Agencies in Turkey (*) HUK 468 Independent Regulatory Agencies in Turkey (*) HUK 468 Independent Regulatory Agencies in Turkey (*)
HUK 469 Sports Arbitration Law (*) HUK 469 Sports Arbitration Law (*)  
HUK 470 Competition Law (*) HUK 470 Competition Law (*) HUK 470 Competition Law (*)
HUK 471 Climate Change and The Law (*)   HUK 471 Climate Change and The Law (*)
HUK 472 Sağlık Hukuku (*) HUK 472 Sağlık Hukuku (*) HUK 472 Sağlık Hukuku (*)
HUK 473 Kamu İhale Sözleşmeleri Uygulamaları (*) HUK 473 Kamu İhale Sözleşmeleri Uygulamaları (*) HUK 473 Kamu İhale Sözleşmeleri Uygulamaları (*)

 

İşaretli (*) derslerin kredisi (3) üçtür. İşaretsiz olanların kredisi ikidir.

 

Seçimlik Ders Kuralları:

1- Hukuk Fakültesi %30 İngilizce Programına dahil olan öğrenciler toplamda en az 9 kredi olan İngilizce seçmeli derslerden başarılı olmalıdırlar.

2- 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren lisans programına kayıt olan Hukuk Fakültesi öğrencileri, Üniversite Seçmeli dersi dışında her biri en az iki kredilik olmak üzere 6 seçmeli dersi başarmakla yükümlüdürler. Öğrenciler bu seçmeli dersleri modüler sisteme dahil olarak Uluslararası Hukuk, Ekonomi Hukuku ve Kamu Hukuku modüllerinden alabilirler. Modüler sisteme katılma zorunluluğu yoktur. Modüler sisteme katılmak istemeyenlerin en az iki kredilik seçmeli dersler arasından herhangi 6 seçmeli dersten başarılı olmaları gerekir.