HABERİ PAYLAŞIN

 

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi

1924 Anayasasında Yönetim Sistemi ve Bu Dönemde İzlenen Kamu Politikaları Sempozyumu

12 Eylül 2021, Demokrasi ve Özgürlükler Adası, İstanbul

 

1960 Askeri Darbesi nedeniyle Yassıada’da yapılan yargılamalar sonunda verilen ölüm cezaları, kamu vicdanında derin yaralar oluşturmuştur. Hem genel olarak darbe karşıtlığını ifade etmek, hem de Yassıada’nın, idamlarla anılan bir ada olarak anılmasını önlemek için 27 Mayıs 1960 darbesinin 59. Yıldönümü olan 27 Mayıs 2019 tarihinde, adanın adı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilmiştir.

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası biçimindeki bu değişikliğin, sadece biçimsel bir adlandırma değişikliği olarak kalmaması ve özünü bulması için 12 Eylül 2021 tarihinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak adlandırılan Yassıada’da, “1924 Anayasasında Yönetim Sistemi ve Bu Dönemde İzlenen Kamu Politikaları Sempozyumu” başlıklı bir sempozyum düzenlemiştir.

Sempozyum için Ankara’dan hareket eden Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Çiğdem Kırca, Hukuk Fakültesi öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda 11 Eylül 2021 Cumartesi günü buluşmuştur.

 

 

Adayı ve adanın tarihini öğrenme amaçlı gerçekleştirilen gezide ilk olarak Yassıada Yargılamalarının yapıldığı ve sonradan müzeye dönüştürülen Hasan Polatkan Spor Salonu ziyaret edilmiş, rehber ve özel hazırlanmış video animasyon eşliğinde Yassıada Yargılamaları hakkında bilgi edinilmiştir.

 

Ardından dönemin başbakanı Adnan Menderes’in hayatını ve yargılamalar sırasında yaşadıklarını yansıtan bir deneyim müzesi olan Adnan Menderes Müzesi Üniversitemiz heyeti tarafından gezilmiştir. Ayrıca Türk siyasi tarihinin son iki yüz elli yılına ilişkin bir yolculuğu çeşitli materyaller ve balmumu heykeller ile canlandıran Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi ziyaret edilmiştir.

 

12 Eylül 2021 Pazar günü, Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “1924 Anayasasında Yönetim Sistemi ve Bu Dönemde İzlenen Kamu Politikaları Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda 1960 Askeri Darbesi’nin yapıldığı dönemde yürürlükte olan 1924 Anayasası etraflıca incelenmiş, 1924 Anayasasının bu süreçte rolünün bulunup bulunmadığına belirli yönleriyle ışık tutulmaya çalışılmıştır.

 

 

Sempozyumun açılış konuşmaları Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Çiğdem Kırca tarafından yapılmıştır.

 

Sempozyumun, başkanlığı Prof. Dr. Çiğdem Kırca tarafından yapılan birinci oturumunda, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fahri Bakırcı tarafından 1924 Anayasasının yapıldığı dönemin ruhu ve 1924 Anayasasının genel çerçevesi üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmede 1924 Anayasasının modern anayasalardan farklı düzenlemeler yapmış olmasının dönemin koşullarıyla ilişkisi gösterilmeye çalışılmıştır. Doç. Dr. Şeref İba, 1924 Anayasasının hazırlık sürecini ve kanunlaşmasını, “İstasyon Toplantıları” ile başlayan tarihsel ve hukuksal süreç içinde ele almıştır. İba sunumunda, tutanaklarda bulunmayan Meclis dışı görüşmeler hakkında da yaptığı incelemenin sonuçlarını aktarmıştır. Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu ise 1924 Anayasasında düzenlenen hükümet sistemini, dönemin ve bugünün tartışmaları ışığında teorik ve pratik yönleriyle irdelemiştir.

Prof. Dr. Olgun Değirmenci başkanlığında yürütülen ikinci oturumda, Doç. Dr. Ozan Ergül 1924 Anayasasında yasama ve yürütme ilişkilerini, milletlerarası antlaşmalar ve dış politika ekseninde, günümüzle karşılaştırmalı olarak ele almıştır. Prof. Dr. Tevfik Gülsoy, 1924 Anayasasının yürürlükte bulunduğu tek parti döneminde ve çok partili dönemde demokratik yaşamı ve seçim sistemlerini değerlendirmiştir. Dr. Abbas Kılıç ise, 1924 Anayasası döneminde yasama işlemleri teorisi ekseninde TBMM kararlarını ve özel bir parlamento kararı olan yasama yorumunu irdelemiştir.  

 

Sempozyumun tamamlanmasından sonra, katılımcılara Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Çiğdem Kırca tarafından, katılım belgeleri ve plaketleri sunulmuştur.