Araştırma Konuları

Tasarıma Küresel Bakış Açısı

.

İnsan – Mekân İlişkileri

.

Mekân Tasarım Tarihi

.

Mekân ve Form Araştırmaları

.

İç mekânda Renk, Işık ve Doku

.

İç Mimarlıkta Temel Eğitim

.

Bilgisayar Destekli Tasarım

.

Kültür ve Mekân Çalışmaları

.