Araştırma Konuları

Tasarıma Küresel Bakış Açısı

.

 1. İçerik

Yaşam kalitesini iyileştirme amacı güden disiplinimizin insani yardım alanındaki etkisi ile mekân tasarımının herkes için kullanılabilir ve geleceğe aktarılabilir ortamlar yaratmak üzere kurgulanmasına yönelik araştırma ve çalışmalar yürütülmektedir.

Kamusal Mekân’da Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik alanlar yaratmak üzerine kurgulanan araştırma ve çalışmalar.

 1. Yayınlar

Şenocak, G. (2020). Türkiye’deki Mülteci Kamplarında Geçici Konut Tasarım Örneği Olarak Sarıçam Kampı’nın Mekânsal Analizi. İÇLİS III / İÇ MİMARLIK LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU-III, s.631-639.

Şenocak, G. (2021). Özel Gereksinimli Bireyler Bağlamında Geçici Afet Barınakları ve Tasarım Süreci Önerisi. 5.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, s.107-123.

Şenocak, G. (2021). Türkiye’deki Mülteci Kamplarında Tasarım Kriterleri: Adana Sarıçam Konaklama Merkezi. Sanat Yazıları, 44, s.343-367.

Fakıbaba Dedeoğlu, E. (2014), Halfeti’nin Yavaş Şehir (Cittaslow) Hareketine Katılım Süreci ve Sonrası, Bilge Sayıl Onaran (Ed.). Sürdürülebilir Kent Modeli Olarak Urfa Halfeti’nin Yavaş Şehir (Citta Slow) Hareketi Bağlamında Değerlendirilmesi, s. 65-87, Ankara: Emek Ofset. (ISBN 978-605-65308-0-7)

 Fakıbaba Dedeoğlu, E. (2018), Yavaş Şehirlerde Kamusal Mekân Kalitesi, Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları Dergisi, 41, ss. 451- 477

Moazemi, S., Fakıbaba Dedeoğlu, E. (2018), The Relation Between Cultural Identity Of Urban Fabric  and Public Spaces On The Topic Of Slow City (Cittaslow), ISUFitaly 2018 4th International Congress: READING BUILT SPACES. Cities in the Making and Future Urban Form, Bari/Italy

 1. İlgili Dersler

İÇT408 Özelleşmiş Mekan Tasarımı Stüdyosu

İÇT 409 Sürdürülebilir Tasarım

 1. Araştırmacılar

Gülşah Şenocak

Esin Fakıbaba Dedeoğlu

Mekân Tasarım Eğitimi

 1. Yayınlar

BAUHAUS_100TR, Bölüm adı:(Bauhaus Ekolü’nün Değişen Paradigmaları: Tasarım Eğitimini Yeniden Düşünmek) (2020)., ASLAN ŞAHA, KIZILTEPE FERHAN, TED ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi Yayınları, Editör: A. Derin İNAN, Ali CENGİZKAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 447, ISBN:978-605-80942-1-5, Türkçe (Bilimsel Kitap)

1st International Symposium Education in Interior Architecture in the Year of German Turkish Research Education and Innovation, Bölüm adı:(FROM 1914 TO 2014:100TH YEAR IN THE EDUCATION OF GERMAN AND TURKISH INTERIOR ARCHITECTURE) (2016)., ASLAN ŞAHA, Cambridge Scholars Publishing, Editör:Pelin Yıldız, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 270, ISBN:ISBN(13): 978-1-4438-8940-7, İngilizce(Bilimsel Kitap)

Aslan Ş., Savaş S. (2015). Bütünden Parçaya Parçadan Bütüne Mekân Tasarımı Eğitiminin Disiplinlerarası Yapısına Yönelik Bir Değerlendirme. MSGSÜ Mimarlık Fakültesi İçmimarlık Bölümü 4. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, 1(4), 287-297. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Dedeoğlu, E., Yalçın, M. (2022) “Implications Of Digitalized Interior Architectural Distance Education” Journal of Pharmaceutical Negative Results, Volume13¦Special Issue10, 5085-5091.

Dedeoğlu, E., Yalçın, M. (2020) “Collaboration and Scope Areas of Changing Co-Design Approaches In The Formation of Design Criteria” Journal of Wood Industry and Engineering, Vol. 2(2) p. 80-90.

Yalçın, M., Bozdayı, A. M. (2018) “Successive and Constructive Design Education as Source of Sustainable Creativity: Gap between Preschool and Undergraduate Design Education” Journal of Modern Education Review, Vol. 8, No. 4, p. 314–321.

Yalcin, M. (2015) “Progressive Development of Creative Design Skills from Kindergarten Education” Journal of Formakademisk, Volume: 8, No:1, p.1-11.

Yalcin, M. (2015) “Exploratory” and “Descriptive” Aspects of Environmental Psychology Course within the Interior Design Education” Journal of Behavioral Science, Volume 174, p. 3531-3541

Yalçın, M. (2013) "Consecutive Cultural Variables in Relation of Design Problem; 'Definition' and 'Solution" 6.th International Students Triennial, Marmara University, İstanbul, 3-7 June 2013.

Özdamar, B.B.,Yalçın M (2019)  “Integration of Interior Architecture Education with Innovative Design Approaches” History, Development and Future of Interior Architecture Education in Turkey, ITU., 10-21 December 2019., s.312-327.

 1. İlgili Dersler

İÇT121 Temel Tasarım Eğitimi I

İÇT122 Temel Tasarım Eğitimi II

İÇT124 Mekân Kültürü

İÇT221 Mekan Tasarım Std I,

İÇT222 Mekan Tasarım Std II

İÇT331 Mekân Tasarım Std III

İÇT332 Mekan Tasarım Std IV

 1. Araştırmacılar

Meryem Yalçın

Esin Fakıbaba Dedeoğlu

Şaha Aslan

 

 

Mekân ve Güncel Kültür Çalışmaları

 

 1. Yayınlar

Bilge B., Yalçın, M. (2020) “Interior Spatial Features As A Marketing Issue” Academic Studies in Social Sciences, IVPE Publications, ISBN:• 978-9940-46-009-9, p. 292-301

Yalçın, M. “Biomimetic Material in the Dimensions Interior Spatial Design” 6.th International Interior Architectural Symposium, 14-16 November 2018, University of Mimar Sinan Fine Arts.

Yalçın, M. “Güneş Enerjisi ve Gün Işığından Yararlanma Yöntemleri ve Bu Uygulamaların İç Mekandaki Etkileri”, 1. National Council of Interior Design, Karadeniz Technical University, 12-14 September 2015, pp.175-184.

Yalçın, M. (2014) “Psycho-Social Determinants in the Formation of Dining Places, Within the Urban Identity”, Journal of Fen- Edebiyat Faculty, "Kent" Special Issue (2011/1-2), Maltepe University, İstanbul, p. 171-189.

Yalçın, M. (2014) “Globalization and Urban Housing Projects in Relation to Contemporary Culture” Journal of Fen- Edebiyat Faculty, "Küreselleşme" Special Issue (2012/1-2), Maltepe Üniversitesi, İstanbul, s.23-42.

Çağatay, K., Yalçın, M., Yıldırım, K. (2014) “Spatial Quality Effects of Students' Dormitories Quality on Users Functional And Perceptual Performance; Sample of Tahsin Banguoğlu Student Dormitory” Journal of Design and Theory (Tasarım ve Kuram Dergisi), No:18, pp. 53-72.

Yalçın, M. (2013) “Socio-Cultural and Physical Determinats in the Process of Dining Spaces” Journal of Art and Design (Sanat ve Tasarım Dergisi), Gazi University, Ankara, No:12, pp.173-191.

Yalçın, M. "Consecutive Cultural Variables in Relation of Design Problem; 'Definition' and 'Solution" 6.th International Students Triennial, Marmara University, İstanbul, 3-7 June 2013.

 1. İlgili Dersler
 2. Araştırmacılar

Meryem Yalçın

 

 

İç Mimarlıkta Temel Eğitim

 

 1. İÇ MİMARLIKTA TEMEL EĞİTİM
  1. Yayınlar

Şenocak, G., Baysal, Ö., Ümütlü, Ş.B. ve Sayıl Onaran, B. (2021). Dijital Platformda Yürütülen Tasarım Eğitimi Üzerine Akademisyen Görüşleri. 4. ULUSLARARASI SANAT VE TASARIM EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Başkent Üniversitesi.

Baysal, Ö., Ümütlü, Ş.B. ve Şenocak, G. (2021). Covid-19 Salgını Döneminde Uzaktan Eğitim Süreci ve İç Mimarlık Eğitiminde Akademisyen Gelişimi. 4. ULUSLARARASI SANAT VE TASARIM EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Başkent Üniversitesi.

 1. İlgili Dersler

İÇT123 Mekan Tasarımına Giriş

İÇT124 Mekan Kültürü

1.Araştırmacılar

Şükran Büşra Ümütlü

Gülşah Şenocak

 

 

Mekân ve Kültür

 1. Yayınlar

Çelı̇k M. M., Aslan Ş., Koçkan ÖZYILDIZ PELİN (2013). Teknoloji ve Uygarlık İlişkisinde Mekanların Kimlik Problemi. MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık Bölümü, 3. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, 1 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Aslan Ş. (2007). Bir Metamorfoz Süreci Olarak Gecekondu Olgusunun Gelişimi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları 16, 1(16), 113-138. 

 1. İlgili Dersler

 İÇT124 Mekân Kültürü

 1. Araştırmacılar

Şaha Aslan

Çocuk Mekanları

 1. Yayınlar

Development” International Refereed Journal of Architecture and Design’ January, February, March, April, Issue: 2, p. 1-31

Yalçın, M., Bozdayı, A. M. (2018) “Successive and Constructive Design Education as Source of Sustainable Creativity: Gap between Preschool and Undergraduate Design Education” Journal of Modern Education Review, Vol. 8, No. 4, p. 314–321.

Yalçın, M. (2018) Relationship of Montessori Approach with Interior Spaces in Preschools and Physical Set-up. Journal of Megaron. Vol.13(3): p. 451-458

Yalçın, M., Bozdayı, A. M. & Ertek M. H (2017) Cultural Determinants within the Design Set up of Kindergarten and Preschool Interiors: Assessment of Four Typologies in Terms of Their Spatial Formation. Journal of Megaron. Vol. 12 - No.1, p.130-144.

Yalçın, M. Yıldırım, K. Ve Bozdayı A. M. (2015) “Developmental Implications of Children Bedroom in the Interior Environment and Implementations of Adults Preferences” Journal of Megaron, Vol.10, No. 3, p. 305-316.

Yalçın, M. (2012) "Preschool Education, Formation and Historical Development Process of ‘Kindergarten Architecture’" Journal of Art Writings (Sanat Yazıları Dergisi), Hacettepe University, Ankara, No:27, p.133-152.

Yalçın, M.(2016) “Global Urban Space; Child Urban Relationship” 2. International Urban Research Congress, İstanbul Technical University, Istanbul, 11-13 May 2016. p. 820-834.

Yalçın, M. ve Kök, T. (2016)  “Structured Environment, Spatial Stimulation and Experience in Child Development” 5.th International Interior Architectural Symposium, 3-6 May 2016, Mimar Sinan Fine Arts University, pp.73-85.

Yalçın, M. “Color Perception of Young Children in the Preschool Interior Design”. VIII Conference 2012 of Gruppo del Colore - Associazione Italiana Colore, 13-14 September 2012, Bologna, Italy, pp.257-263.

Yalcin, M. “Preschool Institutional Interior Space/Furniture Quality, Formation and Interaction” II. National Furniture Congress, Pamukkale University, 11-13 April 2013, Denizli. pp.349-358.

 1. Araştırmacılar

Meryem Yalçın

 

 

 

Sağlık Mekanları

 1. Yayınlar

Yalçın, M., Özdamar, B.B., (2021) “Spatial Analysis of the Effects of Single- and Double-Bed Layouts on Patients’ Communication Patterns and Psychological States in Dialysis Centers” Journal of Megaron, Vol. 16 (1), p. 157-167.

Çakıcıoğlu, F., Yalçın, M. (2020) “Effects of Environmental Graphic Design Issues As A Supportive Source of Hospital Spatial Perception” International Refereed Journal of Design and Architecture, September / October / November / December Year: 2020 Issue: 21, s.1-21.

Yıldırım, K., & Yalçın, M., (2016) An Exploratory and Comparative Evaluation on the Spatial Perception of Two Densities of Multi-Occupancy Hospital Rooms, Health Environments Research & Design Journal, Vol. 9 (2), p. 212-227.

Yalçın, M., Çakıcıoğlu, F. (2020), “Healing Environments’ Design Properties Affecting Patients Physio-Social States”, Current Studies In Social Sciences, Academician Publications, ISBN:978-605-258-892-2. p. 221-233.

Yalçın, M. (2020) ‘Supporting Effects of Spatial Design in the Physical Therapy of Cerebral Palsy Patients’ Treatment Centers, Academician Publications, ISBN:978-605-258-174-924-3, , p.129-146.

 1. İlgili Dersler

İÇT 327 Çevre Psikolojisi

TSR 501 Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu I

TSR 502 Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu II

 1. Araştırmacılar

Meryem Yalçın

 

 

İç Mimarlık 1. Yıl Stüdyosu

 1. Yayınlar

Aslan Ş . (2020). FROM OBJECTS OF SENSATION TO OBJECTS OF THOUGHT: Construction of the Space and the Text. XXIII. Generative Art Conference - GA2020 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Aslan Ş., Kızıltepe F. (2018). The Senses in Basic Design Education. XXI.GENERATİVE ART CONFERENCE (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Aslan Ş., Kızıltepe F. (2018). Design of the Senses. XXI. GENERATIVE ART CONGRESS (Özet Bildiri/Poster)

Aslan Ş. (2018). Temel Tasarım Stüdyosunda Bir Kavram Geliştirme Deneyimi: Kavramı Dokumak, Kavrama Dokunmak. MSGSÜ 6. Uluslararası İçmimarlık Sempozyumu, 72-88. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Aslan Ş. (2018). TEKNOLOJİ VE İDEOLOJİ PROBLEMİ OLARAK MEKÂNIN İNŞASI: MEKÂNIN DUYGUSUNDAN, DUYGUNUN MEKÂNINA. 3. SANAT VE TASARIM EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Çelı̇k M. M., Aslan Ş. (2012). Mekân Tasarımı Eğitiminde Temel Tasarım Eğitimi Dersi ve Dersin İzlenebilirliğine Yönelik Bir Yaklaşım. İÇMEK İçmimarlık Eğitimi 2. Ulusal Kongresi, 1 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 1. İlgili Dersler

İÇT121 Temel Tasarım Eğitimi I

İÇT122 Temel Tasarım Eğitimi II

İÇT128 Serbest Çizim Teknikleri

 1. Araştırmacılar

Şaha Arslan

Mekan Tasarım Tarihi

 1. Yayınlar

Şenocak, G. (2019). Ankara’da Rasyonalist-Pürist Bir Mimari İz: Anafartalar Çarşısı. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi /4th International Scientific Research Congress, s.219-232.

Şenocak, G. (2018). A Conservation Process of Cultural Heritage: Ankara Saraçoğlu Quarter. International Congress on Sustainability in Architecture, Planning, and Design, s.698-702.

Saraf Yıldızoğlu M., Aslan Ş. (2010). Osmanlı da Oturma Kültürü 19 yy da Topkapı Sarayı’ndan Dolmabahçe Sarayı’na Geçişte Osmanlı Saray Mobilyası. MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık Bölümü, 2. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, 1, 137-146. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Özdamar, M., Fakıbaba Dedeoğlu, E., Karaoğlu, Ö., Moazemi, S. (2017), Tek Yapıda Bütünleşen Farklı Tasarım Kararları: “Salt Galata”, Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları Dergisi, 36, ss.59-76.

Özdamar, M., Karaoğlu, Ö., Fakıbaba Dedeoğlu, E., Moazemi, S. (2017), Yeniden İşlevlendirilen Endüstri Yapılarında İç Mekân Bağlanımında Kullanım Sorunları, Başkent Üniversitesi IMAS- İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu, Ankara

Fakıbaba Dedeoğlu, E. (2018), Yeniden İşlevlendirilen Kilise Yapılarında İç Mekân Müdahalelerine Yönelik Analizler, Sanat ve Tasarım Dergisi, 23, ss. 77-103.

 

 1. İlgili Dersler

İÇT227 Mekân Tasarım Tarihi I

İÇT228 Mekân Tasarım Tarihi II

İÇT317 Rölöve ve Restorasyon

 1. Araştırmacılar

Şaha Aslan

Gülşah Şenocak