Yan Dal ve Çift Anadal Programları

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Yandal Müfredat Programı

Ders Kodu

Ders Adı

Kuramsal

Uygulama

Kredi

ECTS

Z/S

İÇT 125

Sunum Teknikleri I

0

5

3

6

Z

İÇT 221

Mekân Tasarımı Stüdyosu I

2

8

6

10

Z

İÇT 222

Mekân Tasarımı Stüdyosu II

2

8

6

10

Z

İÇT 331

Mekân Tasarımı Stüdyosu III

2

8

6

10

Z

 

Toplam

 

 

21

36

 

 

 

İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ÖN KOŞUL LİSTESİ

İÇT 122  Temel Tasarım II

Dersinin önkoşulu

İÇT 121  Temel Tasarım I

İÇT 126 Sunum Teknikleri II

Dersinin önkoşulu

İÇT 125 Sunum Teknikleri I

İÇT 225 Sunum Teknikleri III

Dersinin önkoşulu

İÇT 126 Sunum Teknikleri II

İÇT 221 Mekan Tasarım Stüdyosu I

Dersinin önkoşulu

İÇT 122  Temel Tasarım II

İÇT 222 Mekan Tasarım Stüdyosu II

Dersinin önkoşulu

İÇT 221 Mekan Tasarım Stüdyosu I

İÇT 226 İleri Bilgisayar Uygulamaları I

Dersinin önkoşulu

İÇT 225 Sunum Teknikleri III

İÇT 325 İleri Bilgisayar Uygulamaları II

Dersinin önkoşulu

İÇT 226 İleri Bilgisayar Uygulamaları I

İÇT 331 Mekan Tasarım Stüdyosu III

Dersinin önkoşulu

İÇT 222 Mekan Tasarım Stüdyosu II

İÇT 302A (İÇT 332) Mekan Tasarım Stüdyosu IV

Dersinin önkoşulu

İÇT 331 Mekan Tasarım Stüdyosu III

İÇT 441  Mekan Tasarım Stüdyosu V

Dersinin önkoşulu

İÇT 302A (İÇT 322) Mekan Tasarım Stüdyosu IV

İÇT 402A (İÇT 442) Mekan Tasarım Stüdyosu VI

Dersinin önkoşulu

İÇT 441  Mekan Tasarım Stüdyosu V