Yan Dal ve Çift Anadal Programları

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Yandal Müfredat Programı

Ders Kodu

Ders Adı

Kuramsal

Uygulama

Kredi

ECTS

Z/S

İÇT 125

Sunum Teknikleri I

0

5

3

6

Z

İÇT 221

Mekân Tasarımı Stüdyosu I

2

8

6

10

Z

İÇT 222

Mekân Tasarımı Stüdyosu II

2

8

6

10

Z

İÇT 331

Mekân Tasarımı Stüdyosu III

2

8

6

10

Z

 

Toplam

 

 

21

36

 

 

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ ÖN KOŞUL LİSTESİ

İÇT 122  Temel Tasarım II

Dersinin önkoşulu

İÇT 121  Temel Tasarım I

İÇT 126 Sunum Teknikleri II

Dersinin önkoşulu

İÇT 125 Sunum Teknikleri I

 

İÇT 225 Sunum Teknikleri III

Dersinin önkoşulu

İÇT 126 Sunum Teknikleri II

İÇT 221 Mekân Tasarımı Stüdyosu I

Dersinin önkoşulu

İÇT 122  Temel Tasarım II

İÇT 222 Mekân Tasarımı Stüdyosu II

Dersinin önkoşulu

İÇT 221 Mekân Tasarımı Stüdyosu I

İÇT 226 İleri Bilgisayar Uygulamaları I

Dersinin önkoşulu

İÇT 225 Sunum Teknikleri III

İÇT 325 İleri Bilgisayar Uygulamaları II

Dersinin önkoşulu

İÇT 226 İleri Bilgisayar Uygulamaları I

İÇT228 Mekân Tasarım Tarihi II

Dersinin önkoşulu

İÇT227 Mekân Tasarım Tarihi I

İÇT 323 Mekânda Fiziksel Çevre Kontrolü Tasarımı II

Dersinin önkoşulu

İÇT 224 Mekânda Fiziksel Çevre Kontrolü Tasarımı I

OEG 200 Ortak Eğitim I

Dersinin önkoşulu

İÇT 331 Mekân Tasarımı Stüdyosu III

İÇT 331 Mekân Tasarımı Stüdyosu III

Dersinin önkoşulu

İÇT 222 Mekân Tasarımı Stüdyosu II

İÇT 332 Mekân Tasarımı Stüdyosu IV

Dersinin önkoşulu

İÇT 331 Mekân Tasarımı Stüdyosu III

İÇT 441  Mekân Tasarımı Stüdyosu V

Dersinin önkoşulu

İÇT 332 Mekân Tasarımı Stüdyosu IV

İÇT 442 Mekân Tasarımı Stüdyosu VI

Dersinin önkoşulu

İÇT 442 Mekân Tasarımı Stüdyosu VI