DUYURUYU PAYLAŞIN

SON BAŞVURU: 09.10.2017

ÖN DEĞERLENDİRME: 10.10.2017

SINAV TARİHİ: 16.10.2017

SONUÇ AÇIKLAMA: 18.10.2017

Bölümümüzde görevlendirilmek üzere araştırma görevlisi alımı yapılacaktır. 25 Eylül 2017 tarihinde ilan edilen kadroya son başvuru tarihi 9 Ekim 2017'dir.

Başvuru yapacak adaylarda, İçmimarlık bölümü veya İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olmak ve lisans derecesini aldıktan sonra İçmimarlık veya İçmimarlık ve Çevre Tasarımı alanında yüksek lisans veya  doktora/sanatta yeterlilik programına  devam ediyor olma şartı aranmaktadır.

Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların, Üniversitemiz Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesine aşağıda belirtilen belgelerle şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 • 1- İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi
 • 2- YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgelesinin onaylı örneği
 • 3- Özgeçmiş
 • 4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti
 • 5-  2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 • 6- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge
 • 7- Halihazırda kayıtlı olduğu program varsa güncel öğrenci belgesi ve not dökümü
 • 8- Bilimsel çalışma, portfolyo ve yayınlar
 • 9- Lisans Diploması veya mezuniyet belgesi
 • 10- ALES sınav sonuç belgesinin onaylı örneği
 • 11- Lisans Not Dökümü

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup; posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili Dekanlığa ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuruyla ilgili sonuçlar, web sayfamızda açıklanacaktır.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR