DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB ETÜ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ’NDEN DUYURULUR

2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca fakültemize alınacak İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi ilanına başvuran adaylara ait Başvuru Ön Değerlendirme Sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yönetmelik uyarınca 19.07.2022 tarihli ve 31897 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 1 kadro için ön değerlendirme sonucu başarılı bulunan adayların 12.08.2022 Cuma günü saat: 10.00’da yazılı sınav için TOBB ETÜ Ana Bina 1.Kat 156 numaralı derslikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

TOBB ETÜ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SINAV BAŞVURU VE ÖN DEĞERLENDİRME LİSTESİ

BÖLÜM: İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI  (Kadro Sayısı: 1)

AD-SOYAD

MEZUN OLDUĞU LİSANS PROGRAMI

ALES

ALES %60

(A)

Y. DİL

Y. DİL %40

(B)

LİSANS NOT ORTALAMASI

SIRALAMA

(A+B)

ÖN DEĞERLENDİRME

SONUCU

 

 

Ayşegül ŞİMŞEK

TOBB ETÜ GSTMF

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

 

83,31236

 

49,987416

 

90

 

36

 

80,86

 

1

 

85,987416

 

Sınava girmeye hak kazandı.

 

 

Cannur ARSLAN

Hacettepe Üniversitesi GSF

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

 

81,69876

 

49,019256

 

87,50

 

35

 

92,53

 

2

 

84,019256

 

Sınava girmeye hak kazandı.

 

 

 

Ayşe ÇALIŞ

Selçuk Üniversitesi GSF

İç Mimarlık

 

94,10333

 

56,461998

 

68,75

 

27,5

 

88,56

 

3

 

83,961998

 

Sınava girmeye hak kazandı.

 

 

 

Ayşe Setenay ÖZSOY

TOBB ETÜ GSTMF

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

 

79,72837

 

47,837022

 

90

 

36

 

85,76

 

4

 

83,837022

 

Sınava girmeye hak kazandı.

 

 

 

Tuğba SEL

 

Selçuk Üniversitesi GSF

İç Mimarlık

 

77,61087

 

46,566522

 

77,50

 

31

 

90,90

 

5

 

77,566522

 

Sınava girmeye hak kazandı.

 

 

Yunus Emre ÜYE

İ. Doğramacı Bilkent Üniversitesi

GSTMF

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

 

74,59504

 

 

44,757024

 

 

78,75

 

31,5

 

82,73

 

6

 

76,257024

 

Sınava girmeye hak kazandı.

 

 

Yiğit KARCI

Eskişehir Teknik Üniversitesi MTM

İç Mimarlık

 

81,81778

 

49,090668

 

63,75

 

25,5

 

94,63

 

7

 

74,590668

 

Sınava girmeye hak kazandı.

 

 

Aslıhan BAHÇECİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi GSF

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

 

70,10017

 

42,060102

 

78,75

 

31,5

 

90,43

 

8

 

73,560102

 

Sınava girmeye hak kazandı.

 

 

 

Beyza KAŞKAYA

Eskişehir Teknik Üniversitesi MTM

İç Mimarlık

 

82,77565

 

49,66539

 

57,50

 

23

 

91,60

 

9

 

72,66539

 

Sınava girmeye hak kazandı.

 

 

Zehra TAŞTAN

Hacettepe Üniversitesi GSF

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

 

77,90373

 

46,742238

 

56,25

 

 

22,5

 

86,70

 

10

 

69,242238

 

Sınava girmeye hak kazandı.

 

 

Kübra ERTÜRK

TOBB ETÜ GSTMF

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

 

72,08432

 

43,250592

 

61,25

 

24,5

 

84,83

 

11

 

67,750592

 

*Sınava girmeye hak kazanamadı.

 

 

 

Ümran SOFUOĞLU DEMİRBAŞ

Hacettepe Üniversitesi GSF

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

 

73,68145

 

44,20887

 

56,25

 

22,5

 

79,93

 

12

 

66,70887

 

*Sınava girmeye hak kazanamadı.

 

 

 

Vahide Gökra AYHAN

 

Selçuk Üniversitesi MTF

İç Mimarlık

 

72,33455

 

43,40073

 

56,25

 

22,5

 

91,36

 

13

 

65,90073

 

*Sınava girmeye hak kazanamadı.

 

 

 

Zeynep SEYMEN

Eskişehir Teknik Üniversitesi MTM

İç Mimarlık

 

71,13632

 

42,681792

 

55

 

22

 

89,03

 

14

 

64,681792

 

*Sınava girmeye hak kazanamadı.

 

 

 

*Ön değerlendirme MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.