DUYURUYU PAYLAŞIN

TMMOB İçmimarlar Odası’nın her yıl düzenlediği İç Mimarlık Bölümü Öğrencileri Proje Yarışması’nın dördüncüsü olan im2021, bu yıl TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün ev sahipliğinde düzenleniyor. Yarışmaya son katılım tarihi 15 Ekim 2021 olarak belirlenmiştir.

 

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi için:

https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi

https://www.icmimarlarodasi.org.tr/tr/index

Soru ve iletişim için:

imyarismalari@gmail.com

Başvuru linki için buraya tıklayın.

 

Yarışmanın Amacı

Bu yarışmanın amacı; İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerinin projelerini her akademik yıl sonunda bir araya getirerek, akademisyen ve öğrenciler için bir iletişim platformu yaratmak; içmimarlık öğrencilerinin meslek kimliğinin güçlenmesini sağlamak; içmimarlık öğrencilerinin öğrenim ve meslek hayatları için anlamlı bir hedef oluşturmak ve içmimarlık lisans eğitimi içinde yer alan projelerin niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

 

Yarışmanın Kapsamı

“im2021 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması”, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrencilerinin katılımını amaçlayan, üç aşamalı olarak düzenlenen, lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen stüdyo projelerini değerlendiren bir ulusal proje yarışmasıdır. Yarışma, içmimarlık öğrencilerinin yarışmanın düzenlendiği akademik yıl içinde yürütülen (2020-2021 akademik yılı) tasarım stüdyolarında ve mobilya/aydınlatma tasarımı derslerinde gerçekleştirdikleri projelerin değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır.

 

Yarışmanın Kategorileri

Yarışma, beş kategoriden oluşmaktadır;

 • Birinci Yıl
 • İkinci Yıl
 • Üçüncü Yıl
 • Dördüncü Yıl
 • Mobilya/Aydınlatma Tasarım

Tüm kategoriler grup projelerinin katılıma açıktır.

 

Yarışmaya Katılım Koşulları

* Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde içmimarlık eğitimi veren ve YÖK tarafından tanınan herhangi bir lisans programında anadal öğrencisi olarak kayıtlı tüm öğrencilerin katılımına açıktır.

*Yarışma, ‘Birinci yıl’, ‘İkinci yıl’, ‘Üçüncü yıl’, ‘Dördüncü yıl’ ve ‘Mobilya/Aydınlatma tasarım’ olmak üzere beş kategoriden oluşmaktadır.

* Yarışmaya, konu ve kapsam sınırlaması olmaksızın, yarışmanın düzenlendiği yıl içerisindeki ‘akademik dönemler’inde, içmimarlık lisans derecesi veren bir eğitim kurumunun içmimarlık tasarım stüdyosu ve mobilya/aydınlatma tasarımı dersleri kapsamında gerçekleştirilmiş bir proje ile ilgili kategoride katılım sağlanabilecektir.

* Öğrenciler her kategoriye grup projeleriyle de katılım sağlayabilmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiyle sınırlıdır.

* Öğrencilerin yarışmaya birden fazla proje ile katılması mümkündür.

* Yarışmaya katılım ücretsizdir.

* Yarışmaya katılan projelerin yayım ve basım hakları TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve yarışmayı düzenleyen TMMOB İçmimarlar Odasına aittir.

* Yarışmaya katılacak projelerin, başvuru tarihlerinde, belirtilen formata uygun şekilde, dijital olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

* Katılımcı, teslim formatı ve koşullarını yerine getirerek, projesini istediği gibi sunabilecektir.

* Proje teslimleri yarışma duyurularında yer alan başvuru linkleri üzerinden yapılabilecektir.

*Yarışmaya proje göndererek katılan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

 

Proje Teslim Formatı ve Koşulları

* Proje paftasında öğrencinin ismi, kurum ismi ve kurum logosu, proje yürütücüsünün ismi, vb bilgilere kesinlikle yer verilmemelidir.

* Yarışmaya katılan projenin sunumu Yatay A0 formatında tek pafta ile yapılmalıdır. Dijital ortamda değerlendirme yapılacağı için tek pafta sınırına uyulması önemlidir.

* Öğrenciler 1 adet Yatay A0 pafta dışında projeleriyle ilgili herhangi ek bilgi (QR kod, herhangi başka bir ortama bağlantı, vb.) sunmamalıdır.

* Proje paftaları, 1 adet Yatay A0 olarak 300 dpi çözünürlüğünde "PDF” formatında ve “aynı pafta” 1 adet JPG formatında olacak şekilde iki dosya halinde yüklenmelidir. Pdf paftanın toplam büyüklüğü 20 megabyte’ı kesinlikle geçmemelidir. Proje paftaları dijital olarak teslim edilecektir ve dijital olarak değerlendirilecektir. Projeler, yarışma sonunda dijital sergi düzenlenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır.

* Yarışmaya katılan öğrenciler belirlenen format ve koşullar içinde kalarak projelerini istedikleri biçimde sunabilirler.

* Başvuru esnasında her proje için en fazla 300 kelimelik bir proje özeti metni girilmelidir. Metin, başvuru linkine yer alan “Proje Özeti” bölümüne girilecektir.

* Teslim sırasında teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır.

* Yukarıda bahsi geçen maddelere uyulmaması diskalifiye sebebidir.

 

Değerlendirme Süreci ve Kriterleri

Yarışma projeleri, dijital ortamda üç aşamalı jüri sistemi ile değerlendirilmektedir. Değerlendirme aşamaları aşağıdaki gibidir;

 

Ön Eleme

 1. Aşama Jüri Değerlendirmesi
 2. Aşama Jüri Değerlendirmesi
 3. Aşama Jüri Değerlendirmesi

 

Ön Eleme: Yarışmanın proje teslim formatı ve koşullarını karşılamayan projeler ön eleme aşamasında elenirler.

 

1. Aşama Jüri Değerlendirmesi: Bu aşamada her kategoriden 7 jüri üyesi projelerin 2.aşamaya geçmesini KABUL ve RED şeklinde değerlendirirler. Bu değerlendirme sonucunda 2. Aşamaya 7 jüri üyesinden en az 4 üyeden kabul alan projeler oy çokluğu ile belirlenir.

2. Aşama Jüri Değerlendirmesi: Ön eleme aşamasını geçen projeler, 1. Aşama Jüri Değerlendirmesine alınır. Her kategorinin jürisi kendilerine verilen şifre ile sorumlu oldukları alana ait projelere dijital ortamda ulaşarak; bireysel değerlendirmelerini yaparlar. Bu değerlendirme süreçlerini dijital bir form ile tespit ederek; ilgili kategori sekretaryasına bildirirler. Bu değerlendirmede en yüksek puan alan 12 proje 2. Aşama Jüri Değerlendirmesine kalır.

3. Aşama Jüri Değerlendirmesi: 1. Aşama Jüri Değerlendirmesini geçen projeler için kategori sekretaryalarının organize ettiği bir dijital jüri ortamı oluşturulur. Her kategorinin tüm jüri üyeleri, değerlendirme gününde ve saatinde dijital ortamda canlı olarak toplanarak projeleri değerlendirirler. 

Projeler, her iki jüri aşamasında da Özgünlük, Yapı, Sunum ve Tasarım Süreci olarak belirlenen 4 temel kritere dayanarak değerlendirilir.

 

Yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi her kategori için oluşturulan kategori jürileri tarafından yapılmaktadır. Her kategori jürisinin çalışma süreçlerinin organizasyonu her kategori için ayrı olarak oluşturulan kategori sekretaryaları tarafından organize edilir.

Teslim edilen projeler, “im” ev sahibi üniversite tarafından ve Düzenleme Komitesinin onayına sunularak belirlenmiş İçmimarlık bölümlerinin öğretim elemanlarının ağırlıkta olduğu, içmimarlık alanına önemli katkı sağlamış olan meslek profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilmektedir.

Projelerin değerlendirmesi, yarışma şartnamesinde yer alan "yarışma amaçları" ve "değerlendirme kriterleri" göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Yarışma değerlendirmesi ve sonuçları kategori jürilerinin kararı ile kategori sekretaryaları tarafından kayıt altına alınır.  Yarışmanın sonuçları, dijital ortamda gerçekleşecek bir kolokyum ve dijital sergi ile kamuoyuna sunulur.   

 

Ödüller ve Yayın

“İM İçmimarlık Öğrencileri Projeleri” yarışmasında her kategori için üç adet “Başarı Ödülü” ve üç adet “Mansiyon Ödülü” verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve ödül alan katılımcılara sertifika, ‘Başarı Ödülü̈’ ve “Mansiyon” alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü̈ verilmektedir. Ödül alan tüm projelere, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve TMMOB İçmimarlar Odası tarafından yayımlanacak dijital yarışma kitabında yer verilecek ve düzenlenecek bir dijital sergi ile kamuoyuyla paylaşılacaktır.

 

Kimliklerin Gizliliği

Yarışmada yapılacak tüm kayıtlar ve kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır.  Teslim sırasında teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır. Yarışma sonuna kadar tüm katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulur. 

 

Yarışma Takvimi

Yarışma İlanı

28 Temmuz 2021

Soru – Cevap dönemi   

09 Ağustos- 20 Eylül 2021

Projelerin dijital teslimi için son tarih

15 Ekim 2021

Projelerin Ön eleme değerlendirmesi 

5 Kasım 2021

1. Jüri Değerlendirmesi        

12 Kasım 2021

2. Jüri Değerlendirmesi 

19 Kasım 2021

3. Jüri Değerlendirmesi    

3 Aralık 2021

Ödül Töreni, Dijital Sergi ve Kolokyum

17 Aralık 2021

 

 

Ödüller

“im2021” yarışmasında her kategori için üçer adet “Başarı Ödülü” ve üçer adet “Mansiyon Ödülü” verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve ödül alan katılımcılara sertifika, “Başarı Ödülü” ve “Mansiyon” alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir. Ödül alan tüm projeler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve TMMOB İçmimarlar Odası tarafından yayımlanacak dijital yarışma kitabında yer alacaktır.

 

Her kategori için verilecek olan başarı ödülleri:

 • Birincilik ödülü - 2.500 TL      
 • İkincilik ödülü - 2.000 TL
 • Üçüncülük ödülü - 1.500 TL
 • Mansiyon ödülü (3 Adet) -    750 TL      

 

 

 

Jüri Üyeleri:

 

Birinci Yıl Kategorisi

 

1

Doç. Dr. Saadet Aytıs

MSGSÜ

2

Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav

Yaşar Üniversitesi

3

Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Elmas

FSMVÜ

4

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Çelik

Hacettepe Üniversitesi

5

Dr. Öğr. Üyesi Güliz Taşdemir

Başkent Üniversitesi

6

Dr. Öğr. Üyesi Barış Yakın

TED Üniversitesi

7

Öğr. Gör. Abdullah Alkan

Selçuk Üniversitesi

 

 

İkinci Yıl Kategorisi

 

1

Prof. Dr. Banu Manav

Kadir Has Üniversitesi

2

Prof. Dr. Nur Ayalp

TED Üniversitesi

3

Prof.Dr. Serhat Yenice

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

4

Doç.Dr. Erkan Aydıntan

Karadeniz Teknik Üniversitesi

5

Doç. Dr. Şerife Ebru Okuyucu

Afyon Kocatepe Üniversitesi

6

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sezgin

MEF Üniversitesi

7

Dr. Öğr. Üyesi Saadet Akbay Yenigül

Çankaya Üniversitesi

 

 

Üçüncü Yıl Kategorisi

 

1

Prof. Dr. Buğru Han Burak Kaptan

Eskişehir Teknik Üniversitesi

2

Prof. Dr. Gözen Güner Aktaş

Başkent Üniversitesi

3

Prof. Dr. Sezin Tanrıöver

Bahçeşehir Üniversitesi

4

Doç. Dr. Elif Güneş

Atılım Üniversitesi

5

Doç. Dr. Rabia Köse Doğan

Selçuk Üniversitesi

6

Dr. Öğr. Üyesi Betül Bilge Özdamar

Başkent Üniversitesi

7

Öğr. Gör. Renda Helin Çilalioğlu Çizer

Renda Helin Design İç mimar

 

Dördüncü Yıl Kategorisi

 

1

Prof. Dr. Nur Tayyibe Çağlar

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

2

Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı

Doğu Akdeniz Üniversitesi

3

Prof. Dr. Bilge Sayıl Onaran

Hacettepe Üniversitesi

4

Prof. Dr. Özgen Osman Demirbaş

İzmir Ekonomi Üniversitesi

5

Doç. Dr. Umut Şumnu

Başkent Üniversitesi

6

Engin Öncüoğlu

Öncüoğlu mimarlık / İçmimar /Eğitimci

7

Turan Ayçiçek

İÇMO

 

 Mobilya ve Aydınlatma Kategorisi

 

1

Prof. Dr. Deniz Hasırcı

İzmir Ekonomi Üniversitesi

2

Doç. Dr. Deniz Demirarslan

Kocaeli Üniversitesi

3

Doç. Dr. Gülçin Cankız Elibol

Hacettepe Üniversitesi

4

Dr. Öğr. Üyesi Kurt Orkun Aktaş

Kırıkkale Üniversitesi

5

Öğr. Gör. Dr. Murat Özdamar

Bilkent Üniversitesi

6

Öğr. Gör. Selim Sertel Öztürk

Başkent Üniversitesi

7

Zeline Şahin

Lazzoni Mobilya / Ürün Müdürü

8

Hasan Burak Akyıldız

Hasan Burak Akyıldız İç Mimarlık