Araştırma Konuları

İngiliz Tiyatrosu Çalışmaları

Bu alanda klasik dönemden başlayarak İngilitere’de tiyatronun gelişimi, kökenleri, tiyatroya hakim olan gelenekler, tiyatro teorileri, akımları, önemli tiyatro yazarları ve oyunları dönemler ve çeşitili bağlamlar göz önüne alınarak incelenir.

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bal
İlgili Dersler
 • İDE 215: Elizabeth ve Jakoben Dönemi Tiyatrosu
 • İDE 216: 19. Yüzyıl Britanya Tiyatrosu
 • İDE 219: Shakespeare I
 • İDE 224: Amerikan Tiyatrosu
 • İDE 315: 20. Yüzyıl Tiyatrosu (1900-1960)
 • İDE 316: Çağdaş Britanya Tiyatrosu (1960-günümüz)
 • İDE 319: Shakespeare II

İngiliz Şiiri Çalışmaları

İngiliz şiir çalışmalarında İngilizce yazılmış şiirler, şairler, şiir türleri, akımları ve dönemleri, dil ve üslup, içerik ve tema, söz sanatları, karşılıklı etkileşimler ve benzeri açılardan, kimi zaman edebiyat kuram ve teorileri ışığında, kimi zaman kıyaslamalı olarak, kimi zaman kendi derinliklerini keşfetmeye yönelik olarak analiz edilir.

Araştırmacılar
 • Öğr. Gör. Dr. Reyyan Bal
İlgili Dersler
 • DE 213: 17. YY. ve Restorasyon Dönemi İngiliz Edebiyatı
 • İDE 212: Rönesans İng. Şiiri ve Düzyazısı
 • İDE 214: 18. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
 • İDE 223: Amerikan Şiiri
 • İDE 311: Romantik Şiir
 • İDE 312: Viktorya Dönemi Şiiri ve Düzyazısı
 • İDE 313: 20. YY. Britanya Şiiri ve Düzyazısı (1900-1960)
 • İDE 314: Çağdaş Britanya Şiiri ve Düzyazısı (1960-günümüz)
 • İDE 425: Yaratıcı Yazı

İngiliz Romanı Çalışmaları

Bu alanda roman türünün ilk örneklerine değinilir; 18. yy. başlangıcından günümüze kadar geçen sure içinde görülen çeşitli akımların temsilcisi kabul edilen roman yazarlarının eserleri, olay örgüsü, kişiler, temalar göz önüne alınarak incelenir.

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan İnal
 • Dr. Öğr. Üyesi Kübra Kangüleç Coşkun
İlgili Dersler
 • İDE 105: Kısa Hikaye
 • İDE 217: Roman Türünün Doğuşu
 • İDE 218: Viktorya Dönemi Romanı
 • İDE 317: Modern Britanya Roman
 • İDE 318: Postmodern ve Postkolonyal Britanya Romanı
 • İDE 324: Çocuk Edebiyatı
 • İDE 325: Polisiye Hikaye/Roman
 • İDE 326: Ütopya ve Distopyalar
 • İDE 327: Fantastik Edebiyat
 • İDE 328: Bilimkurgu

Çeviri Çalışmaları

Bu alanda öncelikle çevirinin temel prensipleri üzerinde durulur ve gerek sözlükler yardımıyla yazılı metinlerin, gerekse sözlük kullanımı olmaksızın sözel metinlerin çevirilmeleri sağlanarak öğrencilerin her iki dili de doğru kullanmaları ve ayrıca günümüz dünyasının gözdesi olan çevirmenlik mesleğine hazırlanmaları sağlanır. 

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan İnal
 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bal
 • Dr. Öğr. Üyesi Sibel Dinçel
 • Öğr. Gör. Dr. Reyyan Bal 
İlgili Dersler
 • İDE 426: Çeviri I
 • İDE 427: Çeviri II

İngiliz Kültürü Çalışmaları

Bu alanda kültür-edebiyat ilişkisi bağlamında günümüz İngiltere’sindeki toplum, toplumsal cinsiyet, sınıflar, aile yapısı, gelenek-görenekler, etnik gruplar, kentsel-kırsal kültürler, dinlenen, seyredilen müzikler ve filmler, eğitim sistemi, sağlık hizmetleri, siyasi system gibi konularda dersler sunulur ve incelemeler yapılır. Görsel-işitsel materyal kullanımı yoluyla sunulan derslerde öğrencilerin bu konulardaki bilgileri artırılırken, öğrendiklerini kendi kültürleriyle de ilişkilendirmeleri yoluyla küreselleşen dünyaya daha uyumlu bireyler olarak yetişmeleri sağlanır.

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan İnal
 • Dr. Öğr. Üyesi Sibel Dinçel
İlgili Dersler
 • İDE 106: Britanya Kültürü
 • İDE 322: Popüler Kültür
 • İDE 423: Edebiyat ve Film
 • İDE 424: Edebiyat ve Müzik