Araştırma Konuları

Tiyatro Çalışmaları

Tiyatro Çalışmaları

Bu alanda klasik dönemden başlayarak İngilitere’de tiyatronun gelişimi, kökenleri, tiyatroya hakim olan gelenekler, tiyatro teorileri, akımları, önemli tiyatro yazarları ve oyunları dönemler ve çeşitili bağlamlar göz önüne alınarak incelenir.

 

Araştırmacılar

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bal, Arş. Gör. Candan Kızılgöl Özdemir

İlgili Dersler
 • İDE 215: Elizabeth ve Jakoben Dönemi Tiyatrosu
 • İDE 216: 19. Yüzyıl Britanya Tiyatrosu
 • İDE 224: Amerikan Tiyatrosu
 • İDE 315: 20. Yüzyıl Tiyatrosu (1900-1960)
 • İDE 316: Çağdaş Britanya Tiyatrosu (1960-günümüz)
 • İDE 334: Shakespeare

Şiir Çalışmaları

Şiir Çalışmaları

İngiliz şiir çalışmalarında İngilizce yazılmış şiirler, şairler, şiir türleri, akımları ve dönemleri, dil ve üslup, içerik ve tema, söz sanatları, karşılıklı etkileşimler ve benzeri açılardan, kimi zaman edebiyat kuram ve teorileri ışığında, kimi zaman kıyaslamalı olarak, kimi zaman kendi derinliklerini keşfetmeye yönelik olarak analiz edilir.

 

Araştırmacılar

Dr. Öğr. Üyesi Reyyan Bal, Arş. Gör. Candan Kızılgöl Özdemir

İlgili Dersler
 • İDE 212: Rönesans İngiliz Şiiri ve Düzyazısı
 • İDE 213: 17. Yüzyıl ve Restorasyon Dönemi İngiliz Edebiyatı
 • İDE 214: 18. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
 • İDE 223: Amerikan Şiiri
 • İDE 310: Viktorya Dönemi Edebiyatı
 • İDE 311: Romantik Şiir
 • İDE 313: 20. Yüzyıl Britanya Şiiri ve Düzyazısı (1900-1960)
 • İDE 314: Çağdaş Britanya Şiiri ve Düzyazısı (1960-günümüz)
 • İDE 425: Yaratıcı Yazı

Roman Çalışmaları

Roman Çalışmaları

Bu alanda roman türünün ilk örneklerine değinilir; 18. yy. başlangıcından günümüze kadar geçen sure içinde görülen çeşitli akımların temsilcisi kabul edilen roman yazarlarının eserleri, olay örgüsü, kişiler, temalar göz önüne alınarak incelenir.

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Kübra Kangüleç Coşkun
İlgili Dersler
 • İDE 105: Kısa Hikâye
 • İDE 217: Roman Türünün Doğuşu
 • İDE 218: Viktorya Dönemi Romanı
 • İDE 225: Amerikan Romanı
 • İDE 317: Modern Britanya Roman
 • İDE 320: Postmodern Roman
 • İDE 324: Çocuk Edebiyatı
 • İDE 325: Polisiye Hikâye/Roman
 • İDE 326: Ütopyalar ve Distopyalar
 • İDE 327: Fantastik Edebiyat
 • İDE 328: Bilimkurgu

Çeviri Çalışmaları

Çeviri Çalışmaları

Bu alanda öncelikle çevirinin temel prensipleri üzerinde durulur ve gerek sözlükler yardımıyla yazılı metinlerin, gerekse sözlük kullanımı olmaksızın sözel metinlerin çevirilmeleri sağlanarak öğrencilerin her iki dili de doğru kullanmaları ve ayrıca günümüz dünyasının vazgeçilmez mesleklerinden olan çevirmenlik mesleğine hazırlanmaları sağlanır. 

 

Araştırmacılar

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bal, Dr. Öğr. Üyesi Reyyan Bal, Arş. Gör. Candan Kızılgöl Özdemir

İlgili Dersler
 • İDE 335: Edebi Çeviri
 • İDE 419: Bilgisayar Destekli Çeviri
 • İDE 426: Çeviri I
 • İDE 427: Çeviri II
 • İDE 429: İşitsel-Görsel Çeviri

Kültür Çalışmaları

Kültür Çalışmaları

Bu alanda kültür-edebiyat ilişkisi bağlamında günümüz toplumu, toplumsal cinsiyet, sınıflar, aile yapısı, gelenek-görenekler, etnik gruplar, kentsel-kırsal kültürler, dinlenen, seyredilen müzikler ve filmler ve benzeri konularda dersler sunulur ve incelemeler yapılır. Görsel-işitsel materyal kullanımı yoluyla sunulan derslerde öğrencilerin bu konulardaki bilgileri artırılırken, öğrendiklerini kendi kültürleriyle de ilişkilendirmeleri yoluyla küreselleşen dünyaya daha uyumlu bireyler olarak yetişmeleri sağlanır.

 

Araştırmacılar

 Dr. Öğr. Üyesi Bryan Banker, Arş. Gör. Candan Kızılgöl Özdemir

İlgili Dersler
 • İDE 106: Britanya Kültürü
 • İDE 203: Edebiyatta Bilim ve Teknoloji
 • İDE 204: Edebiyat ve Güç
 • İDE 205: Edebiyat ve Felsefe
 • İDE 206: Edebiyat ve Sinema
 • İDE 207: Edebiyat ve Müzik
 • İDE 208: Edebiyat ve Psikoloji
 • İDE 209: Edebiyat ve Siyaset
 • İDE 226: Afro-Amerikalı Edebiyatı
 • İDE 227: Azınlık Edebiyatı
 • İDE 230: Edebiyatta İnsan ve Doğa
 • İDE 232: Seyahat Edebiyatı
 • İDE 233: Dijital Çağda Edebiyat
 • İDE 234: Değişim Edebiyatı
 • İDE 235: Edebiyat ve Şehir
 • İDE 236: Edebiyat ve Travma
 • İDE 321: Sömürgecilik Sonrası Edebiyatı
 • İDE 322: Popüler Kültür
 • İDE 323: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
 • İDE 411: Apokaliptik Edebiyat
 • İDE 413: Kültürlerarası Etkileşimler
 • İDE 414: Karşılaştırmalı Edebiyat
 • İDE 415: Kültür Araştırmaları
 • İDE 416: Edebiyatta Benlik
 • İDE 417: Edebiyat ve Kimlik