Yan Dal ve Çift Anadal Programları

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI MÜFREDATI

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi
İDE 100 Edebiyata Giriş 3
İDE 110 Ortaçağ’dan Rönesans’a İngiliz Edebiyatı 3
İDE 201 Restorasyon Döneminden Romantik Çağa İngiliz Edebiyatı 3
İDE 202 Viktorya Çağından Günümüze İngiliz Edebiyatı 3
İDE 217 Roman Türünün Doğuşu 3
İDE 334 Shakespeare 3
İDE 311 Romantik Şiir 3
İDE *** (İDE kodlu 3 kredilik herhangi bir bölüm seçmeli dersi)* 3
  Toplam 24

 

* İDE kodlu bölüm seçmeli dersi, bölümün açacağı aşağıdaki 3 kredilik derslerden biridir.

 

İDE BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

U

K

AKTS

İDE 106

Britanya Kültürü

3

0

3

6

İDE 116

Gotik Edebiyat

3

0

3

6

İDE 117

Diksiyon ve Hızlı Okuma

2

2

3

6

İDE 118

Blog Yazarlığı

2

2

3

6

İDE 203

Edebiyatta Bilim ve Teknoloji

3

0

3

6

İDE 204

Edebiyat ve Güç

3

0

3

6

İDE 205

Edebiyat ve Felsefe

3

0

3

6

İDE 206

Edebiyat ve Sinema

3

0

3

6

İDE 207

Edebiyat ve Müzik

3

0

3

6

İDE 208

Edebiyat ve Psikoloji

3

0

3

6

İDE 209

Edebiyat ve Siyaset

3

0

3

6

İDE 210

Dilbilimine Giriş

3

0

3

6

İDE 211

Ortaçağ İngiliz Edebiyatı

3

0

3

6

İDE 212

Rönesans İng. Şiiri ve Düzyazısı

3

0

3

6

İDE 213

17. YY. ve Restorasyon Dönemi İng. Edb.

3

0

3

6

İDE 214

18. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı

3

0

3

6

İDE 215

Elizabeth ve Jakoben Dönemi Tiyatrosu

3

0

3

6

İDE 216

19. Yüzyıl Britanya Tiyatrosu

3

0

3

6

İDE 218

Viktorya Dönemi Romanı

3

0

3

6

İDE 219

Shakespeare I

3

0

3

6

İDE 220

Klasik Edebiyat

3

0

3

6

İDE 221

Kadın Anlatısı

3

0

3

6

İDE 222

Dünya Edebiyatından Seçmeler I

3

0

3

6

İDE 223

Amerikan Şiiri

3

0

3

6

İDE 224

Amerikan Tiyatrosu

3

0

3

6

İDE 225

Amerikan Romanı

3

0

3

6

İDE 226

Afro-Amerikalı Edebiyatı

3

0

3

6

İDE 227

Azınlık Edebiyatları

3

0

3

6

İDE 228

Dünya Edebiyatından Seçmeler II

3

0

3

6

İDE 229

Latince

3

0

3

6

İDE 230

Edebiyatta İnsan ve Doğa

3

0

3

6

İDE 231

Hiciv

3

0

3

6

İDE 232

Seyahat Edebiyatı

3

0

3

6

İDE 233

Dijital Çağda Edebiyat

3

0

3

6

İDE 234

Değişim Edebiyatı

3

0

3

6

İDE 235

Edebiyat ve Şehir

3

0

3

6

İDE 236

Edebiyat ve Travma

3

0

3

6

İDE 310

Viktorya Dönemi Edebiyatı

3

0

3

6

İDE 313

20. YY. Britanya Şiiri ve Düzyazısı (1900-1960)

3

0

3

6

İDE 314

Çağdaş Britanya Şiiri ve Düzyazısı (1960-günümüz)

3

0

3

6

İDE 315

20. Yüzyıl Tiyatrosu (1900-1960)

3

0

3

6

İDE 316

Çağdaş Britanya Tiyatrosu (1960-günümüz)

3

0

3

6

İDE 317

Modern Britanya Romanı

3

0

3

6

İDE 319

Shakespeare II

3

0

3

6

İDE 320

Postmodern Roman

3

0

3

6

İDE 321

Sömürgecilik Sonrası Edebiyatı

3

0

3

6

İDE 322

Popüler Kültür

3

0

3

6

İDE 323

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

3

0

3

6

İDE 324

Çocuk Edebiyatı

3

0

3

6

İDE 325

Polisiye Hikâye/Roman

3

0

3

6

İDE 326

Ütopya ve Distopyalar

3

0

3

6

İDE 327

Fantastik Edebiyat

3

0

3

6

İDE 328

Bilimkurgu

3

0

3

6

İDE 329

Saçma (Anlamsız) Edebiyat

3

0

3

6

İDE 330

Metin ve Reklam Yazarlığı

2

2

3

6

İDE 331

Editörlük ve Yayıncılık

2

2

3

6

İDE 332

Medya Okuryazarlığı

2

2

3

6

İDE 333

Senaryo Yazarlığı

2

2

3

6

İDE 336

İrlanda Edebiyatı Klasikleri

3

0

3

6

İDE 411

Apokaliptik Edebiyat

3

0

3

6

İDE 412

Edebi Etkileşimler

3

0

3

6

İDE 413

Kültürlerarası Etkileşimler

3

0

3

6

İDE 414

Karşılaştırmalı Edebiyat

3

0

3

6

İDE 415

Kültür Araştırmaları

3

0

3

6

İDE 416

Edebiyatta Benlik

3

0

3

6

İDE 417

Edebiyat ve Kimlik

3

0

3

6

İDE 419

Bilgisayar Destekli Çeviri

3

0

3

6

İDE 420

Ekoeleştiri

3

0

3

6

İDE 425

Yaratıcı Yazı

3

0

3

6

İDE 426

Çeviri I

3

0

3

6

İDE 427

Çeviri II

3

0

3

6

İDE 428

Serbest Araştırma Dersi

3

0

3

6

İDE 429

İşitsel-Görsel Çeviri

3

0

3

6