DUYURUYU PAYLAŞIN

2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca, 13-27.10.2021 tarihleri arasında ilana çıkılan Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların nihai değerlendirme sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

*Giriş sınavında adaylara her biri 20 puan değerinde toplam 6 soru sorulmuş ve adayın 120 üzerinden puanı hesaplanmıştır.

Daha sonra bu puanın 100 üzerinden karşılığı hesaplanarak adayın giriş sınav notu  belirlenmiştir.

**   Başarı Puanı = Lisans Mez. Notu %30 + ALES %30 + Y.DİL %10 + Giriş Sınavı %30

*** Nihai değerlendirmede 65 başarı puan ve üzeri alan adaylar büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve 1 asil, 1 yedek aday belirlenmiştir.