Akademik Kadro

Ali Oğuz Diriöz, Dr. Öğr. Üyesi

Ali Oğuz Diriöz, Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim

Doktora
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu Politikası
Lisans
University of Virginia, ABD Uluslararası İlişkiler

Araştırma Alanları

 1. Enerji Güvenliği
 2. Uluslararası Politik Ekonomi
 3. Uluslararası İşletme ve Girişimcilik

İş Deneyimi

 1. Dünya Bankası, Washington DC , ABD Danışman
 2. UF Public Utility Research Center, Florida, ABD Araştırmacı
 3. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
 4. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi
 5. University of Florida Post Doc

Bağlantıya Geçin

Ofis 353
Burcu Fazlıoğlu, Prof. Dr.

Burcu Fazlıoğlu, Prof. Dr.

Uluslararası Girişimcilik Bölüm Başkan Yardımcısı

Eğitim

Doktora
Bilkent Üniversitesi İktisat
Yüksek Lisans
Bilkent Üniversitesi İktisat
Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Teorisi
Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik

Araştırma Alanları

 1. Uygulamalı Makroekonomik Politikalar
 2. Uygulamalı Mikroekonomik Analizler
 3. Mikro Şirket Dinamikleri
 4. Dış Ticaret ve Verimlilik
 5. Mikroekonometri ve Büyük Veri Analizi

İş Deneyimi

 1. Tepav Ekonomi Etütleri Analist
 2. Tepav Ekonomi Etütleri Araştırmacı

Bağlantıya Geçin

Zoran Ivanov, Dr. Öğr. Üyesi

Zoran Ivanov, Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim

Doktora
Ulusal Tarih Enstitüsü, Makedonya Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans
Ordu Komutanlığı ve Genelkurmay Koleji- KS, ABD Liderlik
Lisans
Harp Okulu, Makedonya Piyade

Araştırma Alanları

 1. Batı Balkanlar'da Güvenlik Ortamının Geliştirilmesi 1991 - 2010

İş Deneyimi

Bağlantıya Geçin

Ofis
Cem Kılıç, Prof. Dr.

Cem Kılıç, Prof. Dr.

Eğitim

Doktora
Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Lisans
Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İş Deneyimi

 1. Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent/Araştırma Görevlisi
 2. Kanada Carleton Üniversitesi Misafir Araştırmacı

Bağlantıya Geçin

Ofis
Zeynep Güldem Ökem, Dr. Öğr. Üyesi

Zeynep Güldem Ökem, Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim

Doktora
Marmara Üniversitesi İktisat
Yüksek Lisans
London School Of Hygiene And Tropical Medicine (İngiltere) Sağlık Kurumları Yönetimi
Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi
Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat

Araştırma Alanları

 1. Girişimcilik ve inovatif süreçler (ilaç, tıbbi teknoloji ve eSağlık)
 2. Sağlık sektöründe uygulamalı makroekonomik politikalar
 3. Uzun dönemli sağlık ve sosyal bakım hizmetleri
 4. İlaç ekonomisi, karşılaştırmalı sağlık sistemleri

İş Deneyimi

 1. Centre For European Policy Studies (Belçika) Araştırmacı
 2. SGK Reform Kurumu Danışman
 3. NCC-AC (İngiltere) Araştırma Görevlisi

Bağlantıya Geçin

Ofis
Güven Sak, Prof. Dr.

Güven Sak, Prof. Dr.

Eğitim

Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat
Yüksek Lisans
University Of East Anglia (İngiltere) İktisat
Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat

İş Deneyimi

 1. T.C. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi
 2. Ankara Üniversitesi Doçent
 3. Sermaya Piyasası Kurulu Baş Araştırmacı

Bağlantıya Geçin

Svetlana Stomatova, Öğr. Gör. Dr.

Svetlana Stomatova, Öğr. Gör. Dr.

İİBF-Uluslararası İlişkiler Bölümü

Eğitim

Doktora
Ankara Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı
Lisans
Komrat Devlet Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı

İş Deneyimi

 1. Öğretim Görevlisi, Komrat Devlet Üniversitesi Rus Dili Bölümü
 2. Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Rus Dili Bölümü Öğretim Görevlisi
 3. Atılım Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi
 4. TOBB ETÜ Öğretim Görevlisi

Bağlantıya Geçin

Adem Şahin, Prof. Dr.

Adem Şahin, Prof. Dr.

Eğitim

Doktora
İstanbul Üniversitesi İktisat
Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi İktisat
Lisans
Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi

İş Deneyimi

 1. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar
 2. İstanbul Üniversitesi Doçent

Bağlantıya Geçin

Ofis
Seriyye Tamer, Öğr. Gör. Dr.

Seriyye Tamer, Öğr. Gör. Dr.

İİBF-Uluslararası İlişkiler Bölümü

Eğitim

Yüksek Lisans
A.S.Puşkin Rus Dili Devlet Enstitüsü Rus Dili ve Edibiyatı
Doktora
Azerbaycan ve Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü (İran Tarihi)
Lisans
Azerbaycan Pedogoji Üniversitesi Tarih

Araştırma Alanları

 1. Güney Azerbaycan
 2. Rus dili
 3. Rusya
 4. SSCB Tarihi
 5. İran

İş Deneyimi

 1. Bakü Yüksek Okulu Okutman
 2. Azerbaycan Bilimler Akademisi Okutman
 3. Aganistan- Kabil Okutman
 4. Azerbaycan Bilimler Akademisi Okutman
 5. Bilkent Üniversitesi Okutman

Bağlantıya Geçin

Hakkı Arda Tokat, Dr. Öğr. Üyesi

Hakkı Arda Tokat, Dr. Öğr. Üyesi

Uluslararası Girişimcilik Bölüm Başkanı, Uluslararası Girişimcilik Anabilim Dalı Başkanı

Eğitim

Doktora
City University Of New York Ekonomi
Yüksek Lisans
Brooklyn College (ABD) Ekonomi
Yüksek Lisans
Pace University (ABD) Bilgisayar
Yüksek Lisans
Montclair State University (ABD) İşletme
Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Araştırma Alanları

 1. Bilişim Teknolojileri
 2. Finansal Piyasalar
 3. Finansal Türev Araçlar
 4. Girişimcilik

İş Deneyimi

 1. New York Bord Of Trade Müdür
 2. Interactive Marketing Group Programcı

Bağlantıya Geçin

Ofis 363

Araştırma Görevlileri

Ecem Demirhan, Arş. Gör.

Ecem Demirhan, Arş. Gör.

Eğitim

Yüksek Lisans
TOBB ETÜ İşletme (Finans)
Lisans
TOBB ETÜ İşletme

Araştırma Alanları

 1. Ülke CDS Primleri
 2. Finansal Piyasalar
 3. Finansta Güncel Konular
 4. Girişimcilik ve Liderlik
 5. Ar-Ge’nin Ticarileştirilmesi
 6. Yalın Girişim
 7. İş Modeli
 8. E-Ticaret

İş Deneyimi

 1. TOBB ETÜ Uluslararası Girişimcilik Bölümü Araştırma Görevlisi
 2. TEPAV Ekonomi Etütleri Danışman
 3. TEPAV Ekonomi Etütleri Araştırmacı

Bağlantıya Geçin