140 Adet Su arıtma Sistemi Alımı Hk.

Başlangıç Tarihi: 28.06.2022, 14:00 
Bitiş Tarihi: 28.06.2022, 14:00 
İhale Usulü: Pazarlık Usulü 
İhalenin Yapılacağı Yer: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:43/B38 Çankaya/ANKARA 
İhalenin Yapılacağı Tarih: 28.06.2022, 14:00 
Geçici Teminat Miktarı: Teklif bedelinin en az %3’ü oranında
İlgili Kişi: Mehmet ÖNDER 
İlgili Kişi E-posta: mehmet@etu.edu.tr 

İhale Bilgileri:

1.1. İdarenin;
a) Adı : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
b) Adresi : Söğütözü Cad. No: 43 06520 Yenimahalle/ANKARA
c) Telefon numarası : 0.312.292 40 00
ç) Faks numarası : 0.312.287 19 46
d) İlgili Personelinin Adı, Soyadı ve Ünvanı: Mehmet ÖNDER
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu malın;
a) Adı: Su Arıtma Cihazı ve Kurulumu Hk.
b) Miktarı ve türü: 140 adet sistemin kurularak çalışır halde teslimi.
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Teslim edileceği yer: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi kampüsü
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a) İhale kayıt numarası : 2022/02
b) İhale usulü : Pazarlık Usulü
c) Tekliflerin sunulacağı adres : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Satın Alma Müdürlüğü B35 Numaralı Ofis.
Söğütözü Cad. No: 43 06520 Yenimahalle/ANKARA
ç) İhalenin yapılacağı adres: : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Satın Alma Müdürlüğü
Söğütözü Cad. No: 43 06520 Yenimahalle/ANKARA

d) İhale Tarihi : 28.06.2022
e) İhale Saati : 14:00
f) İhale komisyonu toplantı yeri : Satın Alma Müdürlüğü B38 nolu ofisi