Programda Yer Alan Tüm Dersler

Kodu

Ders Adı

İŞL 501

İşletme Ekonomisi

İŞL 512

İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ

İŞL 513

Girişimcilik

İŞL 514

Stratejik Yönetim

İŞL 522

Yönetim ve Örgüt Kavramında Güncel Konular

İŞL 524

Müzakerecilik Teknikleri ve İhtilafların Çözümü

İŞL 531

Uygulamalı İstatistik

İŞL 532

Tüketici Davranışı Analizi

İŞL 533

Stratejik Pazarlama Yönetimi

İŞL 534

Satış Yönetimi

İŞL 537

Uluslararası Pazarlama Stratejileri

İŞL 541

ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ

İŞL 542

Proje Yönetimi

İŞL 543

KOBİ'LER VE İNOVASYON

İŞL 546

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

İŞL 559

Kurumsal Yönetim

İŞL 562

FİNANSAL ANALİZ

İŞL 565

İşletmeciler İçin Makro İktisat

İŞL 566

Portföy Analizi ve Yönetimi

İŞL 567

Uluslararası İşletmecilik

İŞL 569

Finansta Güncel Konular

İŞL 594

Araştırma Yöntemleri

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR