Lisans Ders Müfredatı

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS
BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2 4
BİL 113 Bilgisayar Programlama I 4 8
MAT 101 Matematik I 4 7
FİZ 101 Fizik I 3 6
FİZ 101L Fizik Laboratuvarı I 1 2
TÜR 101 Türk Dili I 2 2
İNG 001 İngilizce I 2 4
Toplam Kredi 18 33

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS
BİL 211 Bilgisayar Programlama II 4 8
BİL 132 Bilgisayar Bilimleri İçin Ayrık Matematik 3 6
MAT 102 Matematik II 4 7
FİZ 102 Fizik II 3 6
FİZ 102L Fizik Laboratuvarı II 1 2
TÜR 102 Türk Dili II 2 2
İNG 002 İngilizce II 2 4
Toplam Kredi 19 35

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS
BİL 133 Kombinatorik ve Çizge Kuramı 3 6
BİL 212 Veri Yapıları 4 8
BİL 264 Mantıksal Devre Tasarımı 3 6
BİL 264L Mantıksal Devre Tasarımı Laboratuvarı 1 2
BİL 245 Doğrusal Cebir ve Uygulamaları 4 8
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 2
İNG 003 İngilizce Yazma Becerileri 2 4
Toplam Kredi 19 35

 

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS
BİL 214 Sistem Programlama 4 8
BİL 334 Biçimsel Diller ve Otomata 3 6
BİL 361 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu 3 6
İKT 105 Ekonomiye Giriş 3 6
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş 1 2
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 2
İNG 004 İngilizce Sunum Teknikleri 2 4
Toplam Kredi 18  34

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS
BİL 331 Algoritma Analizi 3 6
BİL 395 Programlama Dilleri 3 6
BİL 481 Yazılım Mühendisliği 3 6
BİL 345 Olasılık Teorisi 3 6
UGİ 315 Girişimcilik ve Liderlik 2 4
 İYD 1 İkinci Yabancı Dil I 3 5
Toplam Kredi 17 33

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS
OEG 200 Ortak Eğitim I 0 8
Toplam Kredi 0 8

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS
BİL 372 Veritabanı Sistemleri 4 7
BİL 461 İşletim Sistemleri 3 6
Bilim SD Bilim Seçmeli Ders 3 6
BSD 1 Bölüm Seçmeli Dersi I 3 6
 İYD 2 İkinci Yabancı Dil II 3 5
Toplam Kredi 16 30

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS
OEG 300 Ortak Eğitim II 0 8
Toplam Kredi 0 8

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS
BİL 452 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 3 6
BİL 495 Yenilikçi Bilgisayar Uygulamaları 1 2
FSD Fakülte Seçmeli Dersi 3 6
BSD 2 Bölüm Seçmeli Dersi II 3 6
BSD 3 Bölüm Seçmeli Dersi III 3 6
 İYD 3 İkinci Yabancı Dil III 3 3
Toplam Kredi 16 29

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS
OEG 400 Ortak Eğitim III 0 8
Toplam Kredi 0 8

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS
BİL 496 Bitirme Projesi 4 7
BSD 4 Bölüm Seçmeli Dersi IV 3 6
BSD 5 Bölüm Seçmeli Dersi V 3 6
ÜSD Üniversite Seçmeli Dersi 3 6
 İYD 4 İkinci Yabancı Dil IV 3 5
Toplam Kredi 16 30

Ders Uygulama Esasları

* 2015 yılı bahar dönemi sonunda eski lisans programına göre ders yükünü (ortak eğitim hariç) tamamlamış öğrenciler eski lisans programına tabidirler. 2015 yılı yaz dönemi sonunda ders yükünü (ortak eğitim hariç) tamamlayacak öğrenciler istedikleri lisans programına tabi olacaklardır. Geri kalan öğrenciler ise yeni lisans programına tabidirler.

* 2015 yılı yaz dönemi sonu itibariyle 4. sınıfta olan öğrenciler BİL 495 dersinden muaftırlar. Ayrıca yine o tarih itibariyle 3. ve 4. sınıfta olan öğrenciler BİL 103 dersi yerine ilave bir bölüm seçmeli dersi alma hakkına sahiplerdir. 2015 yaz dönemi sonu itibariyle 4. sınıfta olan veya BİL 331 dersinden geçer not almış öğrenciler ise BİL 133 dersi yerine ilave bir bölüm seçmeli dersi alma hakkına sahiptirler.

* Yeni bölüm lisans programında bir adet bilim seçmeli dersi vardır. Öğrenciler bilim seçmeli dersi olarak aşağıda verilen bilim seçmeli dersleri listesinden istedikleri herhangi bir dersi alabilirler.

* Yeni bölüm lisans programımızda bir tane fakülte seçmeli dersi ve bir tane de üniversite seçmeli dersi vardır. Fakülte seçmeli dersi olarak öğrenciler mühendislik fakültesi bünyesindeki bilgisayar mühendisliği bölümü dışındaki bölümlerce açılan en az 3 kredilik herhangi bir dersi alabilirler. Üniversite seçmeli dersi olarak ise öğrenciler üniversitemizce açılan sosyal derslerden en az 3 kredilik istedikleri bir dersi alabilirler.

 * Yeni bölüm lisans programımızda beş adet bölüm seçmeli dersi vardır. Bölüm seçmeli dersi olarak öğrenciler en az 300 kodlu bilgisayar mühendisliği derslerini veya ELE 297 dersini veya aşağıda verilen alan dersleri listesinde yer alan bilgisayar mühendisliği dışındaki bölümlere ait dersleri alabilirler. Ancak beş bölüm seçmeli dersinden en az 3 tanesi bilgisayar mühendisliği dersi olmak zorundadır.

* 2015 yılı yaz dönemi sonu itibariyle END 320 dersinden geçmiş olan öğrenciler, bu dersi İKT 105 dersi yerine saydırabilirler. END 320 dersini almış ama geçememiş öğrenciler veya END 320 dersini daha önceden almamış öğrenciler ise İKT 105 dersini alıp geçmek zorundadırlar.

* 2015 yılı yaz dönemi sonu itibariyle BİL 114 dersinden geçmiş olan öğrenciler, bu dersi BİL 214 dersi yerine saydırabilirler. BİL 114 dersini almış ama geçememiş öğrenciler ise, onun yerine BİL 214 dersini alacaklardır.

* Yeni bölüm lisans programında yer almayan BİL 362L dersi daha önceden alıp da kalan öğrenciler için açılmaya devam edecektir.

* Yeni bölüm lisans programında yer almayan BİL 362 veya BİL 471 dersini daha önceden geçen öğrenciler, bu dersleri bölüm seçmeli dersi olarak saydırabilirler. Bu dersleri daha önceden alan ancak geçemeyen öğrenciler ise bu derslerin yerine istedikleri bir bölüm seçmeli dersi alabilirler.

* Yeni bölüm lisans programında yer almayan MAT 202 dersini daha önceden geçen öğrenciler, bu dersi bilim seçmeli dersi olarak saydırabilirler. Bu dersi daha önceden alan ancak geçemeyen öğrenciler ise bu dersin yerine bilim seçmeli dersleri listesinden istedikleri bir dersi alabilirler.

* 2015 yılı yaz dönemi sonu itibariyle MAT 201 dersinden geçmiş olan öğrenciler, bu dersi MAT 203 dersi yerine saydırabilirler. MAT 201 dersini almış ama geçememiş öğrenciler ise, onun yerine MAT 203 dersini alacaklardır.

* Beş adet bölüm seçmeli dersinin belirlenen alanlara ait olması durumunda öğrenciye ilgili alan sertifikası verilir. Bu alanlar ve içerdikleri seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir.